< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Підвищення екологічної безпеки при експлуатації автомобільного транспорту

Багатогранність автотранспортного комплексу як складної соціально-економічної системи спричиняє її багатосторонній зв'язок з навколишнім природним середовищем. Це, своєю чергою, потребує різнопланових заходів для підвищення екологічної безпеки при його експлуатації.

Технічні заходи зі зменшення негативного екологічного впливу автотранспорту

Підвищення економічності двигунів

Підвищення економічності автомобільних двигунів досягається вдосконаленням їх конструкції і дає змогу скоротити споживання пального й, відповідно, понизити викиди забруднюючих речовин. Водночас забезпечується заощадження паливно-енергетичних ресурсів, що є ще одним важливим екологічним завданням.

Роботи з удосконалення конструкцій як карбюраторних, так і дизельних двигунів ведуться постійно. Запропоновано багато цікавих технічних рішень. Наприклад, для карбюраторних двигунів це застосування нових систем керування утворенням паливно- повітряної суміші, систем впорскування цієї суміші у циліндри, вдосконалення систем запалювання тощо.

Поліпшення робочого процесу двигуна досягається застосуванням різних пристроїв у карбюраторі. До таких пристроїв належать:

  • обмежувач розрідження. Він діє на режимі примусового холостого ходу і дає змогу понизити витрату пального і мастила;
  • економайзер примусового холостого ходу. Цей пристрій застосовується найбільше. Він знижує витрату пального на 1,5 ÷ 2 % і вміст оксиду вуглецю у відпрацьованих газах у 2,1 разів за період уповільнення;
  • електронне управління процесами утворення робочої суміші. Майже всі сучасні карбюратори оснащені такими системами. Це дає змогу підтримувати оптимальний склад паливно-повітряної суміші на різних режимах роботи двигуна, підвищує його паливну економічність і зменшує викиди забруднюючих речовин до 5 %;
  • системи живлення з електронним упорскуванням пального. Попри досягнутий досить високий рівень технічного вдосконалення систем живлення з карбюраторами, вони мають обмежену межу адаптації до різних режимів роботи двигуна. Тому саме ці системи дуже поширені. Більшість автомобільних двигунів сьогодні оснащено системами з мікропроцесорним управлінням упорскуванням бензину і електронним запаленням. Причинами такого поширення систем упорскування є підвищення паливної економічності й зниження токсичності відпрацьованих газів. Застосування електронних систем упорскування пального з точним дозуванням пального по окремих циліндрах на всіх режимах роботи двигуна дає змогу підвищити потужність двигуна на 10 30 % і знизити витрату пального на 20 ÷ 30 %;
  • дизелізація транспортних засобів має гарні перспективи для економії паливних ресурсів і зниження викидів в атмосферне повітря. Дизельні силові установки застосовують на великовантажних автомобілях, автобусах, у менших масштабах на легковому автотранспорті. Дизель сам по собі економічніший за карбюраторний двигун на 20 ÷ 30 %. Токсичність відпрацьованих газів дизеля значно нижча.

Система живлення дизеля забезпечує точне дозування пального за різних режимів роботи, що разом з високим коефіцієнтом надлишку повітря і високим ступенем стиснення сприяє повнішому згорянню пального в циліндрах двигуна і зниженню токсичності викидів. Порівняння токсичності викидів при спалюванні 1 кг пального в карбюраторному та дизельному двигунах наведено в табл. 4.13.

Таблиця 4.13

Структура токсичних компонентів при спалюванні 1 кг пального в карбюраторному та дизельному двигунах

Основні компоненти відпрацьованих газів

Карбюраторний

двигун

Дизельний двигун

г

%

г

%

Оксид вуглецю

225

73,8

25

25,5

Оксиди азоту

55

18,1

38

38,8

Вуглеводні

20

6,6

8

8,2

Оксиди сірки

2

0,7

21

21,4

Альдегіди

1

0,3

1

1,0

Сажа

1,5

0,5

5

Разом

304,5

100,0

98

100,0

Підвищенню екологічних показників дизельних двигунів сприяє застосування турбонаддуву та рециркуляції відпрацьованих газів.

Турбонаддув – це попереднє стиснення повітря перед подаванням його в циліндри дизельного двигуна. Через підвищений тиск на вході відбувається хороше наповнення циліндрів. Потужність двигуна підвищується, а паливна економічність зростає на 4 ÷ 6 %. Турбонаддув застосовують зараз також у карбюраторних двигунах.

Рециркуляція відпрацьованих газів – це перепускання частини цих газів у впускний трубопровід двигуна. її доцільно використовувати в допустимих межах при роботі двигуна на малих і середніх навантаженнях. Застосування рециркуляції в обсязі 10 % дає змогу зменшити вміст оксидів азоту у відпрацьованих газах приблизно на 30 ÷ 40 % і поліпшити процес утворення паливо- повітряної суміші без істотної зміни витрати пального. Недоліком цього методу є те, що зростає димність двигуна.

Оснащення дизельних двигунів сучасними електронними системами управління у поєднанні з турбонаддувом, рециркуляцією і високоефективною фільтрацією відпрацьованих газів дає змогу суттєво знизити їх токсичність.

Досить висока паливна економічність може бути досягнута при використанні газодизелів і дизельно-газових двигунів.

Дизельно-газові двигуни допускають поперемінну роботу на дизельному і на газовому паливі.

Газо-дизельні двигуни розраховані на дизельне пальне з додаванням газу і не можуть працювати по чисто газовому циклу. Газодизельний двигун не поступається за потужністю дизельному двигуну і дає змогу економити в експлуатації до 80 % дизельного пального.

Усі удосконалення традиційних автомобільних двигунів, спрямовані на підвищення їх економічності й зниження токсичних викидів, потребують досить великих фінансових витрат на їх впровадження і експлуатацію. Орієнтовні показники деяких удосконалень наведено в табл. 4.14.

Таблиця 4.14

Залежність затрат на модернізацію двигуна внутрішнього згоряння залежно від зниження викидів оксидів азоту

Вид вдосконалення двигуна внутрішнього згоряння

Відносні викиди оксидів азоту,%

Додаткові витрати на модернізацію, У- од.

Дизель з турбонаддувом

100

-

Додатково впорскування під високим тиском та регулювання газорозподілу

85

1500-3000

Додатково модернізація камери згоряння та рециркуляція відпрацьованих газів

50-60

3000 – 6000

Конвертація дизеля в газодизель, використання насиченого киснем пального, використання каталітичного нейтралізатора

10-30

до 10 000

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >