< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організаційні заходи зі зменшення негативного екологічного впливу автотранспорту

Розподіл транспортних потоків та зменшення кількості автомобілів

Попит на транспортні засоби та оптимальний розподіл транспортних потоків є індикаторами, що вказують на стабільний розвиток транспортної системи. У великих містах населення користується громадським транспортом місцевого сполучення інтенсивніше, ніж у сільських районах. Це пояснюється здебільшого тим, що в малозаселених районах мережа громадського транспорту розвинена гірше. За таких умов приватний транспорт має велику перевагу. В щільно заселених районах приватний транспорт з точки зору народного господарства є менш ефективним, ніж громадський.

При організації вантажоперевезень існує нагальна необхідність створювати алгоритми розподілу транспортних потоків, використовуючи дані про обсяги та маршрути необхідних перевезень з метою їх оптимізації. Головним завданням при цьому є економічна оптимізація перевезень за мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище.

Практичний досвід показує, що політика ціноутворення в транспортній галузі, орієнтована на оптимізацію розподілу транспортних витрат з урахуванням як внутрішніх, так і зовнішніх ефектів, приносить більше економічної вигоди.

З точки зору охорони навколишнього середовища, метою розподілу транспортних потоків є використання всіх видів транспорту таким чином, щоб максимально використовувалися переваги різних видів транспорту, вантажний і легковий автомобільний транспорт ставав менш шкідливим і ефективнішим. При цьому важливіша роль повинна відводитися залізничному й водному видам транспорту.

Таким чином, використання видів транспорту, що завдають менший збиток навколишньому середовищу при виконанні поставленого завдання, потрібно стимулювати. Наприклад, під час вантажоперевезень за допомогою центрів логістики для оптимізації транспортних потоків, пасажироперевезень за допомогою введення проїзних квитків, оплачуваних роботодавцями.

У містах більшу увагу потрібно приділяти пішохідному руху, а також пересуванню за допомогою велотранспорту. Однак це потребує наявності відповідної інфраструктури.

Насамперед транспорт повинен задовольняти потреби суспільства у мобільності. Проте значне поширення транспорту сьогодні часто вступає у конфлікт з таким завданням, створюючи перешкоди транспортним потокам.

Досвід показує, що зростання кількості транспортних засобів можна стримувати з метою мінімізації негативних для навколишнього середовища наслідків тільки за допомогою регулювання попиту на транспорт. Сучасні транспортна політика держави повинна йти шляхом впливу на рішення громадян у момент вибору транспортних засобів та маршрутів пересування. Метою має бути створення умов для зростання попиту на громадський транспорт завдяки формуванню кращих пропозицій. Концепції транспортної політики повинні керувати попитом.

Існує кілька конкретних можливостей обмежити кількість транспорту на дорогах:

  • – створення мотивації для збільшення завантаженості особистих транспортних засобів. Наприклад, сприяти мотивації спільних поїздок незнайомих людей з однаковою метою спільним маршрутом або спільне використання автомобілів різними родинами. Підприємства міського транспорту можуть пропонувати маршрутні таксі. Такі засоби дають змогу навіть у віддалених місцях відмовитися від особистих транспортних засобів, зменшуючи транспортне навантаження на довкілля;
  • – введення митних зборів на особистий автомобільний транспорт. Унаслідок переміщення транспортного навантаження на метро й автобуси кількість автомобілів на дорогах значно зменшується. Проте це можливе лише з одночасним підвищенням привабливості громадського транспорту, адже учасникам руху слід запропонувати рівноцінну альтернативу;
  • – введенням мита на автомагістралях для вантажних автомобілів можна обмежувати й регулювати транспортний потік на далеких маршрутах.

Таким чином, обмеження транспортних потоків можливе лише за умови взаємодії багатьох чинників. Велике значення має пропонування учасникам руху різних альтернатив з вищим рівнем екологічної безпеки. Ці альтернативи можна зробити привабливими тільки шляхом впливу на фінансову сторону.

Наприклад, можлива така ситуація. Існує багатодітна родина, якій час від часу потрібно здійснювати поїздки автомобілем. При цьому для поїздок усієї родини потрібен великий автомобіль, для поїздок частини родини або одного її члена можна обмежитися малим автомобілем. Для купівлі навіть одного великого автомобіля у родини коштів не вистачає. Існує варіант створення мініорганізації з кількох таких родин, наприклад десяти, які спільно купують три автомобілі: мікроавтобус, автомобіль середнього класу та малолітражку. За правильної організації їх експлуатації усі десять родин можуть почергово користуватися цими автомобілями за потреби. Існує також досвід створення комерційних організацій, які на початку вкладають гроші у купівлю цих автомобілів, а потім сім'ї сплачують їм за користування автомобілями.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >