< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Утворення стічних вод на підприємствах залізничного транспорту

Крім згаданих вище, на залізничному транспорті функціонує багато дрібних підприємств – ремонтні майстерні, автобази, пральні, склади палива тощо. Крім нафтопродуктів і мінеральних забруднень стічні води цих підрозділів можуть забруднювати розчинні солі, луги та ін.

Підприємства Укрзалізниці є найбільшими споживачами води серед підприємств транспортного комплексу, щороку використовуючи значну кількість води для різних господарсько- побутових і виробничих потреб. Основними споживачами водних ресурсів на залізничному транспорті є вагонні й локомотивні депо, промивно-пропарювальні станції, пункти підготовки вагонів, заводи з ремонту рухомого складу, дирекції з обслуговування пасажирів тощо. Воду використовують і в багатьох технологічних процесах залізничного господарства, під час здійснення яких її забруднюють різні домішки, і вона переходить у розряд виробничих стічних вод. Водоспоживання об'єктами залізничного транспорту характеризується такими даними: вагонне господарство – 20 %; локомотивне господарство – 10 %; підприємства з ремонту рухомого складу – 7,5 %; господарсько-питне водопостачання – 50 %; колійне господарство і шпалопросочувальні заводи – 11,5 %; інші об'єкти – 1,0 %.

Використання води на підприємствах залізничного транспорту здійснюється для:

  • – охолодження технологічного устаткування;
  • – очищення та промивання рухомого складу, його вузлів і деталей, технологічного устаткування тощо;
  • – створення основи різноманітних технологічних розчинів, які застосовують при очищенні рухомого складу, нанесенні гальванічних покриттів, регенерації іонообмінних водопом'якшувальних фільтрів тощо.

Групування областей за частками у загальному обсязі викидів забруднюючих речовин в атмосферу та забору води підприємствами Укрзалізниці наведено в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1

Групування областей за частками у загальному обсязі викидів забруднюючих речовин в атмосферу та забору води підприємствами Укрзалізниці

Області

Викиди в атмосферу забруднюючих речовин,т

Частка областей у загальному обсягу викидів, %

Забір води, тис. куб. м

Частка областей у загальному обсягу забору,%

1

2

3

4

5

I група (понад 5%)

Донецька

1489,5

7,28

4915,4

7,24

Дніпровська

1421,1

6,94

4689,6

6,91

Харківська

1369,8

6,69

4520,3

6,66

Львівська

1232,1

6,02

4065,9

5,99

Вінницька

1135,8

5,55

3748,1

5,52

Луганська

1080,9

5,28

3567,0

5,26

Одеська

1037,7

5,07

3424,4

5,05

II група (4 ... 5 %)

Житомир

ська

1013,4

4,95

3344,2

4,93

Запорізька

893,7

4,37

2949,2

4,35

III група (3 ... 4%)

Чернігівська

802,8

3,92

2649,2

3,90

Кіровоград

ська

800,1

3,91

2640,3

3,89

Київська

792,9

3,87

2616,6

3,86

Полтавська

767,7

3,75

2533,4

3,73

Сумська

740,7

3,62

2444,3

3,60

Миколаїв

ська

677,7

3,31

2236,4

3,30

Хмельницька

658,8

3,22

2174,0

3,20

Черкаська

586,8

2,87

1936,4

2,85

Закарпатська

575,1

2,81

1897,8

2,80

Волинська

558,9

2,73

1844.4

2,72

Рівненська

528,3

2,58

1743,4

2,57

Тернопільська

521,1

2,55

1719,6

2,53

Івано-Франківська

431,1

2Д1

1422,6

2,10

Чернівецька

414,9

2,03

1369,2

2,02

Херсонська

413,1

2,02

1363,2

2,01

Україна в цілому

20462,98

100

67860

100

Транспортно-екологічне районування території України дає змогу виокремити регіони з різним рівнем впливу залізничного транспорту на природне середовище. Так, найбільший вплив на навколишнє середовище здійснюють об'єкти й підприємства Укрзалізниці, розташовані у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Луганській, Одеській і Харківській областях.

Найбільшими споживачами водних ресурсів можна вважати Донецьку та Придніпровську залізниці, тим часом як найменші обсяги споживання води припадають на Південну залізницю. Таку ситуацію можна пояснити як певною водозабезпеченістю регіонів транспортних мереж, так і відмінністю між показниками роботи залізниць.

Технологія здійснення більшості виробничих операцій на залізниці також пов'язана зі споживанням води й утворенням забруднених стічних вод. Так, виробничі стічні води локомотивних і вагонних депо здебільшого утворюються в процесі зовнішнього обмивання рухомого складу, під час промиванні вузлів і деталей перед ремонтом, у гальванічних цехах або дільницях, під час промивання й заправлення акумуляторів, регенерації фільтрів, продування й промивання парових котлів, миття оглядових канав і прання спецодягу.

Здебільшого стічні води пунктів обмивання пасажирських вагонів і електросекцій містять завислі речовини й нафтопродукти, а також бактеріальні забруднення, які змивають під час обмивання підвагонних вузлів. Залежно від виду застосовуваного мийного засобу в стоках можуть бути присутні кислоти, луги, поверхнево- активні речовини.

На пунктах підготовки вантажних вагонів стічні води утворюються під час зовнішнього обмивання та внутрішнього промивання вагонів з-під різних вантажів (мінеральні добрива, хімікати, будівельні матеріали, комбікорми, зерно тощо). Ці стоки забруднені, як правило, важкими мінеральними домішками, містять розчинені солі, нафтопродукти з ходових частин, органічні сполуки тваринного чи рослинного походження.

Стічні води промивально-пропарювальних станцій утворюються під час пропарювання й промивання цистерн з-під нафти, дизельного палива, мазуту, гасу, бензину (зокрема етилованого), мастил та продуктів переробки нафти, а також під час обмивки естакад і лотків. Ці стоки забруднені переважно нафтопродуктами й завислими речовинами. У них можуть бути присутні, зокрема, феноли, органічні кислоти, ацетон, тетраетилсвинець.

Виробничі стоки після зовнішнього обмивання цистерн містять переважно речовини та нафтопродукти. Температура цих стоків зазвичай підвищена.

Виробничі стічні води шпалопросочувальних заводів утворюються з конденсату пару, води для охолодження, робочої води вакуум-насосів, стоків гаражів, пральних і ремонтних цехів.

При цьому у воду потрапляє багато механічних домішок та нафтопродуктів. Під час відстоювання спеціального антисептика в сховищах, просочення в циліндрах вологої деревини у воду попадають олії, феноли, жирні кислоти, піридин та інші сполуки, що входять до складу просочувальних олій. Крім цього, у воду переходять органічні речовини, що містяться в оброблюваній деревині – скипидар, ацетон, органічні кислоти. Значна частина забруднень знаходиться в стічних водах шпалопросочувальних заводів у розчиненому стані. Як правило, стоки мають підвищену температуру.

Дезінфекційно-промивні станції призначені для оброблення вагонів після перевезення худоби, птахів, шкірсировини, вовни, кісток та ін. Після промивання вагонів стічні води цих підприємств забруднені залишками перевезених вантажів, речовинами, які застосовують для дезінфекції вагонів (хлорне вапно, каустична сода). У них можуть бути присутні також бактеріальні забруднення. За складом розчинених забруднень ці стоки близькі до господарсько- побутових стоків.

У залежності від санітарного стану вагонів, які промивають, стічні води, що утворюються, поділяють на три категорії: води від промивання вагонів після перевезення здорових тварин, м'яса і шкірсировини; води від промивання вагонів після перевезення хворих або підозрюваних на захворювання тварин, імпортних тварин і, нарешті, води після промивання вагонів, де перебували тварини, хворі чи підозрювані на захворювання на особливо небезпечні хвороби (сибірська виразка, ящур, сап), а також шкірсировина, не перевірена на збудників цих хвороб.

Виробничі стічні води на щебеневих заводах утворюються під час промивання щебеню, мокрого очищення повітря від пилу в аспіраційних системах, у гідрозатворах дробарок, охолодження маслогосподарства дробарок, обмивання устаткування, що ремонтується, прибирання приміщень. Стоки забруднюють переважно мінеральні завислі речовини, у незначних кількостях можуть бути присутні нафтопродукти.

На рейкозварювальних потягах виробничі стічні води утворюються під час охолодження зварювальних і гартівних агрегатів, випуску води з мийних машин для обмивання старорічних замащених рейок. Як домішки стоки цих підприємств містять переважно нафтопродукти та завислі речовини. Під час використання мийних машин стоки можуть бути забруднені лугами й поверхнево-активними речовинами.

Стічні води пасажирських станцій здебільшого являють собою господарсько-побутові стоки, забруднені мінеральними й органічними домішками, включно з жирами і мийними засобами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >