< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Простий метод розрахунку викидів маршевими двигунами літаків

Простий метод розрахунку можна застосовувати в умовах, коли відсутні дані засобів об'єктивного контролю польотної інформації. Цей метод заснований на використанні стандартного злітно-посадкового циклу.

Знаючи індекс емісії двигуна, обчислюють масу викидів даної забруднюючої речовини. Зокрема, для повітряного судна з п двигунами при виконанні стандартного злітно-посадкового циклу масу викидів визначають за формулою:

(6.27)

Розрахунок маси викидів метану (CH4) виконують за співвідношенням:

(6.28)

Розрахунок маси викидів діоксиду сірки (SO2) виконують за співвідношенням:

(6.29)

де– сумарна витрата палива за стандартний злітно-посадковий цикл.

Розрахунок маси викидів твердих частинок (Mq) виконують за формулами (6.8) та (6.9) з урахуванням кількості двигунів літака.

Маса викидів забруднюючих речовинна ділянці польоту літака від злітно-посадкового циклу аеропорту вильоту до злітно-посадкового циклу посадки визначають із співвідношення:

(6.30)

де – приймають для номінального режиму роботи двигуна;

– маса палива, витраченого у польоті літаком без урахування етапів злітно-посадкового циклу.

Масу палива визначають за формулою:

(6.31)

де– кількість двигунів на літаку;

– маса заправленого в літак палива, кг;

– сумарна витрата палива за злітно-посадковий цикл, кг;

  • залишок палива, що не використовується протягом польоту, кг,
  • час польоту за маршрутом на висоті більше 1000 м.

Час польоту визначають зі співвідношення:

(6.32)

де– тривалість польоту за розкладом, сек;

– сумарний час стандартного злітно-посадкового циклу, сек.

IKAO рекомендує приймати

Якщо дані щодо даного типу двигуна відсутні, то допускається використовувати дані авіадвигунів зі схожими параметрами робочого процесу (тяга, ступінь підвищення тиску й температура газів на виході з камери згораяння). Масу викидів щодо кожного виду забруднюючої речовини від даного типу літака визначають шляхом підсумовування значень мас забруднюючих речовин, що викидаються на етапах польоту для всіх двигунів, встановлених на даному типі літака.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >