Служба підтримки:

Київ +38 (050) 653-07-96

Навигация
 
посад-правн
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ПРАВА ЛЮДИНИ

— визначальні засади правового статусу особи. Належать людині від народження, а тому є природними і невідчужуваними. Без цих прав людина не може існувати як повноцінна сусп. істота. П. л. є необхідним елементом громадян, сусп-ва і правової д-ви. Саме поняття цих прав з'явилося в епоху бурж. революцій у Європі. Потім воно знайшло відображення у численних міжнар. актах — Загальній декларації прав людини 1948, Європейській конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950, Міжнародному пакті про громадянські та політичні права 1966, Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права 1966 тощо, а також у нац. зак-ві — конституціях держав. П. л. засновані на принципах свободи, рівності та справедливості й мають універсальний характер. Загальновизнаними в міжнар. праві фундаментальними П. л., зокрема, є: право на життя; право на незастосування до особи тортур, насилля або ін. жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання; право на недоторканність приватного життя, особистої і сімейної таємниці, захист своєї честі й гідності, свободи совісті й віросповідання; право на суд. захист, правосуддя і пов'язані з ним ін. процес, права тощо. Ці права дістають закріплення у конституціях. Вони, зокрема, стали основою при укладенні розд. II «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина» Конституції України. За існуючою практикою ООН під порушенням П. л. як міжнар. проблемою розуміють не окр. факти відповід. порушень, а заг. правову ситуацію у д-ві, яка свідчить про ігнорування даною д-вою зобов'язань поважати П. л., масові та грубі порушення цих прав тощо. Б-ба з порушеннями П. л. є важливим напрямом міжнар. співробітництва. Вона має два аспекти: а) виховання поваги до П. л. і сприяння їх здійсненню; б) усунення грубих і масових порушень П. л. На забезпечення П. л. спрямовані також міжнар. процедури в рамках ООН та ін. міжнар. організацій, міжнар. суд. органів тощо. Ці процедури доповнюються діяльністю відповід. нац. інституцій. В Україні до них, зокрема, належать Конст. Суд, Уповноважений ВР України з прав людини, заг. та госп. суди. Див. також Конституційні права, свободи та обов 'язки людини і громадянина в Україні.

Літ.: Жуйков В. М. Права человека и власть закона: Вопросы судебной защиты. М.. 1995; Дженіс М.. Кей Р., Бредлі Е. Європ. право у галузі прав людини: джерела і практика застосування. К.—Будапешт, 1997; Неліп М. І., Мережко О. О. Силовий захист прав людини: Питання легітимності в сучас. міжнар. праві. К., 1998; Права человека. М., 1999; Конст. право України. K.. 2000; Право быть человеком. Понимание прав человека. Минск. 2000; Гусейнов Л. Г. Междунар. ответственность гос-в за нарушение прав человека. К., 2000; Гуренко М. М. Теор.-прав. проблеми гарантій прав і свобод людини та гр-нина. К., 2001.

Ю. С. Шемшученко. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]