Навигация
 
примус-прон
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ПРИРОДНЕ ПРАВО

- теор. доктрина, за якою гол. джерелом права є сама природа, а не воля законодавця. Людині П. п. належать від народження, вони закладені в самій її сутності й однакові для всіх. Окр. ідеї П. п. з'явилися ще в 5—4 ст. до и. е. у філос. творах Давньої Греції. Сократ і Платон вважали, що не всі закони та правила є витвором людей, оскільки поряд з писаними законами, породженими людьми, є неписані закони, «вкладені в серця людей самим вченим розумом». Арістотель поділяв право на природне, що залежить від визнання д-вою, та умовне, яке встановлюється. Давньорим. юристи П. п. називали закони в наук, значенні, або основу позитивного права. В будь-якому сусп-ві поряд з jus civile (лат. — цивільним правом) та jus gentium (лат. — міжнародним правом) існує jus naturale (лат. — природне право), що породжується самою природою і коріниться у люд. стосунках. Істотної еволюції П. п. зазнало в Середні віки. В 14—15 ст. ця теорія асоціювалася не з природним, а з божественним походженням, однак П. п. визнавалося обов'язковим та вищим від позитивного і звичаєвого. Найбільш плідним періодом у розвитку теорії П. п., її розквітом вважається 17—18 ст. Ідеї П. п. активно використовували і розвивали Г. Гроцій, Б. Спіноза, Т. Гоббс, Ж. Ж. Руссо та ін. Саме завдяки їх зусиллям склалася школа П. п., яка справила значний вплив на процес розвитку як національного, так і міжнар. права. П. п. уявлялося як кодекс правил, що закріплювали політичний та юрид. ідеали. Все, що не відповідає чи суперечить цим ідеалам, повинно бути змінено чи відмінено. На поч. 19 ст. у П. п. настає криза, зумовлена зародженням ідей історичної та утилітарної шкіл права, а також соціальними та еволюційними напрямами розвитку науки. Однак уже з кін. 19 ст. і до наших днів це право переживає період відродження. Його сутність становить змінність П. п. залежно від історично зумовлених причин. З'являються нові напрями розвитку П. п. Це — неотомістські, екзистенціа-лістські, феноменологічні та ін. доктрини, що грунтуються на ідеях об'єктивного та суб'єктивного ідеалізму.

Сучасні теорії П. п. базуються на ідеях божественного порядку буття (неопротестантизм), самореалізації вищого розуму (неогегельянство), апріорних цінностей (феноменалізм), природи речей (неокантіанство), екзистенціалізму, істор. праворозуміння (герменевтика) та ін.

Літ.: Новгородцев П. И. Психол. теория права и философия естеств. права. М., 1913; Його ж. Совр. положение проблемы естеств. права. «Юрид. вестник», 1913, N° 1; Четверний В. А. Из истории соотношения естеств. права и прав, позитивизма.

В кн.: Право и правотворчество. Вопросы теории. М., 1982; Лебедева Т. П. Роль школы естеств. права в формировании западной полит.-прав. традиции. «Полис», 1998, № 6; Козлихин И. Ю. Позитивизм и естеств. право. «Гос-во и право», 2000, № 3: Рабінович П. М. Основи заг. теорії права та д-ви. К., 2001.

С. В. Бобровник. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]