Служба підтримки:

Київ +38 (050) 653-07-96

Навигация
 
с-сел
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

"САМОПОМІЧ" ["САМОПОМОЩЬ"]

-поши-рена назва кредитових ощадно-позичкових кооперативів - кредитних спілок, що були ор-ганізовані наприкінці ХIX ст. в різних регіонах України: Львові, Полтаві, Харкові, у багатьох середніх, малих містах, селах. Вони створю-вались з ініціативи відомих діячів української культури з середовища демократично-пат-ріотичних сил спочатку Лівобережної, а потім і Правобережної України. Акумулюючи мізер-ні кошти широкого загалу селян і громадян, кредитні спілки відіграли велику роль у фінан-суванні сільських господарств для придбання інвентарю, дрібного ремісництва і цим спри-яли розвиткові національної економіки в умо-вах визиску. "Свій до свого по своє" - гасло, яке не лише єднало вітчизняне підприємниц-тво, а й формувало державницький світогляд. Коштом кредитних спілок видавалась про-світницька література. Проте з приходом радянської влади кредитні спілки були лікві-довані. Вони відновились лише серед україн-ства зарубіжних країн, у першу чергу з ініціа-тиви об'єднання українців Америки "Само-поміч" у різних містах США. Потім ство-рювались у Канаді, Австралії та інших кра-їнах. З проголошенням Української незалеж-ної держави у різних регіонах створені кре-дитні спілки з назвою "Самопоміч", хоча перша кредитна спілка у незалежній Україні була створена у м. Стрий Львівської області у 1991 р. під назвою "Вигода". 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   с-сел   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]