Служба підтримки:

Київ +38 (050) 653-07-96

Навигация
 
комуні-конто
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

КОНСАЛТИНГ [КОНСАЛТИНГ]

- консультування і спеціальні на-уково-технічні, фінансово-аналітичні, тех-нологічні та прогностичні розробки окреми-ми спеціалізованими компаніями, фірмами, центрами, підрозділами соціальних програм, планів з аналізом сучасного стану діяльності виробничих та інших виробничо-комерцій-них, підприємницьких структур, визначен-ням концепції, шляхів, заходів та викорис-танням засобів підвищення ефективності їх діяльності і розробки перспектив подальшо-го розвитку. Консалтингові фірми надають послуги щодо дослідження торгової кон'-юнктури і прогнозування ринку товарів, по-слуг, ліцензій, ноу-хау, фінансового і валют-ного ринків, а також оцінки й експертизи промислових підприємств, нерухомості, ефек-тивності експортно-імпортних операцій, роз-робки техніко-економічних обґрунтувань об'єктів підприємництва, бізнес-планів. Роз-робляють документацію з розрахунками ефективності створення спільних підпри-ємств, розробки стратегії експортно-імпорт-них операцій, маркетингових програм то-що. У разі необхідності надають аудиторські послуги з повним аналізом стану суб'єкта підприємницької діяльності, причин нега-тивних явищ на окремих ділянках підприєм-ництва з розробкою прогнозів і рекоменда-цій щодо ефективної діяльності на певному ринку Консалтингові фірми можуть бути спе-ціалізовані за окремими напрямами діяльності. Великі концерни, холдингові компанії у своєму складі мають власні підрозділи з розга-луженою мережею відділень у різних регі-онах. Малі, середні, дрібні фірми звертають-ся за послугами до консалтингових фірм, ос-кільки такі розробки вимагають значних ви-трат і високого професіоналізму виконавців. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]