< Попер   ЗМІСТ

Тематика рефератів за курсом »Екологічний менеджмент»

 • 1. Проблеми взаємодії суспільства і природи.
 • 2. Антропогенний вплив на навколишнє середовище і його наслідки.
 • 3. Планування екологічної діяльності.
 • 4. Методи управління природокористуванням.
 • 5. Принципи екологічної політики.
 • 6. Правові основи природокористування.
 • 7. Адміністративне регулювання природоохоронної діяльності.
 • 8. Інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності.
 • 9. Методи економічної оцінки природних ресурсів.
 • 10. Методи економічної оцінки земельних ресурсів.
 • 11. Методи економічної оцінки водних ресурсів.
 • 12. Методи економічної оцінки корисних копалин.
 • 13. Методи економічної оцінки біологічних ресурсів.
 • 14. Методи економічної оцінки лісових ресурсів.
 • 15. Методи економічної оцінки рекреаці й них ресурсів.
 • 16. Екологічні витрати і шляхи їх усунення.
 • 17. Методи розрахунку збитку від забруднення навколишнього середовища.
 • 18. Методи розрахунку економічної ефективності природоохоронних витрат.
 • 19. Система платежів за забруднення навколишнього середовища.
 • 20. Фінансування природоохоронної діяльності. Природоохоронні фонди.
 • 21. Система екологічного страхування.
 • 22. Еколого-економічне стимулювання.
 • 23. Екологічний аудит.
 • 24. Форми міжнародного співробітництва в питаннях раціонального природокористування.
 • 25. Вплив НТП на стан природного середовища.
 • 26. Проблеми раціонального природокористування в різних країнах.
 • 27. Поняття »екосистема», основні закономірності її розвитку.
 • 28. Війна і біосфера.
 • 29. Розвиток охорони природи в Україні.
 • 30. Охорона біологічних ресурсів України.
 • 31. Екологізація виробництва: сутність, методи, ефективність.
 • 32. Відходи виробництва як сировина.
 • 33. Причини довголіття.
 • 34. Значення сугестивності для керування особистістю.
 • 35. Застосування методів математичного моделювання в екології.
 • 36. Використання й охорона водних ресурсів Українського Причорномор’я (чи однієї з областей України на вибір).
 • 37. Використання й охорона біологічних ресурсів України.
 • 38. Використання й охорона ресурсів Чорного моря.
 • 39. Використання й охорона ресурсів Азовського моря.
 • 40. Використання й охорона ресурсів Світового океану.
 • 41. Рідкі і зникаючі рослини України.
 • 42. Використання дикоростучих рослин у народній медицині і як продукти харчування.
 • 43. Альтернативні джерела одержання енергії.
 • 44. Способи утилізації відходів.
 • 45. Варіанти заміни бензину на інші види палива.
 • 46. Проблеми раціонального природокористування в сільському господарстві України.
 • 47. Екологічні проблеми лиманів України.
 • 48. Проблеми нестачі питної води і шляхи її вирішення (на прикладі України, чи інших країн світу).
 • 49. Шумове забруднення в городах і методи боротьби з ним.
 • 50. Способи очищення стічних вод і атмосферних викидів від забруднення.
 • 51. Продукти харчування і їхнє забруднення шкідливими компонентами.
 • 52. Екологічні проблеми Дністра.
 • 53. Екологічні проблеми Дніпра.
 • 54. Екологічні проблеми рік України.
 • 55. Наслідки Чорнобильської аварії.
 • 56. Екологічні проблеми енергетики.
 • 57. Природа - лікувальник усіх хвороб.
 • 58. Екологічні наслідки ядерних випробувань.
 • 59. Гонка озброєння і раціональне природокористування.
 • 60. Проблеми зрошуваного землеробства.
 • 61. Основи лікувального голодування.
 • 62. Вода, що ми п’ємо.
 • 63. Основи раціонального харчування.
 • 64. Психофізичні можливості людини.
 • 65. Ринкові відносини і раціональне природокористування.
 • 66. Зони екологічних катастроф.
 • 33
 • 67. Законодавство в сфері екологічного менеджменту.
 • 68. Регіональна екополітика.
 • 69. Глобальна екополітика.
 • 70. Національна екополітика.
 • 71. Ліцензовані види діяльності.
 • 72. Методи управління екополітикою.
 • 73. Механізм створення й особливості існування екологічних фондів.
 • 74. Формування ринку екологічних послуг.
 • 75. Екологічний ризик і управління ним.
 • 76. Екологічна експертиза пової техніки.
 • 77. Міжнародне співробітництво в сферах екологічної експертизи та екологічного аудиту.
 • 78. Екологічний аудит територій.
 • 79. Екологічний консалтинг.
 • 80. Екологічний аудит об’єкті в, що складають державну таємницю.
 • 81. Екоменеджмент у країнах ЄС.
 • 82. Екоаудит і приватизація
 • 83. Екоаудит в інвестиційних процесах.
 • 84. Екоаудит і ціноутворення.
 • 85. Екоаудит і »зелені технології».
 • 86. Екологічна експрес-оцінка інвестиційних і інших видів ризиків.
 • 87. Менеджмент відходів.
 • 88. Маркірування небезпечних матеріалів і продукції.
 • 89. Аудит скидань стічних вод.
 
< Попер   ЗМІСТ