< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Завдання і вигоди проведення екологічного аудиту

Екологічний аудит вирішує такі завдання:

Збір достовірної інформації про виробничу діяльність об’єкта аудита і формування на її основі аудиторського висновку про реальний екологічний стан.

Визначення ступеня екологічного ризику і безпеки здійснюваної діяльності.

Встановлення відповідності об’єктів ЕА вимогам екологічного законодавства, санітарним нормам, будівельним нормам і правилам.

Оцінка впливу діяльності об’єктів ЕА на стан навколишнього середовища, здоров’я людей і якість природних ресурсів.

Оцінка ефективності, повноти, обґрунтованості і достатності заходів для охорони навколишнього середовища і здоров’я людей.

Підготовка об’єктивних і обґрунтованих еколого-економічиих рекомендацій і заходів на замовлення суб’єктів підприємницької діяльності у відношенні навколишнього середовища і здоров’я населення.

Основні причини, з яких проводиться ЕА:

 • - страхування (витрати на ліквідацію наслідків забруднення навколишнього середовища);
 • - конкуренція на ринку (товари повинні бути екологічно чистими, це підвищує їхній попит на споживчому ринку, спеціальним екологічним знаком виділяються товари, що пройшли перевірку);
 • - придбання (витрати на придбання земельної ділянки чи підприємства можуть виявитися завищеними);
 • - експертиза стану навколишнього середовища і забруднення земельних ділянок об’єкта, що здобувається;
 • - законодавство (необхідність дозволів роботи з забруднюючими матеріалами)

Вигоди проведення ЕА складаються із:

 • • зменшення витрат на видалення відходів за рахунок зменшення їхньої маси;
 • • зменшення витрат на сировину за рахунок більш ефективного її використання і зменшення маси відходів;
 • • зменшення витрат на виробництво шляхом використання більш прогресивних технологій і підчищення ефективності технологічного процесу;
 • • зменшення витрат на воду і електроенергію за рахунок більш раціонального їхнього використання;
 • • розширення ринків збуту товарів з »зеленою» міткою;
 • • підвищення репутації підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Послуги, об’єкти і суб’єкти екологічного аудиту

Послуги екологічного аудиту включають:

 • • аналіз впливу екологічно небезпечної діяльності на стан природного середовища і здоров’я населення;
 • • еколого-економічний прогноз наслідків господарської діяльності (вартісна оцінка);
 • • екологічне обґрунтування впровадження винаходів, ресурсозберігаючих технологій і систем, приладів контролю і т.д.;
 • • еколого-економічну оцінку здійснюваних інвестиційних проектів;
 • • еколого-економічну оцінку ризику адміністративних рішень.

Об’єктами екологічного аудиту можуть виступати:

 • • діючі підприємства, господарські об’єкти, організації, установи;
 • • екологічні ситуації, що склалися на визначених територіях;
 • • окремі ділянки (об’єкти) природних ресурсів, що пропонуються чи знаходяться в користуванні;
 • • окремі види діяльності фізичних і юридичних осіб незалежно від форми власності і підпорядкування, у тому числі режимні і важливі об’єкти збройних сил, а також озброєння, військова техніка, військові об’єкти і діяльність збройних сил, що негативно виливає чи може впливати на стан навколишнього середовища;
 • • інвестиційні і приватизаційні проекти, програми, пропозиції, кредитні угоди;
 • • сировина, продукти харчування, технологічні процеси, продукція;
 • • викиди в атмосферу, стічні води, відходи;
 • • засоби індивідуального і колективного захисту, техніка безпеки, екологічні паспорти підприємств.

Суб’єкти екологічного аудиту:

 • 1) замовники:
  • • фізичні і юридичні особи - щодо природних ресурсів, я кі надаються їм у користування;
  • • власники господарських об’єктів чи особи, що мають право доручати проведення ЕА;
  • • центральні і місцеві органи виконавчої влади;
  • • органи місцевого самоврядування
 • 2) виконавці:
  • • аудиторські організації з питань екології;
  • • провідні аудитори з питань екології;
  • • аудитори з питань екології;
  • • аудиторські групи;
  • • фахівці центральних органів виконавчої влади з питань екології і природних ресурсів, наділені спеціальними повноваженнями.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >