< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЧАВДАРОВ Сава Христофорович

Український педагог, мовознавець, діяч народної освіти

Народився 1 серпня 1892 р. в с. Бешалма (Молдова). У1917 р. закінчив слов’яно-російське відділення історико-філологічного факультету Київського університету. З 1917 по 1926 р. вчителював у школах Київської області, потім працював інспектором Київського окружного відділу народної освіти, виконував обов’язки директора Київського інституту соціального виховання.

У1939/—1941 рр. — професор Київського університету, у 1941— 1943 рр. — завідувач кафедри педагогіки Сухумського педагогічного інституту. Очолював відділи мови і літератури, педагогіки Українського науково-дослідного інституту педагогіки УРСР. У1943— 1956 рр. — директор Інституту педагогіки. З 1944 по 1962 р. завідував кафедрою педагогіки Київського університету.

Автор наукових праць із проблем політехнічного навчання. Низку розвідок присвятив дослідженню педагогічної спадщини К. Ушинського і А. Макаренка.

С. Чавдарову належить близько 200 наукових праць з різних питань виховання, навчання та освіти. За його редакцією було видано підручник для студентів педагогічних інститутів »Педагогіка» (1940, перший з виданих українською мовою). Більшість дидактичних розділів підручника написана С. Чавдаровим. Найбільше уваги приділив одному з найголовніших розділів дидактики — методам навчання. Не визнаючи універсалізації будь-якого методу, він порушує питання про зв’язок між методами, багатогранність цього зв’язку, вміння поєднувати різні методи навчання.

С. Чавдаров відомий також як автор підручників »Українська мова» для 1—4 класів, якими користувалися учні упродовж багатьох років, методичних посібників для вчителів: »Методика викладання української мови в початковій школі» (1937), »Методика викладання української мови в середній школі» (1946). З виходом у світ його праці »Педагогічні ідеї Тараса Григоровича Шевченка» (1953) пов’язується заснування педагогічної Шевченкіани в Україні.

Заслужений діяч науки УРСР з 1943 р., член-кореспондент АПН РРФСР з 1947 р.

Педагогічна спадщина С. Чавдарова стала цінним внеском у скарбницю української і світової педагогіки.

Помер 20 вересня 1962 р. в Києві.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >