< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЛAHГE Микола Миколайович

Російський та український психолог, громадський діяч

Народився 24 березня 1858 р. в Петербурзі. Був учасником гострої боротьби навколо психологічних проблем, організатором дискусій. Його ім’я стоїть у ряду відомих психологів світу, що відкрили психологічні явища і закономірні зв’язки між ними, специфічність яких ґрунтується на об’єктивних особливостях діяльності людини.

У 1888—1921 pp. — професор філософії Новоросійського університету (Одеса). Один із засновників експериментальної психології.

1893 р. захистив докторську дисертацію (»Психологічні дослідження»). Відомі його праці »Закон перцепції», »Теорія вольової уваги», »Психологія». Дослідження М. Ланге визначили нові тенденції в експериментальній психології, справили вплив на психологів Західної Європи. Він знаходив шляхи для поширення своїх ідей, втілення їх у практику. Організував експериментальну психологічну лабораторію.

М. Ланге був поборником вищої жіночої освіти. У 1903 р. організував в Одесі вищі жіночі курси. Вони стали прогресивним освітнім закладом, якого ще не мала Західна Європа. В основу їх роботи було покладено самостійну працю слухачок. На заняттях М. Ланге, який був викладачем, учив їх розвивати мислення, організовувати увагу учнів тощо. Біологічні механізми, що покладені в основу психологічної діяльності, генетичний погляд на психіку ставали доступними майбутнім учителькам. Був учасником руху за реформування середньої школи. Розроблені ним проблеми уваги, волі, мислення були спрямовані на вдосконалення методів та індивідуальний підхід у навчанні.

Учений розумів хибність системи народної освіти в Росії. Найбільші її вади вбачав у наданні переваги класичній освіті, »зубрячці», муштрі. Вказував на брак у гімназистів навичок самостійного спостереження, мислення, інтересу до набуття і поповнення знань. Для запобігання цьому, вважав він, слід насамперед відмінити жорстку регламентацію роботи вчителя.

Експериментаторська діяльність психолога М. Ланге прислужилася педагогіці. Для практиків важливо було знати, що наступність у тварин зумовлена лише фізіологічним наслідуванням, а в людини діє зовсім інший чинник — традиції в широкому розумінні, передача від одного покоління до іншого всієї сукупності досягнутої культури через копіювання, навчання, мову. Людська особистість на 99 % — продукт історії та суспільства, вважав М. Ланге.

Помер 15 лютого 1921 р. в Одесі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >