< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ШЛИКЕВИЧ Олександр Полікарпович

Український статистик, земський діяч

Народився в 1849 р. Закінчив Петровсько-Розумовську .академію в Москві. Працював у Чернігівському земстві. Брав участь у з’їздах земців-конституціоналістів, які збиралися в Києві та Харкові у грудні 1878 р.

Першим розробив і застосував для статистично-економічного аналізу досліджуваних явищ статистичні таблиці, що дістали назву комбінаційних. Уперше побудував комбінаційну таблицю в 1882 р. і застосував її для подвірного перепису Козелецького повіту Чернігівської губернії. Одним із перших застосував математичні методи для встановлення взаємозв’язку різних ознак селянських господарств.

Ідею комбінаційних таблиць О. Шликевич обґрунтував у праці »Что дают и могут дать подворньїе описи» (1880). Відповідно до цих таблиць господарства слід було групувати за різними ознаками, що можуть характеризувати майнове становище

селянського двору (наявністю землі, робочої сили тощо) й до них пристосувати інші.

Цікаві думки містила стаття О. Шликевича »Лучше ли жилось в Малороссии за сто лет назад?», опублікована в »Земском сборнике Черниговской губернии» (1890). Порівнюючи відомості про забезпечення населення землею, зібрані П. Червінським (також земським статистиком) під час статистичного обстеження Кролевецького повіту, з відомостями »Рум’янцевського опису», О. Шликевич критикує висновок Червінського про те, що землеволодіння стало нібито рівномірнішим. У селі, навпаки, відбувається наростання крайнощів: »Бідні стають ще біднішими, багаті — багатшими».

Отже, О. Шликевич робив висновок, що розвиток капіталізму в сільському господарстві призвів до абсолютного й відносного зубожіння трудового селянства і нагромадження багатства у руках капіталістичних елементів села. Це, по суті, розкривало неспроможність тверджень ліберальних народників про »демократизацію» земельної власності, про загальне підвищення життєвого рівня селян.

Помер 1909 р. в Чернігові.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >