< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Чи передаються за спадковістю здібності, талант, геніальність?

Ні здібності, ні талант, ні геніальність за спадковістю не передаються. В генно-хромосомній системі дитина отримує від батьків лише імовірнісні можливості для прояву здібностей, таланту, геніальності. Ці прояви — результат соціального успадкування та впливу соціального середовища, зокрема виховання. Російський психолог A.B. Петровський писав: "Талант — це не більше як можливість прояву творчих успіхів... Талант не звільняє людину від праці, а передбачає велику, творчу, наполегливу працю. Люди, чия талановитість в очах всього людства була незаперечною, це завжди — без винятку — титани праці".

Японський дослідник Ібука Массару, роздумуючи над особливостями розвитку дітей, зазначав: "З давніх часів вважалося, що визначний талант — це передусім спадковість, примха природи. Коли нам говорять, що Моцарт дав свій перший концерт у віці трьох років або що Джон Стюарт Мі л л читав класичну літературу латинською мовою у такому самому віці, більшість реагує просто: "Певне, вони ж генії". Проте докладний аналіз ранніх років життя і Моцарта, і Мілла свідчить, що їх суворо виховували батьки, які хотіли зробити своїх дітей видатними. Я передбачаю, що ні Моцарт, ні Мілл не були народжені геніями, їхній талант розвивався завдяки тому, що їм з раннього дитинства створили сприятливі умови, що й дало прекрасні результати"2.

Отже, здібності, талант, геніальність — не стільки дар природи, скільки продукт людської діяльності. Талант і його найвищу форму — геніальність — слід розглядати в трьох іпостасях: як властивості індивіда, які залежать від спадкової програми, вимагають для свого розвитку й становлення сприятливих біосоціальних умов та повністю реалізуються лише в певному оптимальному мікросоціумі.

Що являє собою явище акселерації?

Акселерація (від лат. ассeleratio — прискорення) — це процес прискорення у фізичному розвитку людини, який проявляється передусім у рості, вазі, статевому дозріванні. Існує кілька гіпотез виникнення цього явища:

 • гомогенна теорія — вплив сонячних променів у зв'язку з активністю фізичних процесів на Сонці;
 • теорія урбанізації — збільшення кількості населення за рахунок міграції сільського населення;
 • теорія гетерозису — поширення тенденції шлюбів між людьми різних національностей, рас, що породжує певні зміни, генетичні перетворення;
 • теорія комфортності — поліпшення умов економічного життя (харчування, побут, медичне обслуговування);
 • теорія опромінення — процеси використання атомної енергетики призвели до підвищення радіаційного фону проти природного.

Процес акселерації характеризується певною циклічністю. Якщо це явище прогресувало в XIX і XX ст., то з другої половини XXI ст., за прогнозами вчених, очікується зниження проявів акселерації.

Ретардація (від лат. retradatio — затримання, зупинка) — відставання, затримання у розвитку, що зумовлюється порушенням генетичного механізму спадковості, негативним впливом на процес розвитку починаючи з моменту зародження, канцерогенних речовин, несприятливого екологічного середовища тощо. Тут можна спостерігати відставання не тільки у фізичному, а й у психічному розвитку.

3.8. На які вікові групи поділяють дітей і що покладено в основу такого поділу?

Залежно від особливостей анатомо-фізіологічного та психічного розвитку дітей поділяють на такі вікові групи та підгрупи:

 • 1. Перед дошкільний вік:
 • 1.1. Грудний — 0—12 міс.;
 • 1.2. Ясельний —1—3 роки.
 • 2. Дошкільний вік:
 • 2.1. Молодший — 3—4 роки;
 • 2.2. Середній — 4—5 років;
 • 2.3. Старший — 5—6 років.
 • 3. Шкільний вік:
 • 3.1. Молодший — 6—11 років;
 • 3.2. Середній — 11—14 років;
 • 3.3. Старший —14—18 років.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >