< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Що являє собою система позаурочних форм організації навчання?

У загальноосвітніх навчально-виховних закладах у результаті педагогічних надбань в цілому склалася така система позаурочних форм організації навчання (рис. 32).

У чому має проявлятися система підготовки вчителя до уроку?

"Урок, — за висловлюванням В.О. Сухомлинського, — основна ділянка навчально-виховного процесу, на якій учитель щоденно здійснює освіту, виховання і всебічний розвиток учнів. Урок є тією головною сферою інтелектуального життя вихованців, у якій повсякденно відбувається духовне спілкування навченого життям наставника і його вихованців, які вступають на перші щаблі життя"1. Тому підготовка учителя до уроку — тривалий і складний багатоаспектний процес. Недарма кажуть: до вдалого уроку треба готуватися все життя.

З погляду підготовки до конкретного уроку доцільно дотримуватися певних правил, які перебувають між собою у логічному взаємозв'язку:

 • 1) систематично поповнюйте свою бібліотеку з урахуванням професійних потреб та інтересів;
 • 2) щодня працюйте над удосконаленням власної ерудиції;
 • 3) розміщуйте книги, інші матеріали в системі;
 • 4) систематизуйте навчальний матеріал, дотримуючись принципу тематичності;
 • 5) опрацьовуючи інформаційні джерела, робіть виписки, дотримуючись карткової системи;
 • 6) інформаційні картки розміщуйте за тематичним принципом;
 • 7) майте добре обладнане робоче місце;
 • 8) підготуйте та раціонально розміщуйте канцелярське приладдя;

 • 9) вчитуйтесь у програму, в зміст відповідного розділу теми, з'ясовуйте їх зв'язок з іншими темами;
 • 10) ознайомтеся зі змістом навчального матеріалу щодо теми в підручнику;
 • 11) доберіть додатковий навчальний матеріал з потрібної теми;
 • 12) чітко визначте мету і замисел уроку;
 • 13) уявіть конкретний клас, учнів;
 • 14) мобілізуйте необхідні методи навчання;
 • 15) доберіть необхідні засоби навчання (роздатковий матеріал, таблиці та ін.);
 • 16) зіставте обрані методи, прийоми, засоби навчання з власними можливостями та можливостями учнів;
 • 17) з'ясуйте значення маловідомих для учнів слів і підготуйтеся до їх пояснення;
 • 18) складіть і змоделюйте структуру (сценарій) уроку;
 • 19) складіть і запишіть план уроку;
 • 20) доберіть і зафіксуйте додатковий матеріал (жарти, загадки, матеріали для гри та ін.);
 • 21) продумайте прийоми використання наочних посібників, підготувавши необхідні пристрої;
 • 22) підготуйте одяг; перед уроком огляньте свою зовнішність;
 • 23) вголос, перед дзеркалом (з використанням магнітофону) продекламуйте вірш, якщо це передбачено планом уроку;
 • 24) запитайте себе:
  • —Ти готовий до уроку? — І впевнено відповідайте: — Так, я готовий до уроку! (Сугестія);
 • 25) будьте готові до непередбаченого "руйнування" вашого плану. Продумайте запасний варіант.

Досвідчений учитель, який має достатню психолого-педагогічну, фахову та методичну підготовку, проходить ці етапи швидко. А вчителю-початківцю треба ретельно дотримуватися запропонованої технології. Це забезпечить надійний фундамент для прояву професійної майстерності в майбутньому.

Варто зробити зауваження щодо важливого аспекту в системі підготовки до уроку. Він стосується раціонального використання робочого часу. На процес написання планів уроків витрачається багато часу (в середньому 30 хв на один план, а при 18-годин-ному тижневому навантаженні — 630 планів на рік, що становить 315 год). З наступного навчального року вчителю доводиться знову витрачати час на таку ж копітку роботу. Досвід творчо працюючих вчителів переконує, що цього можна уникнути. Треба виходити з міркувань, що при стабільних навчальних програмах можна скористатися попередньо написаними планами, творчо удосконалюючи їх залежно від змін у змісті навчального матеріалу, складу і можливостей учнів класу, нових засобів та методів навчання.

3 цією метою слід дотримуватися такої схеми:

 • • плани уроків писати в загальному зошиті з кожної навчальної дисципліни і для певного класу, щоб бачити систему роботи;
 • • у розгортці зошита ліву сторінку залишати чистою, а заповнювати планом праву;
 • • план треба складати з достатнім розкриттям змісту і ходу уроку, з повним методичним забезпеченням;
 • • наступного року вчитель може скористатися уже готовим планом, доповнивши його (на сторінці ліворуч) новими прикладами, схемами, методами тощо;
 • • у наступні роки така творча робота над планами продовжується.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >