< Попер   ЗМІСТ   Наст >

У чому сутність рейтингової системи оцінювання навчальної діяльності учнів?

Рейтингова система передбачає визначення рівня оволодіння учнями змістом навчального матеріалу кожної теми чи блоку цілісного курсу, сформованості вмінь і навичок.

Для запровадження рейтингової системи необхідно дотримуватися таких правил: повне охоплення всього обсягу навчального матеріалу та навчальних завдань; чітке визначення мінімуму знань, умінь і навичок як обов'язкової умови поступального руху в процесі навчання; поділ змісту навчального матеріалу і навчальних завдань на чітко окреслені та зрозумілі дидактичні блоки з визначенням критеріїв оцінювання якості їх опанування; відкритості й гласності процесу визначення рівня оволодіння знаннями.

Використання рейтингової системи потребує дещо іншого підходу до технології аналізу та оцінювання навчальної діяльності учнів, а також узгодження рейтингових показників з офіційно діючими критеріями оцінок у школі. Ця система ґрунтується на демократизмі, сприяє гуманізації навчально-виховного процесу, підвищенню відповідальності за виконання навчальних завдань, позитивно впливає на активізацію навчальної діяльності, стимулює учнів до систематичної праці.

З кожної дисципліни зміст навчального матеріалу, конкретні завдання необхідно розподілити на блоки, модулі, визначити терміни виконання кожного завдання, форми звітності, суму балів, співвідношення кількості балів з традиційними оцінками.

Якими правилами повинен користуватися вчитель для забезпечення оптимальності процесу оцінювання навчальної роботи школярів?

Для забезпечення оптимальних умов для оцінювання навчальної роботи учнів варто дотримуватися таких правил:

 • 1. Пам'ятайте, що аналіз і оцінювання знань, умінь та навичок учнів — шлях забезпечення зворотного зв'язку в процесі навчання.
 • 2. Домагайтесь систематичності в аналізі й оцінюванні знань, умінь і навичок учнів.
 • 3. Створюйте ситуацію значущості процесу перевірки й оцінювання навчальної діяльності учнів.
 • 4.3 повагою ставтесь до навчальної роботи вихованців.
 • 5. Не витрачайте часу на з'ясування в учнів: "Що було задано додому?"
 • 6. Створюйте позитивний емоційний настрій учнів під час опитування.
 • 7. Перевіряючи виконання учнями домашнього завдання, зосереджуйте увагу на результативності цієї роботи за рівнем оволодіння новими знаннями, вміннями та навичками.
 • 8. Чітко формулюйте запитання, яке спонукало б учнів до активного мислення, витримуйте паузу, яка дає змогу учням зібратися з думками; тільки після цього запрошуйте конкретного учня для відповіді.
 • 9. У важно слухайте відповідь учня, схвальним словом, жестом, мімікою стимулюйте мисленнєву активність вихованців.
 • 10. Не переривайте монологічну відповідь учня; робіть аналіз після її закінчення.
 • 11. Враховуйте індивідуальні особливості учнів (повільність мови, темперамент, мовні дефекти тощо).
 • 12. Залучайте учнів до перевірки рівня оволодіння знаннями, виконання письмових робіт інших учнів.
 • 13. Короткі відповіді учні можуть робити не піднімаючись із місця.
 • 14. Аналізуйте якість відповіді учня, а не його особистість.
 • 15. Після завершення відповіді робіть її короткий аналіз, аргументовано й об'єктивно оцінюйте.
 • 16. Залишайте за учнями можливість повторно опрацювати навчальний матеріал, виконати навчальне завдання відповідно до їх індивідуальних розумових можливостей.
 • 17. Під час відповіді учень може користуватися опорними схемами, наочними посібниками.
 • 18. Забезпечуйте оптимальні умови для всебічної перевірки знань, умінь і навичок учнів за допомогою різноманітних методів.
 • 19. Оволодівайте технікою поурочного бала.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >