< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Яка програма спостереження й аналізу уроку?

Кожен педагог повинен володіти вміннями самоаналізу форм своєї основної діяльності, а також відвідувати й аналізувати уроки своїх колег з метою вивчення і врахування досвіду їх роботи. Для запису ходу і змісту відвіданого уроку зручно користуватися такою схемою:

Лівий бік розгортки зошита Правий бік розгортки зошита
Попередні

Дані (предмет,

клас, учитель, дата та ін.)
Структура, хід і зміст уроку. Діяльність учителя й учнів на уроці Розподіл часу Висновки Й пропозиції
Позитивні сторони уроку Недоліки в ході

та змісті уроку
Пропозиції

щодо

вдосконалення

уроку
1 2 3 4 5 6

Програма спостереження й аналізу уроку може бути такою:

 • 1) організаційна структура уроку (початок уроку, привітання учнів, підготовка обладнання (дошка, крейда, ручка, зошити, підручники, наочні посібники та ін.);
 • 2) санітарно-гігієнічні умови для проведення уроку (дотримання гігієнічних вимог (повітряного, теплового, світлового режимів), відповідність меблів віку учнів; психологічна готовність учнів до уроку);
 • 3) тип і структура уроку (доцільність обраного типу уроку з погляду вивчення теми. Структура уроку, її компоненти. Психолого-педагогічне забезпечення цілісності і завершеності уроку);
 • 4) особливості реалізації на уроці вимог принципів навчання;
 • 5) раціональність і ефективність використання на уроці методів навчання (навчання учнів методам самостійної пізнавальної діяльності; розвиток потенційних розумових здібностей учнів; використання індивідуальних колективних форм навчання);
 • 6) методи, прийоми та види аналізу (оцінювання знань, умінь і навичок учнів; об'єктивність оцінювання навчальної діяльності школярів);
 • 7) особливості розумової діяльності учнів на уроці:
  • а) формування уваги; співвідношення мимовільної і довільної уваги;
  • б) місце пам'яті у розумовій діяльності учнів; навчання школярів методам і прийомам запам'ятання; використання прийомів для активізації різних видів пам'яті (образної, словесно-слухової, емоційної, механічної) та видів запам'ятання;
  • в) мисленнєва діяльність учнів на уроці (методи, прийоми і засоби активізації мисленнєвої діяльності — створення проблемних ситуацій, організація самостійної пізнавальної діяльності);
 • 8) реалізація на уроці основних вимог складових виховання (розумового, морального, фізичного, трудового, естетичного);
 • 9) поведінка вчителя на уроці (вміння володіти класним колективом, організувати учнів на навчальну роботу, забезпечити трудову дисципліну; конструктивні вміння; комунікативні вміння; володіння педагогічним тактом; володіння педагогічною технікою (зовнішність; вміння володіти своїм тілом — ходити, сидіти, стояти; жести, міміка; культура педагогічного спілкування; володіння в галузі психотехніки; культура, педагогічного мовлення; темп роботи); ф 10) результати уроку (досягнення мети; якість знань, умінь і навичок учнів; виховне й освітнє значення уроку; найбільш цінні методи проведення уроку; рекомендації щодо вдосконалення педагогічного процесу на уроці; висновки і пропозиції).

У чому сутність техніки та технології організації учнів на навчальну діяльність?

Успішність і ефективність навчально-виховної роботи на уроці значною мірою залежить від організації учнів на пізнавальну діяльність. Власне урок розпочинається з організації.

Правила техніки та технології організації учнів на навчальну діяльність такі:

 • 1. Заходьте до класу відразу після другого дзвінка.
 • 2. Книги і зошити тримайте у правій руці. Двері відкривайте і закривайте лівою рукою.
 • 3. З'являйтеся перед учнями обличчям, з посмішкою.
 • 4. У поставі тіла виявляйте діловитість, рішучість, впевненість, готовність до праці.
 • 5. Впевненим кроком підійдіть до робочого стола, уважно подивіться на всіх учнів і на кожного зокрема.
 • 6. Доброзичливо привітайтеся з учнями.
 • 7. Перевірте (непомітно для учнів) стілець, на якому будете сидіти, аби уникнути неприємностей.
 • 8. Перевірте готовність учнів і класу до уроку (наявність зошитів, ручки, посібників, щоденників та ін., підготовку дошки, іншого обладнання).
 • 9. Забезпечте психологічну готовність учнів до роботи, зацікавивши своїм предметом, неординарним запитанням тощо.
 • 10. Повідомте тему, мету уроку.

Якою є технологія й техніка вивчення нового навчального матеріалу?

Навряд чи можна рекомендувати конкретні рецепти, які б допомогли оволодінню учнями змістом навчального матеріалу. Проте спираючись на досвід творчо працюючих учителів, можна виділити певні правила, дотримання яких сприяє підвищенню ефективності уроку.

Правила техніки й технології вивчення нового навчального матеріалу такі:

 • 1. Пам'ятайте, що вивчення нового навчального матеріалу включає в себе три головні завдання:
  • а) засвоєння учнями основної ідеї матеріалу, який вивчається (що!);
  • б) засвоєння методів дослідження навчального матеріалу (як!);
  • в) засвоєння методики відтворення і застосування матеріалу, який вивчається (для чого чи для кого!).
 • 2. Визначте гіпотезу діяльності учителя і учнів на уроці (передбачення результатів).
 • 3. Створюйте проблемну ситуацію та спонукайте учнів до пробудження інтересу до пізнавальної діяльності.
 • 4. Забезпечуйте актуалізацію опорних знань.
 • 5. Під час пояснення нового навчального матеріалу перебувайте у "колі уваги".
 • 6. Турбуйтесь про польотність голосу, міняйте його темп, ритм і тональність.
 • 7. Стежте за дикцією свого мовлення.
 • 8. Основні поняття, правила, важливі положення виділяйте підкресленим тоном, логічними наголосами та логічними паузами.
 • 9. Не переобтяжуйте свою мову незрозумілими словами, складними синтаксичними конструкціями. Коли є потреба вживати нові слова (поняття), поясніть їх значення.
 • 10. Дотримуйтесь чистоти мови, уникайте слів-паразитів.
 • 11. Узгоджуйте педагогічну мову з віковими можливостями учнів.
 • 12. Використовуйте у ході вивчення навчального матеріалу попередній навчальний і практичний досвід учнів.
 • 13. Не ставайте в позу "дидактичного рупора". Краще бути розумним помічником учнів у їх роботі щодо оволодіння знаннями.
 • 14. Дотримуйтесь чіткої логічної послідовності пояснення навчального матеріалу, спираючись на завчасно продуману схему.
 • 15. Після розгляду закінченої частини навчального блоку робіть чіткий висновок.
 • 16. Широко використовуйте опорні сигнали (опорні схеми).
 • 17. Наочні посібники (засоби) використовуйте як логічну структуру навчальної палітри.
 • 18. Під час пояснення навчального матеріалу не відволікайтеся на сторонні справи.
 • 19. Періодично підключайте учнів до самостійної роботи з підручниками, якщо навчальний матеріал підручника відповідає вимогам програми.
 • 20.3 метою підтримання позитивного емоційного стану учнів періодично вдавайтесь до "сміхохвилин".
 • 21. Періодично перевіряйте рівень засвоєння певної частки знань, які є сходинкою до оволодіння наступним матеріалом.
 • 22. Не захоплюйтесь фетишизмом (поклонінням) перед навчальним підручником і пропонованою ним методикою. Творіть самі.
 • 23. Використовуйте різноманітні методи навчання.
 • 24. Вдавайтесь до міжпредметних зв'язків.
 • 25. Забезпечуйте зв'язок навчального матеріалу з проблемами навколишньої дійсності. Це сприяє підвищенню інтересу учнів до знань.
 • 26. Домагайтесь підтримання уваги та дисципліни на уроці через зміст і методи роботи.
 • 27. У процесі організації самостійної навчальної діяльності учнів чітко організуйте технологію й техніку роботи.
 • 28. Постійно стимулюйте активність учнів у навчальній діяльності.
 • 29. Вдавайтесь до корекції навчального матеріалу, якщо учні чогось не зрозуміли.
 • 30. Завершуйте вивчення нового навчального матеріалу чіткими загальними висновками.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >