< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Якої програми доцільно дотримуватися при вивченні класного колективу?

Класний керівник, вивчаючи первинний колектив, може скористатися такою програмою.

 • 1. Склад класу — віковий склад; пізнавальний рівень, розвиток учнів; працездатність та успішність учнів.
 • 2. Рівень розвитку колективу — стадія (етап) розвитку дитячого колективу; характерні ознаки розвитку колективу; особливості розвитку активу, його роль у формуванні та зміцненні колективу; діяльність органів самоврядування; напрями й стилі взаємин між активом, органами самоврядування та вихованцями між собою; лідери в колективі, їх вплив на життєдіяльність вихованців; вплив перспективних ліній на розвиток колективу; напрями й форми зв'язку класного колективу із загальношкільним.
 • 3. Рівень морально-духовного розвитку колективу — рівень володіння загальнолюдськими цінностями; особливості прояву почуттів членів колективу; рівень захищеності особистості; сформованість умінь і навичок у моральній поведінці.
 • 4. Рівень фізичного розвитку колективу — загальний стан здоров'я учнів; ставлення дітей до фізичної культури і спорту; потреби у фізичному розвитку.
 • 5. Рівень трудового виховання — ставлення учнів до праці (громадської діяльності); рівень сформованості соціально-психологічної готовності до праці; сформованість умінь і навичок у сфері трудової діяльності; професійна спрямованість учнів.
 • 6. Рівень естетичного виховання — сформованість почуттів прекрасного; інтереси учнів до певних видів мистецтва; потреби учнів у сфері естетичного розвитку.
 • 7. Шляхи та засоби подальшого формування класного колективу, створення сприятливих умов для розвитку особистості в колективі.

У чому сутність позакласної і позашкільної виховної роботи?

Позакласна і позашкільна виховна робота є невід'ємною складовою системи освіти й виховання підростаючого покоління. Варто розрізняти поняття "позакласна виховна робота" і "позашкільна виховна робота".

Позакласна виховна робота — це здійснення в позаурочний час різноманітної діяльності учнів під керівництвом учителів — вихователів школи, спрямованої на задоволення інтересів і запитів вихованців, розвиток їхніх інтелектуальних можливостей.

Позашкільна виховна робота — це здійснення в позаурочний час діяльності школярів у позашкільних дитячих виховних закладах під керівництвом педагогічних працівників цих закладів.

Існують різноманітні форми та види позакласної виховної роботи.

Щодо змісту можна виділити такі основні напрями:

 • а) робота, спрямована на моральне виховання учнів, формування у них національної гідності;
 • б) освітньо-виховна робота;
 • в) заняття з праці й техніки;
 • г) заняття з різних видів мистецтва;
 • д) фізкультурно-оздоровча робота;
 • е) розважально-ігрова робота.

За видами організації розрізняють колективну, групову та індивідуальну форми позакласної виховної роботи.

За способами проведення виділяють вербальні, наочні та практичні види позакласної виховної роботи.

Які вимоги до організації і проведення класних годин?

Класна година — форма позакласної виховної роботи, яка передбачає створення оптимальних умов для продуктивного спілкування класного керівника з учнями на рівні педагогіки співробітництва з метою формування у них соціальної зрілості.

Для того щоб досягти ефективності класної години в системі виховної роботи, класному керівнику напередодні її проведення треба поставити перед собою низку запитань і відповісти на них: "Якою вона буде? Кому потрібна класна година — педагогу чи учням? Які можливі результати?". Поряд із цим треба відповісти і на такі організаційні запитання: "Як обрати тему класної години? Як потрібно готуватися до класної години? Чи складати план? Кого залучити до підготовки класної години?".

У процесі підготовки та проведення класної години доцільно дотримуватися таких правил:

 • 1. Проводьте класні години систематично.
 • 2. Не влаштовуйте на класних годинах педагогічних "розбо-рок" випадків життєдіяльності учнів, що накопичилися впродовж певного часу.
 • 3. На кожну годину виносьте розгляд питання, яке викликає в учнів інтерес і сприятиме задоволенню їх потреб.
 • 4. Складайте план проведення класної години.
 • 5. Добирайте для класної години цікавий матеріал, який спонукав би учнів до вільного висловлювання своїх думок.
 • 6. Забезпечуйте мажорний тон у спілкуванні учнів.
 • 7. Заохочуйте учнів на вільне висловлювання своїх думок, не дорікайте їм за помилковість суджень.
 • 8. Враховуйте особливості соціально-психічного розвитку дітей певного віку.
 • 9. Створюйте умови для психічного і соціального розвитку школярів у процесі вільного спілкування.
 • 10. Учіть учнів ставити запитання, слухати відповіді, спілкуватися, виховуйте у них терпимість.
 • 11. Поважайте думки усіх вихованців, особливо нестандартні.
 • 12. Залучайте всіх учнів до розмови, не залишайте поза увагою несміливих.
 • 13. Вивчайте інтереси учнів для визначення подальших тем класних годин.
 • 14. Не обмежуйте класних годин стінами класної кімнати. Проводьте їх у музеях, на природі, за місцем роботи батьків тощо.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >