< Попер   ЗМІСТ   Наст >

За якою програмою слід вивчати учнів і складати характеристику?

Приступаючи до вивчення учнів, потрібно мати та дотримуватися такої програми.

  • 1. Демографічні відомості — прізвище, ім'я, по батькові; день, місяць, рік народження; прізвище, ім'я, по батькові матері та батька, їх професії, місце роботи, посади, які вони обіймають, домашня адреса, телефон.
  • 2. Умови розвитку і виховання в сім'ї — склад сім'ї, матеріально-побутові умови, вплив батьків на виховання дитини, їх психолого-педагогічна культура, ставлення до школи.
  • 3. Рівень фізичного розвитку — стан здоров'я, володіння санітарно-гігієнічними навичками, спортивні інтереси, потреби.
  • 4. Моральні якості — загальний рівень морального розвитку; знання морально-етичних норм і правил; рівень сформованості вмінь і навичок у моральній поведінці, їх співвідношення із загальнолюдськими та національними морально-духовними цінностями; соціально-моральний статус у колективі; рівень і особливості спілкування з молодшими, ровесниками і старшими; рівень сформованості почуттів патріотизму та інтернаціоналізму, національної гідності; рівень правової й екологічної культури, здатності до самооцінювання; особливості прояву дисциплінованості, відповідальності, совісності, соціальної зрілості й активності, милосердя, гуманізму.
  • 5. Розумовий розвиток — загальний розумовий розвиток, рівень інтелекту, потенційні розумові здібності, інтереси, схильності; ставлення до навчальної діяльності; сформованість мотивів навчання; рівень володіння методами та прийомами самостійної пізнавальної діяльності; успішність, її адекватність розумовим можливостям.
  • 6. Трудове виховання — сформованість ставлення до праці, різних її видів, мотивів трудової діяльності; рівень володіння уміннями і навичками в різних видах праці; соціальні інтереси до праці; загальна культура різних видів праці (фізичної, обслуговуючої, розумової); інтереси та схильності до певних видів професійної діяльності, рівень і стійкість професійної орієнтації.
  • 7. Естетична вихованість — сформованість естетичних почуттів та вмінь, інтереси і схильності в різних видах мистецтва; здатність творити прекрасне в повсякденній діяльності.
  • 8. Психічний розвиток — потреби і рівень сформованості уваги, культури мовлення, відчуттів, сприймання, пам'яті, мислення, уваги, почуттів, волі; особливості прояву характеру; здібності; темперамент.
  • 9. Особливості впливу біологічного і соціального чинників на розвиток особистості учня. Особливі випадки впливу на вихованця, його наслідки.
  • 10. Загальні психолого-педагогічні висновки — позитивні якості сформованості особистості з погляду всебічного гармонійного розвитку особистості; недоліки та складності в соціально-психологічному становленні вихованця, їх причини, шляхи й засоби подолання; рекомендації індивідуального підходу і виховних заходів впливу.

Яким чином доцільно систематизувати результати вивчення учнів?

Процес вивчення учнів є складною і відповідальною ділянкою роботи кожного вчителя, передусім класного керівника. її результати мають бути основою планування і проведення виховних заходів з учнями, а також координації дій з учителями, батьками учнів та іншими вихователями, які здійснюють навчально-виховну роботу з конкретним учнем і колективом вихованців у цілому. З цією метою класний керівник ретельно і систематично повинен фіксувати результати вивчення особистості учнів і класного колективу. Це має бути своєрідний банк знань рівня й особливостей фізичного, психологічного та соціального розвитку кожного учня. До такого банку знань повинні мати доступ усі, хто займається навчально-виховною роботою з конкретними учнями.

Можна запропонувати кілька підходів до фіксування результатів вивчення учнів.

Перший: у загальному зошиті на кожного учня відводять 2— З сторінки і періодично у певній системі стосовно програми вивчення учнів фіксують якості психічного і соціального розвитку учня.

Другий: використовують для систематизації результатів вивчення "Особисту картку учня". Вона дає змогу чітко дотримуватися вимог програми, а також бачити динаміку розвитку особистості в часі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >