Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом
Мова як суспільне явище. Основні функції мовиКомунікативна функціяМислетворча функціяНомінативна функціяПізнавальна функція Культурологічна функціяЕстетична функціяЕкспресивна функціяФатична функція Місце української мови серед інших мов світу. З історії становлення та розвитку української мовиФонетичний рівеньМорфологічний рівеньВиди літературних мовних нормСпособи наближення писемного мовлення до усного УКРАЇНСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ В АСПЕКТІ ТЕОРІЇ СТИЛІВ ТА КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ Стилі сучасної української літературної мови Культура мови і культура мовлення. Комунікативні ознаки культури мовлення Словники як джерело інформації. Роль словників у підвищенні мовної культури КУЛЬТУРА УСНОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ Основні норми усного професійного мовлення Види і жанри усного професійного мовлення Український мовленнєвий етикет ЛЕКСИЧНІ НОРМИ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ Загальна характеристика лексики сучасної української літературної мови Термін у системі професійного мовлення Синоніми Омоніми Пароніми в діловому мовленні Абревіатури в діловому мовленні. Правила скорочування слівПравила скорочування слів МОРФОЛОГІЧНІ НОРМИ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ Нормативні аспекти граматичних категорій іменника (рід, число, відмінок) Прикметник у професійному мовленніВідмінювання прикметників Норми вживання числівника в професійному мовленніОсобливості сполучуваності числівників з іменниками Займенник у діловому мовленні Дієслово в діловому мовленні СИНТАКСИЧНІ НОРМИ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ Особливості синтаксису ділового мовлення Порядок слів у реченні Однорідні члени речення Координація присудка з підметом Складні випадки керування ДОКУМЕНТ ЯК ОСНОВНИЙ ВИД ПИСЕМНОГО ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ Документ, його функції. Класифікація документів Основні реквізити документа, їхня характеристика Загальні вимоги до оформлення та особливості мови ділових паперів Характеристика найуживаніших документів. Вимоги до їх змісту та оформлення Різновиди наукових робіт Основні статистичні оцінки багатофакторного рівняння регресії §1. Вибіркові похибки коефіцієнтів множинної регресії
 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на даній сторінці вгорі
Наст >