Агропромисловість
Агрохімія / Економіка підприємств агропромислового комплексу / Інтенсивні технології в аквакультурі / Лісопиляльні рами / Оцінка і прогноз якості земель
Банківська справа
Банківська система / Банківське кредитування / Банківський маркетинг / Банківський нагляд / Банківські операції
БЖД
Безпека в галузі та надзвичайних ситуаціях / Безпека життєдіяльності / Безпека життєдіяльності людини / Безпека життєдіяльності людини та суспільства / Гігієна та екологія
Бухгалтерський облік та Аудит
Аналіз фінансової звітності / Аудит / Аудит: організація і методика / Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень / Бухгалтерський облік
Географія
Географія / Загальне землезнавство / Землеробство / Країнознавство
Документознавство
Вступ до мовознавства / Ділова українська мова / Ділове мовлення для державних службовців / Ділове спілкування: усна і писемна форми / Діловодство
Екологія
Альтернативні джерела енергії / Ботаніка / Геоекологічне обґрунтування проектів природокористування / Еко-око: дошкільник пізнає світ природи / Екогеографія України
Економіка
Адміністрування податків / Аналіз господарської діяльності / Бюджетна система / Бюджетний менеджмент / Вексельна справа
Етика та Естетика
Дипломатичний протокол та етикет / Естетика / Етика / Етика. Естетика / Корпоративна культура: діловий етикет
Журналістика
Історія української преси / Майстерність телевізійного ведучого як навчальна дисципліна та методика її викладання / Масові комунікації / Основи журналістики / Теорія журналістики
Інвестування
Аналіз інвестиційних проектів / Інвестиційна діяльність / Інвестиційний аналіз / Інвестування / Іноземні інвестиції
Інформатика
Використання сучасних інформаційних технологій / Електронна комерція / Інструментальні засоби електронного офісу / Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю / Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
Історія
Всесвітня історія / Всесвітня історія. Історія цивілізацій / Історичне джерелознавство / Історія нових незалежних держав / Історія Стародавнього Сходу
Культурологія
Археологія України / Історичне краєзнавство / Історія зарубіжної літератури XVII—XVIII століття / Історія культури зарубіжних країн / Історія мистецтв
Література
Історія зарубіжної літератури XIX / Історія зарубіжної літератури XX століття / Історія українського літературознавства / Основи літературознавства / Українське літературознавство постколоніального періоду
Логіка
Логіка
Логістика
Ланцюги поставок / Логістика / Логістика для економістів / Логістика поштового зв’язку / Логістика туризму
Маркетинг
PR для менеджерів і маркетолога / Інформаційний бізнес / Інфраструктура товарного ринку / Маркетинг / Маркетинг підприємства
Медицина
Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря / Анатомія людини / Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури / Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи / Валеологія
Менеджмент
Антикризовий менеджмент / Виробничий менеджмент / Діагностика в системі управління / Ділова кар'єра / Етика ділового спілкування
Педагогіка
Вступ до педагогічної професії / Дидактика новітньої школи / Діагностика і корекція "Я-концепції" молодших школярів / Діяльність соціального педагога в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку / Історія вітчизняної педагогіки
Політекономія
Економічна теорія / Економічна теорія права / Економічна теорія. Політекономія / Економічна теорія: Політекономія / Економічні теорії в системі наукових економічних знань
Політологія
Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД / Європейська та євроатлантична інтеграція України / Забезпечення інформаційної безпеки держави / Зовнішня політика та політичні системи Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччини / Зовнішня політика України
Право
Аграрне право України / Адвокат: цивільні справи / Адвокатський іспит / Адвокатура / Адвокатура України
Природознавство
Біологія / Концепції сучасного природознавства
Психологія
Амбівалентність особистості / Вікова і педагогічна психологія / Вікова психологія / Вікова та педагогічна психологія / Геронтопсихологія
Релігієзнавство
Економіка та релігія / Історія релігії в Україні / Історія релігій / Історія релігій світу / Релігієзнавство
Риторика
Еристика / Риторика / Риторика, культура та техніка мовлення корекційного педагога
РПС
Географія промислових комплексів / Регіональна економіка / Теорія економіки регіонів
Соціологія
Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів / Загальна соціологія / История социологии / Людина і світ / Социальная теория и кадровая политика
Статистика
Математична статистика / Статистика / Статистика підприємств / Теорія статистики / Фінансова статистика
Страхова справа
Соціальне страхування / Страхова справа / Страхові послуги / Страхування / Страхування в запитаннях та відповідях
Техніка
Ангстремменеджмент авіапідприємств / Інженерне забезпечення частин і підрозділів у бою / Інформаційні технології в технічній експлуатації автомобілів / Інформаційні технології на автомобільному транспорті / Основи вітроенергетики
Товарознавство
Адаптивні системи землеробства / Експертиза товарів / Ефективність використання низькотоварних круглих лісоматеріалів з деревини сосни / Методи визначення фальсифікації товарів / Основи рослинництва і тваринництва
Туризм
Барное дело. Технология продукции и обслуживание в барах / Географія туризму / Готельний бізнес / Дизайн интерьера отельно-ресторанных объектов / Економіка туризму
Філософія
Вступ до філософії / Історія філософії / Історія філософії: проблема людини та її меж. Вступ до філософської антропології як метаантропології / Історія філософської думки в Україні / Логічні засади аргументації у філософському знанні
Фінанси
Бюджетна система / Бюджетна система України / Валютні операції / Гроші і кредит / Гроші та кредит