Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ОСНОВИ ПОБУДОВИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ УКРАЇНИСутність та основні принципи бухгалтерського обліку в банкахХарактеристика фінансового, управлінського та податкового обліку, їх взаємозв'язокОгляд фінансових звітів банкуОблікова політика банкуОрганізація операційної діяльності у банкахДокументування банківських операційАналіз операцій та правила і методи контролю реєстрації операцій в обліковій системі. Використання рахунків для збору інформаціїХарактеристика Плану рахунків комерційних банків УкраїниРегістри синтетичного та аналітичного облікуПорядок формування та характеристика параметрів аналітичного рахункуБухгалтерський облік за принципом нарахуванняОБЛІК НАЯВНИХ КОШТІВ БАНКУХарактеристика грошових коштів згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського облікуОсобливості обліку касових операційПорядок здавання та отримання банками підкріплень готівкиЗабезпечення схоронності грошей і цінностейРевізія цінностейОблік операцій з обслуговування фізичних осіб банкоматомОблік коштів на кореспондентських рахункахОБЛІК ВКЛАДНИХ (ДЕПОЗИТНИХ) ОПЕРАЦІЙ БАНКУОрганізація обліку вкладних (депозитних) операцій банкуБухгалтерський облік вкладів (депозитів) суб'єктів господарювання та фізичних осібБухгалтерський облік коштів, залучених за ощадними (депозитними) сертифікатамиВідображення в бухгалтерському обліку вкладних (депозитних) операцій на міжбанківському ринкуБухгалтерський облік доходів та витрат за вкладними (депозитними) операціями банкуОБЛІК ОПЕРАЦІЙ БАНКУ ЗА БЕЗГОТІВКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИОблік коштів на поточних рахунках суб'єктів господарювання та фізичних осібОсновні правила бухгалтерського обліку безготівкових розрахунківБухгалтерський облік розрахунків з використанням платіжних дорученьБухгалтерський облік розрахунків з використанням платіжних вимог-дорученьБухгалтерський облік розрахунків з використанням платіжних вимогБухгалтерський облік розрахунків з використанням розрахункових чеківБухгалтерський облік розрахунків з використанням акредитивівОсобливості відображення в обліку розрахунків з використанням платіжних картокОБЛІК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУОрганізація обліку кредитних операційБухгалтерський облік кредитів, наданих клієнтам банкуВідображення в бухгалтерському обліку кредитних операцій у міжбанківській сферіОсобливості обліку окремих кредитних операційБухгалтерський облік простроченої, сумнівно! та безнадійної заборгованості за кредитними операціямиБухгалтерський облік доходів та витрат за кредитними операціями банкуОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ БАНКУХарактеристика та загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у портфелях банкуОблік цінних паперів у торговому портфелі банкуОблік цінних паперів у портфелі банку на продажОблік цінних паперів у портфелі банку до погашенняОблік інвестицій в асоційовані та дочірні компаніїОблік боргових цінних паперів власної емісіїОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ БАНКУКритерії визнання та правила обліку необоротних активів банкуБухгалтерський облік придбання основних засобів і нематеріальних активівПорядок та облік переоцінки основних засобів і нематеріальних активівПорядок та облік амортизації основних засобів і нематеріальних активівБухгалтерський облік вибуття основних засобів і нематеріальних активівПорядок проведення та відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активівПорядок відображення в бухгалтерському обліку запасів матеріальних цінностей банкуОБЛІК ЛІЗИНГОВИХ (ОРЕНДНИХ) ОПЕРАЦІЙ БАНКУЗагальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу (оренди)Відображення в бухгалтерському обліку операцій з фінансового лізингу (оренди)Відображення в бухгалтерському обліку операцій з оперативного лізингу (оренди)Особливості обліку операцій з продажу необоротних активів зі зворотною орендоюОБЛІК ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІОсобливості відображення статей в іноземній валюті у фінансовій звітності. Правила оцінки валютних статей балансуПорядок відображення в обліку операцій в іноземній валюті та банківських металахВідображення в бухгалтерському обліку переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валютіБухгалтерський облік валютообмінних операцій банківБухгалтерський облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів на міжбанківському валютному ринкуОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БАНКУПравила обліку дебіторської та кредиторської заборгованості банкуСтруктура та відображення в бухгалтерському обліку дебіторської заборгованості банкуСтруктура та відображення в бухгалтерському обліку кредиторської заборгованості банкуОсобливості бухгалтерського обліку розрахунків з працівниками банкуБухгалтерський облік сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості банкуОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУСтруктура капіталу банку і вимоги до його відображення у фінансовій звітностіХарактеристика рахунків, призначених для обліку капіталуОблік операцій з формування капіталуОблік операцій з власними акціями при їх викупі та перепродажуОблік результатів поточного року та розподілу прибуткуОблік нарахування і виплати дивідендівОблік інших джерел капіталу банкуОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКІВЗагальні правила бухгалтерського обліку доходів і витрат та відображення їх у фінансовій звітностіСтруктура і характеристика 6-го і 7-го класів Плану рахунків бухгалтерського обліку банків УкраїниОсобливості відображення в бухгалтерському обліку доходів і витратОсобливості ведення податкового облікуФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ БАНКІВПорядок складання фінансової звітності банківОсобливості складання квартальної фінансової звітності банківОсобливості складання річної фінансової звітності в банках УкраїниОсобливості складання консолідованої фінансової звітності банківПорядок подання банками фінансової звітності до Національного банку України та її оприлюдненняВНУТРІШНІЙ АУДИТ У БАНКАХВнутрішній аудитОрганізаційна структура та вимоги до служби внутрішнього аудитуОсновні завдання, функції та обов'язки служби внутрішнього аудиту банкуТипи аудиту та їх характеристикаСтандарти внутрішнього аудитуОсновні елементи аудиторського висновкуВиди аудиторських висновків та їх змістКодекс професійної етики внутрішніх аудиторів
 
Наст >