Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Предмет загальної психології Рефлекторний характер психіки Завдання сучасної психології Сучасна психологія та її місце в системі наук Галузі психології МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ Загальна характеристика методів психологічного дослідження Організаційні методи Метод спостереження Метод експерименту Метод аналізу продуктів діяльності Метод опитування Тестування ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПСИХІКИ Виникнення та розвиток психіки у нижчих тварин Розвиток психіки у хребетних тварин Особливості психічної ДІЯЛЬНОСТІ вищих тварин Відмінності психіки людини і тварин Походження та розвиток свідомості людини Свідомість та несвідоме МОЗОК І ПСИХІКА Загальна будова та функції нервової системи Мозок як фізіологічний орган Мозок як орган психіки Співвідношення психічних і фізіологічних процесів та явищ Діяльність Загальна характеристика діяльності людини Види діяльності Будова діяльності людини Знання, уміння та навички ОСОБИСТІСТЬ Поняття особистості в психології Теорії особистостіПсихоаналіз.Біхевіористський підхід.Гуманістичні теорії особистості.Особистість у культурно-історичній теорії Л.С.Виготського. Взаємозв'язок біологічного та соціального в особистості Структура особистості Мотиваційно-потребнісна сфера особистості Спрямованість особистості Самооцінка та рівень домагань особистості Формування та розвиток особистості в онтогенезі ПІЗНАВАЛЬНА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ УВАГА Поняття уваги Фізіологічні основи уваги Теорії уваги Види уваги Властивості уваги Розвиток уваги ВІДЧУТТЯ Поняття відчуття Фізіологічні основи відчуттів Види відчуттівСистематична класифікація відчуттів. Загальні властивості відчуттів Пороги відчуття. Чутливість Явище адаптації Взаємодія відчуттів Явище післядії в аналізаторах СПРИЙМАННЯ Поняття сприймання Фізіологічні основи сприймання Властивості сприймання Класифікація сприймань Складні форми сприйманняСприймання простору.Сприймання руху. Ілюзії сприйманняІлюзії, пов'язані з особливостями будови ока "Ціле" і "частина" Переоцінка вертикальних ліній Перебільшення гострих кутів Рельєф і перспектива, що змінюються „Фігура" і „фон" Портретні ілюзії Ілюзії, пов'язані з рухом об'єкта Ілюзії кольорового зору Ілюзії сприймання розміру ПАМ'ЯТЬ Поняття про пам'ять Теорії пам'яті Види пам'яті Характеристики пам'яті Процеси пам'яті Індивідуальні особливості пам'яті та її розвиток МИСЛЕННЯ Поняття мислення Головні характеристики мислення Передумови виникнення мислення у філо- та онтогенезі Форми мислення Мислення як процес розв'язання задач Види мислення Індивідуальні особливості мислення Методи моделювання творчої діяльності та формування творчого мислення МОВЛЕННЯ Загальне поняття про мовлення Історичний розвиток мовлення та його основні функції Фізіологічні механізми мовлення Види мовлення та їх характеристика Розвиток мовлення в дітей УЯВА Поняття уяви Фізіологічні механізми уяви Типи уяви Види уяви Психологічні механізми уяви Розвиток уяви ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ ЕМОЦІЇ ТА ПОЧУТТЯ Загальна характеристика емоцій та почуттів Функції емоцій та почуттів Вияв емоцій та почуттів Фізіологічні основи емоцій Форми переживання почуттів Характеристика вищих почуттів Формування емоцій та почуттів ВОЛЯ Загальне поняття про волю Природа волі Характеристика вольових дійСтруктура вольового акту Вольові якості особистості Розвиток та виховання вольової активності людини ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ТЕМПЕРАМЕНТ Поняття темпераменту ХАРАКТЕР Поняття характеру Вчення про характер Риси характеру Характер і темперамент Акцентуації характеру Формування характеру ЗДІБНОСТІ Поняття здібностей Здібності та задатки. Природа здібностей Види здібностей Структура здібностей Розвиток здібностей та їх рівні
 
Наст >