Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Предмет і завдання естетики як науки Зміст поняття "естетика" Історія становлення предмета естетики Проблематика й основні завдання естетики як науки Естетика — філософська теорія вихованняСписок літературиЗапитання для самоперевірки ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ВИТОКИ ТА ДЖЕРЕЛА НАЙДАВНІШИХ ЕСТЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ Метафізика естетичного Становлення історії естетики та її основні проблеми Естетичні елементи в культурі первісної доби Естетичні уявлення народів Давнього Сходу Праукраїнці про красу світу: ґенеза уявленьСписок літературиЗапитання для самоперевірки АНТИЧНА ЕСТЕТИКА: ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ, ОСНОВНІ ІДЕЇ Об'єктивні підстави становлення античної естетики Основні закономірності розвитку естетичної теорії Ідеї естетики античних натурфілософів Естетика софістів і Сократа Естетика Платона Естетика Арістотеля Естетика доби еллінізму Естетика неоплатонізмуСписок літературиЗапитання для самоперевірки ЕСТЕТИКА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ Духовні передумови естетики Середньовіччя Естетичні ідеї у філософській патристиці Естетика раннього західноєвропейського Середньовіччя Західноєвропейська естетика пізнього Середньовіччя Візантійська естетика Естетика Київської РусіСписок літературиЗапитання для самоперевірки ЕСТЕТИКА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ Загальні тенденції розвитку естетики Відродження Естетичні ідеї раннього гуманізму Естетика ренесансного неоплатонізму Естетика митців Високого Відродження Естетичні ідеї ренесансної натурфілософії Естетика маньєризму Естетичні ідеї українського ПередвідродженняСписок літературиЗапитання для самоперевірки ЕСТЕТИКА ДОБИ РАЦІОНАЛІЗМУ ТА ПРОСВІТНИЦТВА В ЄВРОПІ Загальні тенденції розвитку естетики XVII—XVIII ст. Естетика бароко Естетика класицизму Естетика англійського Просвітництва Естетика Просвітництва у Франції Естетика Просвітництва в Німеччині: виокремлення в самостійну науку Естетичні ідеї в культурі України XVII—XVIII ст.Список літературиЗапитання для самоперевірки НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ЕСТЕТИКА Класична німецька естетика: загальні закономірності Естетика І. Канта Естетика Ф. Шіллера Естетика Й. Фіхте Естетика німецького романтизму Естетика Ф. Шеллінга Естетика Г. ГегеляСписок літературиЗапитання для самоперевірки ЕСТЕТИКА ХІХ-ХХІ CT.: ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ Загальні закономірності естетики Новітнього часу Естетика класичного реалізму Естетика ірраціоналізму Естетика позитивізму Естетика XX ст.: загальні закономірності Естетика радянського періоду Естетика постмодернізмуСписок літературиЗапитання для самоперевірки ТЕОРІЯ ЕСТЕТИКИ МЕТАКАТЕГОРІЯ "ЕСТЕТИЧНЕ" Поняття "естетичне": зміст, сутність Генеза естетичної здатності Символічно-образна природа естетичного Типи символів та рівні естетичної свідомості Евристичний потенціал естетичного Метакатегоріальний статус поняття "естетичне"Список літературиЗапитання для самоперевірки ЕСТЕТИЧНА СВІДОМІСТЬ: ЗАКОНОМІРНОСТІ СТАНОВЛЕННЯ, ФОРМИ ВИЯВЛЕННЯ Естетична структура свідомості Естетична свідомість як специфічна форма свідомості Естетичні почуття: генеза, закономірності виявлення Естетичний смак: типи смаків, закономірності виявлення Естетичний ідеал: сутність, своєрідність форм виявлення Естетична теорія: закономірності становленняСписок літературиЗапитання для самоперевірки ЕСТЕТИЧНЕ ПІЗНАННЯ. КАТЕГОРІЇ ЕСТЕТИЧНОГО ВІДНОШЕННЯ Специфіка категоріального знання в естетиці Категорія "прекрасне": генеза, сутність, діалектика реальності та ідеалу Категорія "піднесене": сутність, закономірності становлення Категорія "трагічне": історія становлення. Діалектика трагічного і героїчного Категорія "комічне": сутність, змістовність форм. Естетична міра комічногоСписок літературиЗапитання для самоперевірки МИСТЕЦТВО ЯК ВИД ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФОРМА СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ Естетичні принципи аналізу мистецтва Мистецтво у системі естетичної діяльності Закономірності мистецтва як духовної діяльності Генеза мистецтва Мистецтво — форма суспільної свідомості Мистецтво — специфічний вид духовного досвідуСписок літературиЗапитання для самоперевірки ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНА МОВА МИСТЕЦТВА Твір мистецтва як художнє ціле Предмет і матеріал мистецтва Природа та сутність художнього образу Символічний характер художньої образності Типізована та індивідуалізована образність мистецтва Діалектика форми і змісту в мистецтвіСписок літературиЗапитання для самоперевірки ВИДОВЕ БАГАТСТВО МИСТЕЦТВА Види мистецтва як система Принципи класифікації мистецтва Образотворчі мистецтва Виражальні мистецтва Синтетичні мистецтва Естетичне призначення мистецтваСписок літературиЗапитання для самоперевірки МИТЕЦЬ — СУБ'ЄКТ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ Закономірності художньо-творчого процесу Природа художньо-формуючої здатності: талант і геніальність Особистість митця Митець і художня школа Митець і суспільствоСписок літературиЗапитання для самоперевірки ЗАКОНОМІРНОСТІ ІСТОРИЧНОГО ЖИТТЯ МИСТЕЦТВА Методологія аналізу історії мистецтва Художні стилі — найзагальніше поняття системи "мистецтво" Художні напрями та течії: закономірності становлення та вияву Методи у мистецтві. Реалізм як художній метод Поняття прогресу мистецтваСписок літературиЗапитання для самоперевірки СУСПІЛЬСТВО, МИСТЕЦТВО, ДУХОВНИЙ СВІТ ОСОБИ Суб'єкт естетичного переживання мистецтва Мистецтво та суспільне життя Мистецтво і моральне вихованняСписок літературиЗапитання для самоперевірки
 
Наст >