Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


АНТРОПОГЕННІ ПРОБЛЕМИ ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ Класифікація забруднень екосистем Галузеві та регіональні екологічні проблеми Проблеми збереження біорізноманіття НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Екологічне право та міжнародне співробітництво Українське екологічне законодавство Порівняння й адаптація екологічного законодавства України до чинного в ЄС СПОСТЕРЕЖЕННЯ I КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ДОВКІЛЛЯ Основи моніторингу довкілля в ЄС Державний екологічний моніторинг в Україні Принципи створення експертно-інформаційних систем для цілей ОВНС Екологічне нормування та елементи системи управління охороною довкілля Принципи екололого-економічної оцінки виробництва ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТІВ І ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Екологічне обґрунтування передпроектної та проектної документації Практичні методи екологічного захисту в ТЕО проектів Елементи системи управління охороною навколишнього середовища на підприємствах Процедури екологічного супроводу планованої господарської діяльності Критеріальна основа оцінок впливу та методи оцінки інтенсивності техногенних навантажень на навколишнє середовище СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Склад і порядок розроблення проектної документації та екологічне обґрунтування планованої діяльності Оцінка впливу на навколишнє середовище Державна та громадська екологічна експертиза Державний контроль за виконанням вимог екологічної оцінкиВИСНОВКИ
 
Наст >