Наст >

В монографії представлено сучасно оновлений процес формування та прийняла управлінських рішень в системі ангстремменеджменіу авіапідприємств, уведено нові економічні поняття, систематизовано науковий та методичні підходи до прогнозування ризиків, охарактеризовано шляхи запобігання корпоративному захопленню, запропоновано вдосконалення методів забезпечення конкурентоспроможності авіапідприємств.


Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Теоретико-методологічні основи формування та прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту авіапідприємствСутність і класифікація управлінських рішень та умови їх прийняття на підприємствахАнгстремменеджмент як чинник формування та прийняття управлінських рішень на підприємствахКонцепція формування та прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту підприємствВисновки за розділом 1Аналізування процесу формування та прийняття управлінських рішень на авіапідприємствахСистематизація наукових методів формування та прийняття управлінських рішень на підприємствахДослідження інформаційного забезпечення процесу формування та прийняття управлінських рішень на підприємствахАналізування інституційних чинників і моделей формування та прийняття управлінських рішень на підприємствахВисновки за розділом 2Методологія формування та прийняття управлінських рішень на авіапідприємствахРозроблення та реалізація стратегії ангстремменеджменту на авіапідприємствахПрогнозування ризиків при формуванні та прийнятті управлінських рішень на авіапідприемствах3D-моделювання управлінських рішень в системі ангстремменеджменту авіапідприємствВисновки за розділом 3Інструменти формування та прийняття управлінських рішень на авіапідприємствахЕкономіко-математичне моделювання ефективності ангстремменеджментуПобудова захисних функцій ангстремменеджменту при запобіганні захоплення та банкрутства авіапідприємствНейромережеве моделювання відносної ефективності управлінських рішень при ангстремменеджменті авіапідприємствЗабезпечення економічної стійкості авіапідприємств в системі ангстремменеджментуВисновки та розділом 4Соціально-економічна ефективність управлінських рішень в системі ангстремменеджменту авіапідприємствСуб'єктивно-об'єктивний взаємозв'язок ангстремменеджменту та соціально-економічної ефективності функціонування авіапідприємствПрограмування забезпечення соціально-економічної ефективності управлінських рішень на авіапідприємствах з урахуванням стадій життєвого циклуУдосконалення інституційного та інформаційного забезпечення ангстремменеджменту авіапідприємствУстановлення комплексу соціальних та економічних ефектів функціонування ангстремменеджменту підприємства у їовнішньому середовищіВисновки за розділом 5Висновки
 
Наст >