< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Обладнання для виробництва біодизельного палива.

Установки для багатотоннажного виробництва біодизельного палива.

Біодизель - це альтернативне экологично чисте, відносно дешеве дизельне пальне, продуктуємо з місцевої рослинної сировини [20,21,23]. Біодизель отримують з рослинних оліб шляхом реакції переетерифікації. Основні реагенты: рослинна олія і метанол с додаванням незначної кількісті каталізатора - луги (КОН).

У відомих технологічних схемах виробництва біодизеля на установках циклової дії із застосуванням лужного каталізатора тривалість реакції досягає 8 годин. Такий тривалий час реакції не дає можливості створення установок великої продуктивності і вимагає великих продуктивних площ. Розробленні! комплекс безперервного виробництва біодизеля в потоці позбавлений перерахованих недоліків. Принципова схема комплексу показана на рис. 26.9.

Установка для виробництва біодизельного палива.

Рис. 26.9. Установка для виробництва біодизельного палива.

Технічні характеристики:

  • 1. Лродукгивність - м3 год, 4,0-12,5;
  • 2. Режим роботи - безперервний;
  • 3. Застановлена потужність двигунів кВт 10/40;
  • 4. Розміри установки, мм. 6000 * 6000 * 8000; 6. Необхідна площа М2-36;
  • 7. Ісходна сировина - олія рослинна, метанол, КОН;
  • 8. Оператор, чол. 1.

Технологічний процес виробництва біодизеля відбувається наступним чином: рослинна олія з ємності 1 через сітчастий фільтр Ф1, проточний підігрівач ППМ насосом НІ подається в гідродинамічний змішувач СГД. Втрати олії контролюються ротаметром Р1. У вакуумну порожнину гідродинамічного змішувача через регулюючий вентиль ВР і ротаметр Р2 з ємності 3 надходить попередньо приготовлений розчин каталізатора в спирті ( КОН в метанолі). Перемішування розчину в ємностях проводиться насосом Н2. Вироблення приготованого розчину з ємностей 3 здійснюється почергово.

У гідродинамічному змішувачі відбувається перша ступінь реакції переетерифікації рослинної олії метаном. Закінчення реакції відбувається в насосі - кавітатор НК. Завдяки інтенсивним кавітаційним процесам в гідродинамічному змішувачі і насосі - кавітаторі відбувається розрив молекул жирних кислот, що значно збільшує швидкість протікання реакції і покращує якість енергетичних характеристик майбутнього палива. У порівнянні з існуючими технологіями пропонований нами комплекс дозволяє економити енергоресурси, завдяки великій швидкості реакції і безперервності процессу, на відносно не великих площах встановлювати високопродуктивне обладнання. Після насоса - кавітатора суміш потрапляє в колони- відстійники 4, де відбувається її поділ на біодизель та водно -гліцеринові суміші. Готове паливо насосом НЗ через фільтр водовідділювача ФВО надходить на відвантаження. Комплекс, за винятком ємностей 1 і 2 розмішується в опалювальному приміщенні. У результаті проведення реакції етерифікації в двухступеневому кавітаторі (гідродинамічний змішувач плюс механічний насос- кавігатор) відбувається повне засвоєння метанолу, його витрата не перевищує і 2% 13%. Реакція в кавітаторі відбувається нормально при температурі 40.... 50 ОС (105F 120F), тому підігрів вихідної сировини не становить труднощів.

Комплекс безперервного виробництва біодизеля

Рис. 26.10. Комплекс безперервного виробництва біодизеля

Очищений біодизель

Таблиця 26.9

Фізико-хімічні показники отриманного біодизеля

%

Найменування показників

ASTM

D-6751

EN 14214

Отриманий

біодизель

1

Зміст метилових ефірів, % (m/m)

-

>96,5

97

2

Щільність (при температурі 15°С), кг/м3

-

860-900

884,0

3

Вязкость (при температуре 40°С), мм2/с

1,9-6,0

3,5-5,0

4,67

4

Температура спалаху в закритому тиглі, °С

>130

>120

121

5

Сірка, мг/кг

<0,05(%)

<10

0,001

6

Цетанове число

>47

>51

51

7

Сульфована зола, % (m/m)

<0,02

<0,02

0,003

8

Масова частина води, %

<0,05

<0,05

Відсутня

9

Випробування на мідній пластині

<No.3

Class 1

Витримує

10

Кислотне число, мгКОН/г

<0,8

<0,5

0.5

11

Масова частка метанолу, (m/m)

-

<0,2

0,13

12

Масова частка моноглицеридів, (m/m)

-

<0,8

0,7

13

Масова частка дигліцеридів, (m/m)

-

<0,2

0,2

14

Масова частка тригліцеридів, (m/m)

-

<0,2

0,2

15

Масова частка вільного гліцерину, (m/m)

<0,02

<0,02

0,02

16

Загальний вміст гліцерину, (m/m)

<0,24

<0,26

0,248

17

Йодне число

-

<120

83,4

18

Вміст фосфору, мг/кг

<0.001%

<10

-

19

Вміст металів 1 групи (Na, К)

-

<5,0

-

20

Вміст металів 2 групи (Са, Mg)

-

<5,0

21

Коксівність,% не більше

-

0,3

0,014

Компонування мінізаводу з виготовлення біодизелю потужністю 2000 лдобу.

Рис. 26.11. Компонування мінізаводу з виготовлення біодизелю потужністю 2000 лдобу.

Реактор (висота - 2,8 м. діаметр 1 м.) Для початку виробництва біодизеля досить мати тільки реактор. Промивання біодизеля забезпечить високу якість готового біодизелю, а змішувач та інше устаткування забезпечать механізацію процесів заправки реактора і зливу готової продукції. Продуктивність реактора - 2000 біодизеля в добу (не менше 800 м. куб. на рік.) При встановленні додаткового обладнання можна довести продуктивність реактора до 12 м. куб. готового біодизелю в добу (3 600 м. куб. готового біодизелю.) Додаткове обладнання можна монтувати до вже встановленого, без зупинки роботи заводу на тривалий час. При цьому необхідно заздалегідь передбачити площу приміщення не мене 50 м. кв. Майданчик - не мене 30 м.кв., висотою - 3 м.

Мінізавод з виготовлення біодизелю потужністю 2000 л  добу.

Рис. 26.12. Мінізавод з виготовлення біодизелю потужністю 2000 л добу.

Таблиця 26.10.

Фізико-хімічні показники біодизеля в порівнянні е мінеральним літнім дизельним паливом

Мінеральне ДП

Біодизель

Зміст гліцерину%

відсутня

не більше

Цетанове число 45

45

не нижче

Кінематична в'язкість при 20 ° С, мм / с

3,3

7,5

Щільність при 20 ° С, кг / м. куб

830

не більше

Температура застигання, ° С

-10

-9

Температура помутніння, ° С

-6

-3

Температура спалаху в закритому тиглі, ° С

80

не нижче

Теплотворна здатність, кДж / кг

43000

37000

Коксівність %

0,5

не більше

Зольність, %

0,03

не більше

Вміст механічних домішок

відсутня

відсутня

Вміст води, %

відсутня

відсутня

Масова частка сірки,%

0,2

відсутня

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >