Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Контролінг як сучасний напрямок розвитку науки управління Історія розвитку та сутність контролінгу Функції контролінгу Види контролінгу Об'єкти контролінгу Витрати підприємства як основний об'єкт контролінгу Фінансова діяльність підприємства як об'єкт контролінгу Собівартість продукції та її види Моделі функціонування центрів відповідальності Організація управлінського обліку в системі контролінгу Внутрішній контроль діяльності підприємства Управлінський облік як вихідний елемент системи контролінгу Методи управлінського обліку Система планування та бюджетування на підприємстві Планування: сутність, цілі, принципи Види планування Місія як основа формування організаційної культури підприємства Зовнішнє середовище підприємства Внутрішнє середовище підприємства Методи планування Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу Економічний аналіз у контролінгу Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності Методичний інструментарій оперативного контролінгу Методи оперативного контролінгу Модель беззбитковості виробництва Ефект операційного левериджу Експертна діагностика фінансово- господарського стану підприємства Сутність експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства Методи стратегічної діагностики Методи оперативної діагностики Контролінг інвестиційних проектів Особливості контролінгу інвестиційних проектів Методи оцінки інвестиційних проектів Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу Організаційні основі створення системи контролінгу на підприємстві Особливості впровадження системи контролінгу на підприємстві Організація системи контролінгу на підприємстві Контролінг у системі прийняття управлінських рішень Класифікація управлінських рішень Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень Класичний (раціональний) підхід Принцип обмеженої (граничної) раціональності за Саймоном Ефективне управління за Штерсом та Уотерменом Соціально-психологічний підхід Консалтинг як система підтримки прийняття управлінських рішень Основи виробничого обліку та використання його даних Метод обліку витрат за фактичною собівартістю – директ-костінг Метод обліку витрат за нормативною собівартістю – стандарт-костінг Метод визначення беззбитковості виробництва продукції Показники оперативного аналізу в системі контролінгу Метод експертних оцінок Формування матриці бостонської консалтингової групи Формування стратегії залучених засобів Методика бенчмаркінгу у системі контролінгу
 
Наст >