Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном.Основні розділи дисципліни "Основи охорони праці".Міжпредметні зв'язкиСуб'єкти і об'єкти охорони праці.Основні терміни та визначення в галузі охорони праці.Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих чинників.ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІКонституційні засяли охорони праці в Україні. Законодавство України про охорону праці. Закон України "Про охорону праці".Основні принципи державної політики України у галузі охорони праці.Гарантії прав працівників на охорону праці; пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.Охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів. Обов'язки працівників щодо додержання вимог нормативно- правових актів з охорони праці.Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення законодавства про охорону праці. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій.Нормативно-правові акти з охорони праці (ДНАОП): визначення, основні вимоги та ознаки. Структура ДНАОП. Реєстр ДНАОП.Стандарти в галузі охорони праці. Система стандартів безпеки праці (ССБП). Міждержавні стандарти ССБП. Національні стандарти України з охорони праці. Санітарні, будівельні норми, інші загальнодержавні документи з охорони праці.Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура. Інструкції з охорони праці. Розробка та затвердження актів з охорони праці, що діють в організації.Фінансування охорони праці. Основні принципи і джерела. Заходи і засоби з охорони праці, витрати на здійснення і придбання яких включаються до валових витрат.ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ, ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІСистема державного управління охороною праці в УкраїніСлужба охорони праці міністерства, державного комітету, концерну, корпорації та іншого об'єднання підприємств, створених за галузевим принципомСлужба охорони праці обласних, міських та районних органів державної виконавчої владиВідповідальність працівників служби охорони праціСтруктура органів управління охороною праці у галузях промисловостіУправління охороною праці на регіональному рівніОсновні завдання і функції системи управління охороною праціОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІСтруктура, основні функції і завдання управління охороною праці в організаціїНАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІПринципи організації та види навчання з питань охорони праці.Навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістівІнструктажі з питань охорони праціСтажування (дублювання) та допуск працівників до роботиЗабезпечення ефективності навчання з питань охорони праціПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬВиробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру. Інциденти та невідповідності.Розслідування та облік нещасних випадків на виробництвіРозслідування та порядок обліку нещасних випадків невиробничого характеруДослідження виробничого травматизмуОсновні заходи щодо запобігання травмам та професійним захворюваннямОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІОснови фізіології праці.Роль центральної нервової системи в трудовій діяльності людиниЗначення адаптації в трудовому процесіПоказники тяжкості та напруженості трудового процесуХарактеристика небезпечних психофізіологічних та шкідливих виробничих чинниківВплив втоми на безпеку праціВплив стресу на безпеку праціПсихофізіологічні небезпечні та шкідливі виробничі чинникиВплив індивідуальних якостей працівника на безпеку праціРоль трудового колективу у створенні безпечних умов праціПОВІТРЯ РОБОЧОЇ ЗОНИРобоча зона та повітря робочої зони. Мікроклімат робочої зони.Гігієнічне нормування параметрів повітря робочої зониПрилади для вимірювання параметрів мікроклімату та їх практичне застосуванняСклад повітря робочої зони: джерела забруднення повітряного середовища шкідливими речовинами.Шкідливі речовини та їх небезпекаГігієнічне нормування шкідливих речовинОсобливості газового та парового забруднення повітряКонтроль вмісту в повітрі шкідливих газів та париПилове забруднення повітряМетоди визначення запиленості повітряМетоди нормалізації складу повітря робочої зониОСВІТЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬЗначення світла для працездатності та здоров'я людини. Види освітленняОсновні світлотехнічні характеристикиПриродне освітленняШтучне освітлення, нормування та розрахунокСвітильникиНормування штучного освітлення виробничих приміщеньВІБРАЦІЯДжерела, класифікація і характеристики вібрації.Шум. Запільні поняття та визначенняГігієнічне нормування шумуУльтразвукІнфразвукЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПОЛЯ ТА ВИПРОМІНЮВАННЯ РАДІОЧАСТОТНОГО ДІАПАЗОНУЗагальна характеристика електромагнітних випромінюваньДія електромагнітного випромінювання на організм людини, його нормуванняЗахист від електромагнітних випромінюваньЕлектромагнітні випромінювання комп'ютераБезпечні рівні випромінюваньВИПРОМІНЮВАННЯ ОПТИЧНОГО ДІАПАЗОНУКласифікація та джерела випромінювань оптичного діапазону.Інфрачервоне випромінюванняУльтрафіолетове випромінюванняЛазерне випромінюванняОхорона праці користувачів ПКГігієнічні вимоги до організації та обладнання робочих місць з ВДТВимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з ВДТПсихофізіологічне розвантаженняІОНІЗУЮЧЕ ВИПРОМІНЮВАННЯВиробничі джерела, іонізуючого випромінювання, класифікація і особливості їх використання.Основні характеристики радіоактивного випромінюванняДія іонізуючого випромінювання на організм людиниНорми радіаційної безпекиЗахист від радіаційного випромінюванняСАНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПЛАНУВАННЯ І РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЧИХ І ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ БЕЗПЕКИБезпека під час експлуатації систем під тиском і кріогенної технікиКласифікація, реєстрація та технічне опосвідчення посуднії, що працюють під тискомПравила безпеки при експлуатації парових котлівПравила безпеки при експлуатації компресорних та холодильних установокПравила безпеки при експлуатації стаціонарного обладнання, що працює під тискомПравила безпеки при експлуатації балонівПравила безпеки при резервуарному зберіганні газівПравила безпеки при експлуатації газового господарстваПравила безпеки при виконанні вантажних і транспортувальних робітПравила безпеки при монтажі та експлуатації транспортних машин та транспортних засобівПідіймально-транспортувальні машини, механізми та пристрої. Вимоги безпекиАвтонавантажувачі, електронавантажувачі та електрокари. Правила безпеки при їх експлуатаціїАвтонавантажувачіЕлектрокари та електронавантажувачіПідіймальні пристрої – особливості безпеки при їх експлуатаціїЛіфтиПідйомникиЕЛЕКТРОБЕЗПЕКАДія електричного струму на організм людини. Електричні травми.Особливості електротравматизму. Електричний струм як чинник небезпекиДія електричного струму на організм людиниВиди електротравмЧинники, що впливають на тяжкість ураження електричним струмомКласифікація приміщень за небезпекою електротравмПричини електротравмЗемля як елемент електричної мережі. Напруга кроку.Фізичні основи електробезпекиСистеми засобів і заходів щодо електробезпекиСистема електрозахисних засобівСистема організаційно-технічних заходів і засобівОпосвідчення стану безпеки та експертиза електроустановок споживачівОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ НА ВИРОБНИЧИХ ОБ'ЄКТАХСкладові та загальна схема забезпечення пожежної безпекиЗаконодавча і нормативно-правова база пожежної безпекиПроцес горіння, його форми та видиПоказники пожежовибухонебезпеки речовин і матеріалівСпалимі рідиниСамозайманняОцінка вибухопожежонебезпеки об'єктаСистеми забезпечення вибухопожежної безпеки об'єктаСистеми забезпечення вибухопожежної безпеки об'єкта
 
Наст >