< Попер   ЗМІСТ   Наст >

БІБЛІОГРАФІЯ

Нормативні джерела

Закони України

 • 1. "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15 вересня 1999 р. № 1045-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397.
 • 2. "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" від 7 жовтня 1997 р. № 2 554/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 62. – Ст. 312.
 • 3. "Про політичні партії в Україні" від 5 квітня 2001 р. № 2365-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №23. –Ст. 118.
 • 4. "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 8 вересня 2005 р. № 2866-IV // Відомості Верхов­ної Ради України. – 2005. – № 52. – Ст. 561.
 • 5. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із запровадженням державного фінансування політич­них партій в Україні" від 27 листопада 2003 р. № 1349-IV // Ві­домості Верховної Ради України. – 2004. – № 15. – Ст. 218.
 • 6. "Про Товариство Червоного Хреста України" від 28 лис­топада 2002 р. № 330-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №5. – Ст. 47.
 • 7. "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави" від 19 черв­ня 2003 р. № 975-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №46. – Ст. 366.
 • 8. "Про організації роботодавців" від 24 травня 2001 р. № 2436-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №32.– Ст. 171.
 • 9. "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" від 3 березня1998 р.№ 137/98-ВР//Відомості Вер­ховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227.
 • 10. "Про свободу совісті та релігійні організації" від 23 квітня 1991 р. № 987-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №2 25. – Ст. 283.
 • 11. "Про сприяння соціальному становленню та розвитку мо­лоді в Україні" від 5 лютого 1993 р. № 2998-ХІІ // Відомості Вер­ховної Ради України. – 1993. – №е 16. – Ст. 167.
 • 12. "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" від 21 червня 2001 р. № 2558-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 42. – Ст. 213.
 • 13. "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захис­ту" від 22 жовтня 1993 р. № 3552-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 45. – Ст. 426.
 • 14. "Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист" від 24 березня 1998 р. № 203/98-ВР // Відомості Верхов­ної Ради України. – 1998. – № 40–41. – Ст. 249.
 • 15. "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16 грудня 1993 р. №9 3721-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №4. – Ст. 18.
 • 16. "Про жертви нацистських переслідувань" від 23 березня 2000 р. №з 1584-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. –№2 24. – Ст. 182.
 • 17. "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" від 1 червня 2000 р. № 1767-ІІІ // Відомості Верховної Ради Украї­ни. – 2000. – № 35. – Ст. 289.
 • 18. "Про державні нагороди" від 16 березня 2000 р. № 1549-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 21. – Ст. 162.
 • 19. "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років" від 20 квітня 2000 р. № 1648-Ш//Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 30. – Ст. 239.
 • 20. "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" від 17 квітня 1991 р. № 962-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 22. – Ст. 262.
 • 21. "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21 березня 1991 р. № 875-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 21. – Ст. 252.

Постанови Верховної Ради України

 • 1. "Про департизацію державних органів, установ та органі­зацій" від 24 серпня 1991 р. № 1429-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст. 504.
 • 2. "Про Рекомендації парламентських слухань "Духовна криза суспільства і шляхи її подолання" від 20 квітня 2004 р. № 1689-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 32. – Ст. 397.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >