< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Якість товарів народного споживання та продуктів харчування

Товар - продукт людської праці, здатний задовольнити людські потреби. Якість - це сукупність характеристик товару щодо його здатності задовольняти ці потреби. Товари народного споживання за своїм призначенням поділяють на такі групи:

 • - товари споживчого попиту, які призначені для особистого споживання;
 • - товари промислового призначення, що слугують для виробництва інших товарів;
 • - оргтехнічні товари, призначені для поліпшення адміністративної та управлінської діяльності.

Під час споживання людиною товарів народного споживання, продуктів харчування і питної води виникають такі небезпечні їх вияви:

 • o Токсичність - тобто здатність деяких агентів (токсикантів) призводити до отруєння людей. Ці токсиканти можуть потрапляти в організм з їжею, через легені або через шкіру. Отруєння за умовами виникнення поділяють на побутові, медикаментозні і професійні.
 • o Здатність викликати алергічні реакції - внаслідок заміни натуральних харчових продуктів консервованими, застосування неякісних ліків, засобів побутової хімії тощо. Алергія може вражати будь-який орган, проте найчастіше це дихальна, серцево-судинна і травна системи, а також шкіра.
 • o Накопичення у продуктах харчування і предметах побуту важких металів - міді, нікелю, кобальту, свинцю, олова, цинку, кадмію, ртуті. Потрапляючи в організм людини ланцюгами живлення, вони спричинюють гострі і хронічні захворювання.
 • o Застосування антибіотиків для подовження терміну придатності харчових продуктів - залишкові кількості антибіотиків призводять до різних захворювань (дисбактеріоз, мутації та ін.),
 • o Застосування у побуті синтетичних поверхнево-активних речовин спричинює загальну токсичну, онкологічну, алергенну та імуннодепресивну дію на організм людини.

Одним з основних факторів, які визначають стан здоров'я людини, є екологічна чистота продуктів харчування та питної води. До 80 % шкідливих речовин надходить до організму людини з їжею та напоями (рис. 7.3).

Основні шляхи надходження шкідливих речовин у продукти харчування

Рис. 7.3. Основні шляхи надходження шкідливих речовин у продукти харчування

Харчові добавки - це речовини або група речовин, що не е основними харчовими продуктами і спеціально додаються до складу продуктів. Значна частина синтетичних харчових добавок, як правило, є токсичними, і тому заборонені для використання. Крім того, особливу увагу звертають на забруднення харчових добавок супутніми токсичними речовинами. До харчових добавок належать речовини, які, по-перше, поліпшують зовнішній вигляд продуктів (барвники, освітлювачі, загусники, в'яжучі речовини та ін.); по-друге, подовжують термін зберігання продуктів (консерванти, інгібітори, антиоксиданти, синергічні речовини), по-третє, змінюють фізичні властивості продуктів (поверхнево-активні речовини); по-четверте, поліпшують смак і аромат (ароматичні речовини, кислоти, цукри та ін.); по-п'яте, підвищують харчову цінність продуктів (мікро- і макроелементи, вітаміни, біологічно активні речовини ),

Продукти харчування забруднюються пестицидами, нітратами, важкими і рідкісними металами, радіоізотопами тощо (рис. 7.4). Пестициди - загальна назва різних хімічних засобів, призначених для боротьби із шкідливими організмами рослинного і тваринного походження, або зміни фізіологічного стану сільськогосподарських культур. Як уже було зазначено, всі пестициди є отрутохімікатами.

Основні забруднювачі харчових продуктів

Рис. 7.4. Основні забруднювачі харчових продуктів

Нітрати - це солі азотної кислоти; найбільш поширеними є нітрат натрію (NaNO3), нітрат калію (КNO3), нітрат кальцію (CaNO3) та нітрат амонію (NH4NO3). Нітрати дуже поширені у природі, тому щоденне вживання людиною нітратів з продуктами харчування неминуче. Небезпечним є надходження в організм надмірної кількості нітратів. Хімізм та механізм токсичної дії нітратів полягає у кисневому голодуванні, що розвивається внаслідок порушення транспортування кисню кров'ю, а також у пригніченні ферментативних систем, які беруть участь у процесах тканинного дихання.

Виникнення токсичних ефектів спостерігається при недостатньому або надмірному надходженні в організм людини деяких важких металів. Наприклад, хром, миш'як, кадмій, берилій, нікель викликають канцерогенний та ембріотоксичний ефект. При значному надходженні в організм людини таких металів, як титан, алюміній, барій, телур, олово, сурма та інших спостерігається хронічна інтоксикація, яка має своєрідний для кожного металу характер і патогенез. Щодо радіоізотопів у харчових продуктах, то у середньому понад 5/6 річної еквівалентної дози, що її одержує населення, становить природна радіація переважно внаслідок внутрішнього опромінення, а решту людина отримує від зовнішнього опромінення.

Основними шляхами запобігання забрудненню продуктів харчування шкідливими речовинами можна вважати такі:

 • - широкодоступна, постійна та оперативна інформація про справжній хімічний склад, придатність і безпечність усіх харчових продуктів;
 • - контроль за використанням азотних добрив, які є причиною нагромадження у сільськогосподарських продуктах і кормах нітратів, нітритів та нітрозамінів;
 • - обмеження, а в окремих випадках і заборона, на використання засобів захисту рослин, деяких добрив, що призводять до забруднення сільськогосподарських продуктів шкідливими речовинами;
 • - науково обґрунтоване та беззастережне дотримання державних стандартів, що регламентують вміст шкідливих речовин у продуктах харчування;
 • - створення спеціальних державних санітарно-контрольних лабораторій для визначення екологічної чистоти харчових продуктів;
 • - підготовка кваліфікованих спеціалістів у галузі екологічного захисту продуктів харчування.

Отже, наведено основні зміни окремих компонентів природного середовища, спричинені діяльністю людини, які негативно впливають на стан здоров'я (а також психічний і фізіологічний стан) людини. Наслідки, до яких можуть призводити подібні зміни, найчастіше виявляються у різноманітних екологозалежних захворюваннях.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >