Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ТЕМА1. ПОХОДЖЕННЯ, СУТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ Економічна сутність грошей та концепції їх походження Історичні аспекти зміни форми грошей та їх характеристика Функції грошей і механізм їх взаємодії Роль грошей у ринковій економіці Історичні аспекти походження гривні ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВА МАСА Поняття грошового обороту та його економічна основа Модель грошового обороту. Сутність грошових потоків Поняття грошової маси, грошові агрегати та грошова база Швидкість обігу грошей Суть закону грошового обігу ГРОШОВИЙ РИНОК Сутність та специфіка функціонування грошового ринку Структура грошового ринку Попит на гроші Пропозиція грошей ГРОШОВІ СИСТЕМИ Грошова система: сутність, структура та основні її елементи Структура грошової системи Види грошових систем та їх еволюція Становлення та розвиток грошової системи України ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ Інфляція в ринковій економіці: фіскальні та грошові аспекти Сутність, причини та закономірності розвитку інфляції Види інфляції та її наслідки Показники вимірювання інфляції Особливості та етапи розвитку інфляційних процесів в Україні Грошова реформа як інструмент стабілізації грошового обігу Сутність та види грошових реформ Особливості проведення та результати грошової реформи в Україні ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ Сутність валюти та її класифікація Валютний курс і фактори, що впливають на нього Світова валютно-фінансова система та її еволюція Шляхи встановлення національної валютної системи України Валютне регулювання і валютний контроль як інструменти стабілізації валютної політики в Україні Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ Загальні методологічні основи кількісної теорії грошей Основні постулати абстрактної теорії грошей Номіналістична теорія грошей Металістична теорія грошей Марксистська теорія грошей Напрями монетарної теорії грошей Класична кількісна теорія грошей Неокласична кількісна теорія грошей Сучасний монетаризм Основні аспекти грошово-кредитної політики України у світі сучасних монетарних теорій КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Теорії кредиту. Необхідність, суть та функції кредиту Види кредиту Сутність, організація та технологія банківського кредитування Роль кредиту в умовах розвитку національної економіки та його межі ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ГРОШОВОГО РИНКУ Сутність та функції фінансового посередництва Загальні ознаки фінансового посередництва, його еволюція Функції фінансового посередництва Фінансово-кредитна система та характеристика її елементів Поняття і структура фінансово-кредитної системиНеемісійні (комерційні банки) Банківські інститути Основні види небанківських фінансових інститутів та їх розвиток в УкраїніПенсійні фондиСтрахові компаніїКредитні спілки ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ Роль, значення та організація діяльності центральних банків Створення, статус, принципи організації та функціонування Національного банку України Грошово-кредитна політика Національного банку України та її роль у стабілізації економіки України КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ Поняття, функції, типи та правова основа діяльності комерційних банків в Україні Загальна характеристика операцій банку. Пасивні та активні операції комерційних банків Показники ефективності діяльності банків і механізм її забезпечення Тенденції розвитку банківського ринку України МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ФОРМИ ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВА З УКРАЇНОЮ Міжнародні фінансові інституції Міжнародний валютний фонд і його діяльність в УкраїніДосвід і перспективи співпраці України і Міжнародного валютного фондуСвітовий банк та основні його напрямки співробітництва з УкраїноюОсновні проекти Світового банку в УкраїніУчасть ЄБРР в реформуванні економіки України
 
Наст >