Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


. Загальні основи фінансового контролю. методика проведення ревізійСуть, предмет, методи, методичні прийоми та класифікація контролюСуть і функції економічного контролю. контроль як елемент управлінняКласифікація організаційних форм, видів і методів контролюСпецифічні методи контролю в контрольно-ревізійній роботіВизначення результатів інвентаризації і матеріального збиткуРозгляд і затвердження результатів інвентаризаціїПеревірка правильності відображення результатів інвентаризації цінностей у бухгалтерському облікуПрийоми фактичного контролю Методика і техніка перевірки облікової документації під час ревізіїСуть і класифікація документів, прийоми документального контролюТехніка ревізійного вивчення документівПослідовність, планування і процедури здійснення ревізійного процесуРевізія операцій касових та на рахунках у банкуЗавдання, послідовність, джерела ревізії операцій касових та на рахунках у банкуКонтроль операцій за рахунками у банкахЕтапи контролю операцій на рахунках в банку. Перевірка розрахунково-платіжних документів Застосування методів зустрічної і взаємної перевірки Документальна ревізія касових і банківських операційРаптова ревізія готівкових коштів в касіДокументальна перевірка касових операційКонтроль і ревізія операцій на поточному рахунку в банкуНормативна база та об'єкти контролю під час ревізії касових операційРевізія розрахункових операційЗавдання, послідовність і джерела ревізії. інвентаризація розрахунківРевізія розрахунків з оплати праціРевізія розрахунків за претензіямиРевізія операцій з основними засобами і товарно-матеріальними цінностямиЗавдання, послідовність, джерела ревізії операцій з основними засобамиОсобливості інвентаризації основних засобівЕтапи інвентаризації основних засобівКонтроль за орендою основних засобівЗавдання, послідовність і джерела ревізії операцій з товарно-матеріальними цінностямиОсоблива частина контролю і ревізіїРевізія витрат на виробництво та ревізія готової продукціїЗавдання, послідовність і джерела ревізіїПеревірка витрат за різними напрямамиЗавдання, послідовність джерела ревізії готової продукціїПеревірка виконання договірних відносин з покупцямиРевізія стану бухгалтерського обліку і фінансової звітностіЗавдання, об'єкти, джерела інформації і методичні прийому контролюКонтроль і ревізія фінансового стану підприємства з фінансовою звітністюКонтроль і ревізія коштів цільового призначенняУзагальнення, розгляд та реалізація результатів ревізіїПорядок узагальнення і методика оформлення акта ревізіїВисновки за матеріалами ревізії і вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліківРеалізація результатів ревізій і перевірокВзаємодія державної контрольно-ревізійної служби з правоохоронними органамиПравові підстави організації взаємодіїВзаємодія з правоохоронними органами на стадії підготовки до здійснення контрольних заходівВзаємодія з правоохоронними органами на стадії здійснення контрольних заходівВзаємодія з правоохоронними органами на стадії реалізації результатів проведення контрольних заходівВідмінності між аудитом, обліком, ревізією та судово-бухгалтерською експертизоюРевізія та її зв'язок з аудитом, обліком, судовою (правовою) бухгалтерією та судово-бухгалтерською експертизоюВідмінності між аудитом, обліком, ревізією та судово-бухгалтерською експертизоюСутність фінансового моніторингуСЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 1. Організація і методика контрольно-ревізійної роботи. класифікація контролюВиди, форми і методи контролю, їх класифікація.Контрольно-ревізійні етапи і стадії контролю.Планування контрольно-ревізійної роботи. Послідовність підготовки до ревізії та організація ревізійного процесу.СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2. Методологія перевірки облікової документації, операцій касових і операцій на рахунках банківДокументи як об'єкт дослідження у ревізії, їх класифікація.Способи перевірки документівІнвентаризація грошових коштівОсобливості перевірки витягів банку та суті господарських операційСЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 3. Ревізія операцій розрахункових та з оплати праціРевізія розрахунків із різними дебіторами і кредиторами, із постачальниками та покупцями.Ревізія розрахунків із підзвітними особами.Методика перевірки операцій з оплати праці та пов'язаних із нею розрахунківСЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 4. Ревізія витрат виробництва і стану бухгалтерського облікуПеревірка обґрунтованості витрат і собівартості продукції.Контроль і ревізія загальновиробничих і адміністративних витратПеревірка стану бухгалтерського облікуКонтроль і ревізія резервів та коштів цільового призначення.СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 5. Узагальнення, розгляд і реалізація результатів ревізіїМетодика оформлення акта ревізії і додатківУсунення виявлених ревізією порушень і недоліківРеалізація результатів ревізійСЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 6. Взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з правоохоронними органамиОрганізація і проведення ревізій, призначених правоохоронними органамиОформлення результатів ревізій, проведених на вимогу правоохоронних органівПорядок подання матеріалів ревізій і термінових донесень правоохоронним органамМатеріал для самостійного опрацюванняРевізія в умовах застосування комп'ютерних систем бухгалтерського обліку. наукова організація контролю і ревізії. узагальнення, розгляд і реалізація результатів ревізіїРевізія в умовах застосування комп'ютерних систем бухгалтерського облікуМетодика викладання курсу "контроль і ревізія"Наукова організація праці в контрольно-ревізійному процесіУзагальнення, розгляд і реалізація результатів ревізіїПорядок складання основного акта ревізіїПеревірка виконання рішень за результатами попередньої ревізіїРевізія коштів, розрахунків та інших активів Ревізія основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активівРевізія товарно-матеріальних цінностей та інших запасівРевізія власного капіталу та забезпечення зобов'язань Ревізія довгострокових зобов'язаньРевізія розрахунків з постачальниками, з бюджетом і з оплати праці (поточні зобов'язання)Ревізія доходів і фінансових результатівРевізія витрат за елементами і собівартості реалізаціїПеревірка стану обліку та звітностіПеревірка заходів щодо забезпечення збереження суспільної власностіВисновки і пропозиції за результатами ревізії Порядок приймання, розгляду і затвердження матеріалів ревізії і контроль за виконанням прийнятих рішеньОсобливості аудиту акціонерних товариствОсобливості аудиту обліку акціонерних підприємствАудит обліку спільних підприємствВідстеження ризикових операцій - головна фішка фінансового аудитуАудит витратТеоретичні основи обліку і аудиту витрат на виробництво продукціїЕкономічна сутність і зміст витрат на виробництво продукціїСтан обліку витрат на виробництво продукціїЗведений облік витрат на виробництво і складання звітної калькуляції собівартості продукції. Облік витрат виробничої собівартості продукції Аудит витрат на виробництвоШляхи вдосконалення обліку і аудиту витрат на виробництво
 
Наст >