Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Зародження індустріальної цивілізації і формування цілісності світового розвитку (кінець XV-XVII ст.)Визначальні риси індустріальної цивілізаціїВеликі географічні відкриття та їх наслідки для розвитку світової цивілізаціїЄвропейське Відродження. Реформація і Контрреформація в ЄвропіПерші європейські революції та їх вплив на цивілізаційний поступ людстваРосійська держава у XVI-XVII століттяхЄвропейська колонізація Північної Америки. Початок формування північноамериканської націїСхідні цивілізації у період зародження індустріального суспільстваФормування нових світоглядних цінностейЄвропейсько-Американська цивілізація та позаєвропейський світ У XVIII - середині XIX ст.Просвітництво: від теорії до практики. Американська війна за незалежність та Велика французька революціяРомантизм, національне відродження та об'єднавчий рух в ЄвропіФормування та розвиток основних ідейно-політичних доктрин XIX століття: консерватизму, лібералізму, соціалізму, анархізмуСоціально-економічні трансформації країн Європи і США. Становлення парламентаризмуПозаєвропейський світ: основні тенденції суспільного розвиткуМодернізація капіталізму: новітня доба (кінець XIX - початок XX ст.)Еволюція товарного виробництва: виникнення й суть монополійПарламентаризм - апогей європейської державно-правової еволюціїМіжнародні відносини в контексті модернізації капіталізмуАнгло-бурська війна 1899-1902 рр.Модернізація - генератор науково-культурного прогресу на зламі XIX-XX столітьПерша світова війна (1914-1918 рр.)Переддень війни: стратегічні плани супротивних сторінПочаток Першої світової війни. Бойові дії на фронтах 1914 р.Воєнні дії 1915-1916 рр.Ставлення до війни народів воюючих країн. Еволюція громадської позиціїКампанії 1917-1918 рр. Вступ у війну США та вихід з неї РосіїПідсумки Першої світової війниМіжвоєнний період світової історії: суспільно-політичні трансформаціїВерсальсько-Вашингтонська система: концепція післявоєнного світоустроюНові геополітичні реалії міжвоєнного періодуТенденції та моделі соціально-економічного розвитку. Культурні трансформаціїОсновні політичні ідеології міжвоєнного періодуЗагострення суперечностей у міждержавних відносинах напередодні війниДруга світова війна (1939-1945 рр.)Початок Другої світової війни: від нападу гітлерівської Німеччини на Польщу до агресії проти Радянського СоюзуНапад фашистської Німеччини на СРСР. Утворення антигітлерівської коаліціїДокорінний перелом у ході Другої світової війни та її завершенняОсновні підсумки та уроки Другої світової війниГеополітичні зміни в післявоєнному світі. Формування постіндустріальних суспільств (друга половина 40-х - 80-ті роки XX ст.)Поляризація суспільно-політичних систем у післявоєнному світіПочаток "холодної війни" Модернізація державно-політичних систем країн Заходу в другій половиш XX століттяСвітова система соціалізму в другій половині 40-х - наприкінці 80-х роківКраїни "третього світу" в постколоніальну добуВід відбудови до науково-технічної революції: стратегія економічного розвиткуСоціально-економічні наслідки НТР Економічні перетворення і реформи на шляху до постіндустріальних суспільствСвіт наприкінці XX - на початку XXI ст.: нові тенденції розвиткуОстанні роки біполярного світу. Крах системи соціалізмуГлобалізація та її вплив на соціально-політичний та етнодержавний розвиток світуТенденції світового економічного розвиткуІнформатизація суспільства - визначальний фактор сучасного стану розвитку людства
 
Наст >