< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА МІЖНАРОДНА ЛІКВІДНІСТЬ УКРАЇНИ

  • 15.1. Поточні операції та їх складові.
  • 15.2. Операції з капіталом та фінансові операції.
  • 15.3. Структура платіжного балансу України.
  • 15.4. Міжнародна ліквідність та міжнародна інвестиційна позиція України.

Поточні операції та їх складові

Стан проведення міжнародних фінансових операцій країни відображається в платіжному балансі. Метою його розробки є систематизація фінансових потоків резидентів держави з нерезидентами, пов'язаних з рухом реальних (нефінансових) та фінансових активів. До реальних активів відносять товари, послуги, нематеріальні активи та ін. Фінансові потоки відображають обмін інвестиціями, позиками, цінними паперами та іншими активами і зобов'язаннями. Платіжний баланс відображає сукупність фінансових операцій між резидентами країни та нерезидентами протягом визначеного періоду. Фінансові операції відображають рух грошових потоків, пов'язаних з виробництвом, обміном, передаванням і зникненням цінностей.

З метою організації управління міжнародними фінансовими операціями всі вони поділяються на дві частини: поточні операції та капітальні операції, кожна з яких відображає певний спектр зовнішньоекономічної діяльності. Поточні та капітальні операції тісно пов'язані між собою. Разом з тим, кожна з них має відносно самостійне значення в структурі платіжного балансу країни. Управління грошовими потоками суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності з метою формування раціональної структури платіжного балансу країни передбачає чітку класифікацію поточних та капітальних операцій.

До поточних операцій належать міжнародні операції, що проводяться з товарами, послугами, доходами та поточними трансфертами. Вони охоплюють експорт та імпорт товарів і послуг, а також обмін доходами і трансфертами між різними країнами. З одного боку, поточні операції є результатом економічного розвитку держави. З іншого, вони впливають на структуру господарського обороту та напрями фінансування соціальних програм. Структуру поточних операцій відображено на рис. 15.1.

Структура поточних операцій країни

Рис. 15.1. Структура поточних операцій країни

До експортно-імпортних операцій належать видимі та невидимі потоки. Видимими є операції, які проводяться з товарами. Невидимі операції включають імпорт і експорт послуг. В свою чергу, видимий експорт та імпорт охоплюють такі основні групи товарів: товари загального призначення, товари для переробки, ремонт товарів, товари, придбані у портах транспортними організаціями, та ін. При цьому враховується і неформальна торгівля, що складається з неврахованого імпорту та неорганізованого роздрібного товарообігу. Обсяги неформальної торгівлі розраховують на основі експертних оцінок. На підставі інформації про кількість фізичних осіб, що перетинають митний кордон, та суми іноземної валюти і товарів, що закуповуються ними, визначаються обсяги неформальної торгівлі. Динаміка видимого експорту й імпорту розглядається відносно товарної структури зовнішньої торгівлі і суб'єктів, які до неї залучені.

До невидимих операцій належать транспортні послуги (пасажирські, вантажні та інші, включаючи морський, залізничний, повітряний, трубопровідний транспорт), подорожі (туристичні послуги), послуги зв'язку, будівельні, фінансові та інші ділові послуги. До фінансових та інших ділових послуг, зокрема, належать операції банків і страхових компаній, продаж і купівля нематеріальних активів, випуск і розміщення цінних паперів, надання інформаційних та консультативних послуг та ін.

Доходи відображають кошти, отримані у формі оплати праці, та доходи від інвестицій (дивіденди з прямих і портфельних інвестицій, пов'язані з позиками та ін.). Трансферти охоплюють некомпенсоване передавання матеріальних та фінансових цінностей, що здійснюється між суб'єктами різних країн. Розрізняють поточні та капітальні трансферти. Поточними трансфертами є грошові виплати урядам для фінансування видатків, неперекритих доходами, надання гуманітарної допомоги, внески до фондів міжнародних організацій, оплата (зарубіжними країнами або міжнародними організаціями) витрат, пов'язаних з наданням технічної допомоги та ін. Поточні трансферти поділяються на дві групи: трансферти сектору державного управління і трансферти інших секторів. До першої групи належать гуманітарна допомога, внески до міжнародних організацій, податки і штрафи, сплачені державними органами, та ін. Поточні трансферти інших секторів охоплюють грошові перекази осіб, що працюють за кордоном, сім'ям, дарування, пенсії, приватні перекази, внески до благодійних, релігійних, наукових й інших організацій та ін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >