Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


БАЗОВІ ПОНЯТТЯ ТА КОНЦЕПЦІЇ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТА НЕОІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇЕкономічні потреби: сутність, структураЕкономічні благаДослідження економічної природи потреб людини в історії економічної думкиЕкономічні ресурси і фактори виробництваЗакон зростання потреб і механізм його діїМета виробництва та межа виробничих можливостейЕкономічний вибірПоведінка споживача як об'єкт мікроекономічного аналізуКорисність: загальна і граничнаЗакон спадної граничної корисності. Перший закон Г. ГоссенаКрива байдужості. Карта кривих байдужостіБюджетне обмеження споживачаЕфект впливу зміни доходу та зміни цін на бюджетне обмеження споживачаРівновага споживачаРинковий попит. Закон попитуЗрушення кривої попиту внаслідок впливу на попит нецінових факторівРинкова пропозиція. Закон пропозиціїРинкова рівновага попиту і пропозиціїВиди еластичності попитуВиди еластичності пропозиціїПостійні, змінні та загальні (валові) витрати підприємстваКрива граничних витратСередні витрати підприємстваЗагальна характеристика неокласичної економічної теоріїКатегоріальний апарат інституціональної економічної теоріїІнституціональна економічна теорія Олівера УільямсонаРозвиток Елінорою Остром інституціональної теорії прав власностіДержавне втручання в правове регулюванняЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ПРАВА: СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК, МЕТОДОЛІЯ, ПРЕДМЕТНИЙ ПРОСТІРЕтапи становлення економічної теорії праваОсновні передумови (засади) економічного підходу до праваПозитивна й нормативна економічна теорія праваЕкономічний і юридичний підходи до аналізу праваСутність економічного аналізу загального праваЗначення статті Рональда Коуза "Проблема соціальних витрат" для розуміння економічного підходу до праваВикористання аналітичних підходів неокласичної економічної теорії для аналізу юридичної проблеми у праці Г. Калабрезі "Деякі міркування про розподіл ризику й законодавство про ненавмисне заподіяння збитку"Аналіз неринкової поведінки у статті Гері Беккера "Злочин і покарання: економічний підхід".Правові питання у праці Річарда Познера "Економічний аналіз права"Класична політична економія про економічні та правові сторони суспільних процесівІнструментарій неокласичної економічної теорії та його застосування в дослідженні праваАналітичний інструментарій "правової економіки" та його використання в дослідженні взаємовідносин економіки і праваІнституціональна економічна теорія і економічна теорія праваКонцепція обмеженої раціональності як складова концептуального каркасу економічної теорії праваЕфективність як критерій оцінки правових норм в економічній теорії праваПринцип утилітаризмуКритерій ефективності ПаретоКритерій Колдора-ХіксаКритерій максимізації багатства Р. ПознераКритерій Ролза"Формула Лернда Хенда" як аналітичний інструмент економічного аналізу праваЕфективність і справедливістьПоняття "трансакція" в новій інституціональній економічній теоріїВизначення поняття "трансакційні витрати"Види трансакційних витратР. Коуз про трансакційні витратиВідносини власності в економічній системі суспільстваЕкономічні умови виникнення прав власностіПроцедури специфікації, диференціації та розщеплення прав власностіЕкономічна доцільність приватної, комунальної та державної форм власностіФорми захисту правомочностей: правило власності, правило відповідальності, правило не відчужуванняЕкономічний зміст інтелектуальної власностіПраво власності і право інтелектуальної власностіОб'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власностіПроблеми захисту інтелектуальної власностіПатенти в системі інструментів захисту інтелектуальної власностіАвторське правоМетодологія економічної теорії в дослідженні відносин обмінуПередумови досконалого договоруВади недосконалих договорівДоговір як спосіб зменшення трансакційних витратЕкономічний підхід до аналізу злочинної поведінки. Підходи Гері БеккераМодель протиправної поведінки Айзека ЕрліхаВплив факторів, не пов'язаних з ризиком, на схильність до злочинної поведінкиВплив існуючих соціальних норм на злочинність: кримінологічний і економічний підходиЕкономічний аналіз попередження правопорушеньЕкономічна ефективність смертної кари (страти)Теорія ігор та її застосування в економічному аналізі права
 
Наст >