< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Господарські та торгівельно-економічні часописи

З інших господарських та торговельно-економічних часописів цієї доби треба згадати ще такі як "Український Пасішник" у Львові, "Купецькі Вісті" у Львові, "Український Купець" та "Торгівля й Промисл" у Коломиї, торгово-промислову одноднівку під назвою "Наше Завтра" (Г. Гануляк, у Львові, 1931) і врешті — "Фаховий Вістник", там же. Цей останній був органом філії Товариства українських ремісників, промисловців і торгівців "Зоря" в Станіславові. Нав'язуючи до традиції часопису "Господар і Промишленик", що в 1879-1882 рр. виходив у Станіславові, ставив цей новий орган своїм завданням "...звертати увагу на новий наростаючий стан серед українського народу, а саме на стан ремісничий, промисловий і торговельний".

Часопис мав бути поширений і поза кола ремісничі, а то серед інтелігенції та селянства, подаючи важніші відомості зі світу й політики.

Та незважаючи на ці завдання і добру постановку справи, виданню часопису не пощастило довго існувати.

Часописи, присвячені історії збройної боротьби українського народу

З органів, присвячених історії збройної визвольної боротьби українського народу, почав виходити у Львові з жовтня 1929 р. ілюстрований місячник за редакцією Л. Лепкого і В. Софронова-Левицького під назвою "Літопис Червоної Калини".

Почало цей часопис видавати видавництво "Червона Калина" у Львові. Впродовж десятьох років зібрав він на своїх сторінках багато цінного матеріалу, серед якого і найменша, з першого погляду, дрібничка, що може кинути промінь на події минулого, знайшла відповідне місце. В цілому зміст цього часопису охопив собою історію поодиноких бригад, образки рухів українських військ, спогади, воєнний побут, історію флоти і т. д. Крім того, тут же історичні пращ, нариси, оповідання на тлі воєнних подій. Врешті, дав "Літопис" надзвичайно цінну бібліографію визвольних змагань.

Був це часопис, що зайняв визначніше місце серед органів преси, до чого спричинилося його художнє оформлення (Е. Козак, М. Бутович, Р. Чорний) та багата ілюстрація.

Інтересам українських воєнних інвалідів присвячений був квартальний журнал під назвою "Український Інвалід". З інших військово-громадських часописів — "Український Комбатант", що в 1936 р. почав виходити в Косові.

Релігійно-наукові та релігійно-церковні органи

Поважне місце належить органам релігійно-наукового характеру. Охопили вони, головним чином, церкви греко-католицьку й євангельську. В першу чергу треба відзначити поважний квартальних "Богословіє", який з 1923 р. почало видавати Українське Богословське Наукове Товариство у Львові за редакцією Й. Сліпого (пізніш, в 1944 р. - наступник митрополита А. Шептицького). У вступній статті редакція подавала завдання в таких словах: "Піднести і зосередити наукову богословську творчість, виховати нові сили... й передусім науково піддержати та скріпити уніоністичну акцію на Сході".

Згуртував журнал визначних теологів та світських учених. Поруч з "Богословієм" Товариство Св. апостола Павла у Львові продовжує видавати свій місячник, посвячений церковним і суспільним справам, при найближчій участі о. Г. Костельника під назвою "Нива". Так само виходять згадувані вже, цінні своїми матеріалами з історії церкви, краєзнавства, архівомузейництва тощо "Записки чина св. В. Великого".

З 1930 р. у Станіславові за редакцією о. д-ра Бойчука починає виходити другий квартальних, присвячений церковним і богословським питанням під назвою "Добрий Пастир", на сторінках якого можна бачити часом праці чи огляди на теми з історії української церкви та взагалі національно-українського життя.

Там же, починаючи з 1925 р., виходить декілька органів української євангельської церкви. Року 1925 появляється тут часопис, присвячений духовному і економічному життю українського народу під назвою "Віра і Наука", що з місячника пізніш перетворюється на двотижневик і переходить до Коломиї. Натомість, у 1929 р. починає тут виходити релігійно-освітній місячник української євангельської церкви під назвою "Українська Реформація", що з 1931 р. так само переходить до Коломиї як двотижневик. У Коломиї ж виходить євангельський часопис "Сіяч", що спочатку появляється раз на місяць, а 1934 р. стає додатком до "Віри і Науки".

У Жовклі продовжував виходити місячник ЧСВВ (Чину Св. Василя Великого) під назвою "Місіонер. Преса Серця Ісусова", а з 1927 р. у Раві-Руській виходить місячник під назвою "Післанець Правди". Крім того, такі органи католицької акції, як квартальник під назвою "Католицька Акція", що містив статті з теорії і практики католицької акції та релігійний тижневик під назвою "Христос — Наша Сила", що розвинувся з популярного додатку до "Мети" (1933). Обидва ці часописи припоручалися митрополитом-ординатором греко-католицькому духовенству для поширення, при чому вказувалося, що наприклад, "Христос — Наша Сила" в деяких парафіях розходився від 50 до 200 примірників (1936 р.).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >