Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Теоретико-методологічні засади диференціальної психологіїПредмет, історія становлення і основні напрями розвитку диференціальної психологіїПредмет і завдання диференціальної психологіїЗародження науки про індивідуальні відмінностіСтановлення концептуальних ідей, завдань, методів і напрямів диференціальної психологіїПринципи і методи диференціальної психологіїЗагальні принципи диференціально-психологічного аналізуМетодологія, методика і методи дослідження диференціальної психологіїМетоди теоретичного аналізуПсихогенетичні методиІсторичні методиТестування в диференціально-психологічних дослідженняхМатематичні методи і продуктивність їх застосуванняЛонгітюдні, порівняльно-вікові та генетико-моделювальні дослідженняКанали отримання інформації про індивідуальністьВплив середовища і спадковості на людинуТеорії про вплив середовища і спадковостіТрактування спадковості і середовища у диференціальній психологіїЛюдина як представник біологічного виду Homo sapiensОрганізм як чинник індивідуальностіІндивід як формально-динамічна . характеристика особистостіОсобистість - психологічний носій соціальних властивостейІндивідуальність - інтегральна біопсихосоціальна характеристика людиниДиференціально-психофізіологічний вимір детермінації індивідуальних відмінностейСпеціальна теорія індивідуальностіФормальні і змістові властивості індивідуальностіТемперамент як формальна інтеграційна основа індивідуальностіІсторико-психологічний аналіз трактування темпераментуКонституційні теорії темпераментуОрганізмічна типологія К.СігоСпіввідношення статури, темпераменту і характеру в теорії Е. КречмераКонституційна типологія особистостей В. ШелдонаОписова теорія темпераменту Г. Хейманса і Е. ВірсмиТипологія психічних відмінностей К.-Г. ЮнгаУявлення про темперамент Г.-Ю. АйзенкаФакторні теорії темпераментуСпеціальні типи вищої нервової діяльності за І. ПавловимВластивості нервової системи як альтернатива типу вищої нервової діяльності у теорії Теплова - НебилицинаПсихологічні теорії темпераментуСтруктура темпераменту в теорії В. РусаловаДиференціальна психологія міжстатевих відмінностейСтать у структурі індивідуальностіТеорії і концепції розвитку статевої ідентичностіЕволюційна теорія статевого диморфізму В. ГеодакянаЕтологія статіНейроандрогенетична теорія Л. ЕллісаМіжстатеві відмінності у психологічних якостяхОсобливості моральної свідомості чоловіків і жінокДиференціація характеруХарактер у структурі індивідуальностіДиференціально-психологічний аналіз структурних компонентів характеруЯ-система базових (генералізованих) орієнтаційАкцентуації характеру як реакція особистості на фрустраціїТипологічний підхід до характеру особистостіОсобистісні типиКласифікація психологічних типів за К.Г ЮнгомІдіографічний підхід до особистостіТеорія рис Г.-В. ОлпортаФакторна структура особистостіТеорія рис Г.-Ю. АйзенкаП'ятифакторна модель вивчення особистості (РРМ)Диференціальна когнітологіяДиференціальна когнітологія як напрям диференціально-психологічних дослідженьДиференціація сенсорних і сенсомоторних реакцій немовлятПсихомоторні стилі як комплекс форм моторної активностіІндивідуальні параметри сприйняттяДиференціація уявлень і уявиІндивідуальні особливості уваги і пам'ятіСтильові характеристики мисленняДиференціальна психологія здібностейСутність і характеристики здібностейІсторія досліджень і розвиток проблематики психології здібностейЗв'язок здібностей із їх задатками і обдарованістюТипи інтелектуальних здібностейКонвергентні здібностіДивергентні здібності (креативність)Пізнавальні стиліТипи інтелектуальної обдарованостіПсихічні механізми компетентності, таланту і мудрості як форм інтелектуальної обдарованостіКомпетентність як особлива організація предметно-емпіричних знаньТалант як реалізація екстраординарних можливостей особистостіМудрість як форма інтелектуальної зрілостіГеніальність як прояв обдарованостіРозумова відсталість і деменціяТестування здібностей особистостіДиференціально-психологічні характеристики інтелектуСутність інтелекту як психічної реальностіХарактеристика тестолотічних підходів до інтелектуТеорії, що грунтуються на розумінні інтелекту як цілісного утворенняБагатофакторні теорії інтелектуЕкспериментально-психологічні теорії інтелектуФеноменологічний підхід до вивчення інтелектуГенетичний підхід до вивчення інтелектуСоціокультурний підхід до розуміння інтелектуПроцесуально-діяльнісний підхід до розуміння інтелектуОсвітній підхід до вивчення інтелектуІнформаційний підхід до вивчення інтелектуФункціонально-рівневий підхід до розуміння інтелектуРегуляційний підхід до розуміння інтелектуОнтологічний підхід до розуміння інтелектуОсновні проблеми й суперечності дослідження інтелектуальних здібностейСпадковість і середовище в детермінації інтелектуальних відмінностейСтійкість результатів у тестових вимірюваннях інтелектуІнтелектуальне зростання і зниження (кількісний вимір)Якісне зростанняВзаємозв'язок загального інтелекту і шкільної успішностіІнтелекту структурі індивідуальних властивостейЗв'язок інтелекту з енергетичними та інформаційними параметрами особистостіВзаємозв'язок темпераменту та інтелектуКогнітивні стилі як детермінанти індивідуальних відмінностейСтановлення проблематики стильових характеристик індивідуальностіТеорії, пов'язані з дослідженням когнітивних стилівТеорія психологічної диференціаціїТеорія когнітивного темпуКогнітивні теорії особистостіПсихологічна характеристика основних когнітивних стилівПолезалежність - поленезалежністьВузький - широкий діапазон еквівалентностіВузькість - широкість категоріїРигідний - лабільний (гнучкий) пізнавальний контрольТолерантність до нереалістичного досвідуВузькість - широкість скануванняЗагострювання - згладжуванняІмпульсивність - рефлективністьКонкретна - абстрактна концептуалізаціяКогнітивна простота - складністьВзаємозв'язки когнітивних стилів і їх співвідношення з продуктивними аспектами інтелектуальної діяльностіКогнітивні стилі у структурі індивідуальностіДиференціальна специфіка феномену креативностіСутність креативності як особистісної властивості (риси)Здатність до творчості. Зв'язки творчості й інтелектуКонцепція взаємозв'язку креативності та інтелекту М. Воллаха і Н. КоганаОсновні концептуальні підходи до креативностіЗв'язок креативності з душевними розладами і геніальністюМеханізми і чинники креативностіІнтуїція як механізм творчостіДіагностування креативностіСоціоекономічний статус індивідуальностіКритерії відмінностей між соціальними групамиВплив суспільної стратифікації на сімейне середовищеВплив статусного рівня на інтелектДетермінація індивідуальних відмінностей якістю життя соціальних групДиференціальні крос-культурні дослідження рас, націй, етносівОб'єкт і предмет вичення крос-культурної психологіїСпецифіка крос-культурних дослідженьКультурні відмінності і їх вияви
 
Наст >