Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ЗЕМЕЛЬНІ УГІДДЯ, ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ Критерії і показники оцінки агроекологічного стану земель Землі сільськогосподарського призначення Землі лісового та природно-заповідного фонду Землі водного фонду Основні напрями поліпшення стану земель ОЦІНКА ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ РОДЮЧОСТІ ЗЕМЕЛЬ Родючість ґрунтів як інтегральний показник якості земель сільськогосподарського призначення Агрохімічні параметри родючості земель та їх оцінка Агрофізичні параметри родючості земель та їх оцінка Фізико-хімічні параметри родючості земель та їх оцінка МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ І ПРОГНОЗУ ЯКОСТІ ЗЕМЕЛЬ Оцінка якості та паспортизація сільськогосподарських земель з використанням агроекологічного методу Структура і зміст еколого-агрохімічного паспорта Нормативи основних типових ознак еталонного ґрунту Алгоритми та математичні розрахунки оцінки якості земель Якісна оцінка ґрунтів методом спеціального бонітування Оцінка гумусного стану земель з використанням балансового методу Процеси відтворення продуктивності земель в природних і виробничих умовах Методика розрахунку балансу гумусуРозрахунок статей надходження гумусу в ґрунтРозрахунок статей витрат гумусу Прогноз вмісту рухомих форм елементів живлення Прогноз запасів продуктивної вологи в ґрунті ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯКОСТІ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПІД ВПЛИВОМ ДЕГРАДАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Вплив ерозії на стан сільськогосподарських угідь та прогноз їх якості Критерії і показники оцінки ерозійних процесівВодна ерозіяВітрова ерозія Протиерозійні заходи Вплив техногенного забруднення на стан сільськогосподарських угідь та прогноз їх якості Критерії та показники оцінки стану земель щодо забрудненняРадіонуклідне забрудненняПестицидне забруднення Заходи щодо поліпшення екологічного стану техногенно забруднених земель Оцінка і прогноз якості земель меліоративного фонду Критерії та показники оцінки еколого- меліоративного стану зрошуваних та осушених земель Критерії та показники оцінки агроекологічного стану кислих та засолених земель Заходи щодо покращення агроекологічного стану меліорованих земель ЗЕМЛІ ВОДНОГО ФОНДУ, ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ Водний фонд і водні ресурси Основні напрями водокористування Якість водних ресурсів і тенденція її зміни Основні напрями поліпшення екологічної ситуації у сфері водокористування ЗЕМЛІ ЛІСОВОГО ФОНДУ, ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ Еколого-стабілізуючі функції лісової рослинності в сучасних агроландшафтах Основні напрями використання лісових ресурсів та оцінка їх стану Технології створення захисних лісових насаджень Підвищення якості земель лісового фонду ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ПРИДАТНОСТІ ЗЕМЕЛЬ ДО ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР Ґрунтово-екологічні умови вирощування сільськогосподарських культур Агроекологічна класифікація земель Оптимізація розміщення сільськогосподарських культур і особливості формування сівозмін
 
Наст >