< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методичні умови праці

Ергономічні принципи педагогіки передбачають забезпечення робочого місця учителя та школяра усім необхідним для продуктивного здійснення навчально-виховного процесу. Від якості його методичного наповнення залежить темп і монотонність праці, робоча поза, рівень психофізіологічного навантаження та нервового напруження школяра.

Запобіганню втомі учнів сприяють такі основні групи чинників:

  • 1) технологічні: раціональна послідовність виконання завдань та застосування засобів і методів, які зменшують м'язове і розумове навантаження;
  • 2) трудові: ритмічність виконуваної роботи, максимальна економність рухів, правильне виконання прийомів праці, запобігання незручному положенню в процесі навчання;
  • 3) організаційні: своєчасна підготовка до праці, раціональне поєднання всіх елементів робочого місця, оптимальний розподіл праці, короткі маршрути рухів, своєчасне забезпечення робочого місця всім необхідним.

Одним із найважливіших моментів методичної роботи вчителя, спрямованих на удосконалення умов навчальної роботи школярів є врахування цих чинників.

Психофізіологічні умови праці. До них зараховують наявність чи відсутність монотонності в роботі (тривалість операцій та змістовність праці), темп роботи, режим праці та відпочинку. Належні психофізіологічні умови праці є основою профілактики втоми у навчальному процесі.

Профілактику втоми забезпечують правильне технічне оснащення робочого місця, санітарно-гігієнічних умов праці, вдале оформлення інтер'єру, доброзичливі міжособистісні відносини школярів у процесі праці та побутового обслуговування майстерень і кабінетів.

На психофізіологічні умови праці учнів діють чинники, пов'язані з особливостями їх пам'яті, сприймання, уваги, емоційної сфери та мислення, а також із характером фізичних зусиль, який визначається тривалістю та силою динамічного та статичного м'язового навантаження.

При конструюванні навчального обладнання враховують психофізіологічні характеристики органів зору, слуху, нюху, дотику. В ергономіці раціональним вважають розташування предметів зліва направо та зверху вниз, а також відповідно до частоти та послідовності їх використання.

Естетичне наповнення праці

Наукове організування праці учнів передбачає створення таких ергономічних умов, які б відповідали віковим і естетичним вимогам молодших школярів і були спрямовані на підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Досягти цього можна шляхом належного оформлення навчальної кімнати:

  • 1) навчальне обладнання має відповідати вимогам навчально-виховного процесу та санітарно-гігієнічних правил, тобто функціонувати точно, надійно та безпечно, мати привабливу форму та оздоблення, його використання та технічне обслуговування мають бути простими і зручними;
  • 2) ті частини засобів навчання, з якими безпосередньо контактують учитель та учні, повинні мати раціональну форму та відповідне кольорове оформлення. Це стосується також стендів, довідкових таблиць та усього інтер'єру класу (стін, дверей, вікон, меблів тощо).

Елементом естетичного наповнення праці є також озеленення навчального середовища (подвір'я школи, коридорів та класів).

Надзвичайно ефективним у навчальному процесі є використання функціональної музики на заняттях, особливо на уроках малювання чи трудового навчання. Така музика зменшує у школярів нервове напруження, стимулює їх працездатність, зменшує монотонність праці і сприяє виробленню динамічних стереотипів навичок. Музика сприятливо впливає на центральну нервову систему, а через неї - на м'язову та серцево-судинну системи, посилює чутливість периферійних відділів аналізаторів, прискорює психічні процеси, скорочує час реагування на звукові та світлові сигнали, стимулює пам'ять та увагу.

Дослідження показали, що під час слухання музики самопочуття може поліпшитися на 10-12%, активність - на 20%, а настрій - майже на 30%. Застосування музики під час розв'язування задач із хімії підвищило результативність на 0,2 бали за 5-бальною системою оцінювання (з 3,8 до 4,0). Діти, які навчалися за програмою, де кількість музичних занять було збільшено за рахунок уроків математики та мови, виявили кращі знання з мови та читання і не гірші з математики, ніж у дітей, що витрачали більше часу на ці предмети без додаткового музичного впливу. Музичний супровід нормалізує характер зміни загальних активаційних процесів, "усереднює" тип реагування, послаблюючи його у разі надмірності та підсилюючи за недостатності.

Учителі, добираючи музику, повинні зважати на вікові особливості школярів, вид та ритмічність їхньої діяльності, акустичні умови і шуми на робочих місцях. Для організації музичного супроводу занять велике значення має сила звучання трансльованої музики. Вона не повинна пригнічувати чи напружувати слух учнів.

Твори В.-А. Моцарта, А. Вівальді, Й.-С. Баха, К. Дебюссі та інших класиків активізують розумову та полегшують монотонну фізичну діяльність людини, яка вимагає загостреної уваги. Існують готові колекції таких творів, для різних вікових груп, починаючи з новонароджених.

Придатні для використання у навчальному процесі музичні композиції створюють сучасні композитори, наприклад Б. Рейтер, який творить під псевдонімом Карунеш.

Естетичне оформлення інтер'єрів запобігає шаблонній офіційній обстановці та надає їй привабливого вигляду. Декоративні панно, вітраж, решітка у всіх випадках повинні мати відповідні художні та змістові особливості залежно від призначення будівлі чи приміщення.

Аналіз емоційного впливу творів монументального мистецтва виявив, що розташування їх у передній, підготовчій зоні інтер'єру будівлі перпендикулярно до напрямку руху відвідувача є оптимальним для бібліотек, шкіл, вищих навчальних закладів, тобто там, де потрібно створити певний емоційний настрій до початку роботи. Емоційний вплив у цьому разі виникає майже раптово і з максимальною силою, а з переходом в інші зони інтер'єру поступово зменшується.

Залежно від інтер'єру твори декоративного мистецтва можуть бути розміщені на різній висоті від підлоги.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >