Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЯК СФЕРА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЯК ГАЛУЗЬ НАУКОВИХ ЗНАНЬ Види і особливості послуг як об'єкта комерційної діяльності Місце сервісу в операційній системі підприємства Класифікація і загальна характеристика послуг Систематизація послуг ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ Дозвільні документи на надання послуг Підприємництво і основні операції з надання послуг Операції купівлі-продажу послуг Державне регулювання ринку послуг ОРГАНІЗАЦІЯ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІЧНО СКЛАДНИХ ТОВАРІВ Основні поняття технічного сервісу та роботи, що виконуються під час його здійснення Принципи сучасного сервісу Класифікація сервісу Види сервісу за часом його здійснення Фірмовий сервісВиди сервісу за складом робіт Життєвий цикл сервісних послуг Етап швидкого зростання Перехідний період Етап зрілості Етап спаду СИСТЕМА І ВИДИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ МАШИН Завдання і значення технічного обслуговування, ремонту і експлуатації машин Якість і надійність машин Несправності та відмови машин Планово-попереджувальна система технічного обслуговування і ремонту машинСистеми діагностування технічного стану автомобілів Діагностичні моделі, параметри і нормативиТипи моделей Параметри і нормативи Технологічні процеси ремонту машинРежими видів технічного обслуговування та їх коригування ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ РЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ Форми і методи організації технічного обслуговування машинМетоди організації робіт із ТОФорми організації виробництва з технічного обслуговування Схеми організації і управління ремонтним виробництвомМетоди організації робіт з поточного ремонту машин Основні показники виробничого процесу Сіткове планування при організації виробничого процесу Основні параметри, що визначають організацію виробничого процесу спеціалізованого ремонтного підприємства Очікувані питомі техніко-економічні показники ремонтного підприємства ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧИХ ДІЛЯНОК РЕМОНТНОГО ПІДПРИЄМСТВА Склад виробничих і допоміжних ділянок Розподіл трудомісткості за ділянками Визначення кількості працюючих Розрахунок кількості і формування робочих місць Розрахунок і підбір ремонтно-технологічного устаткуванняУстаткування мийної ділянкиСлюсарно-механічна ділянкаДілянка випробування та обкатки двигунів Визначення площі ремонтного підприємства Вибір форми організації надання сервісних послугЕтапи організаційного становлення служби сервісу ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕМОНТНОГО ГОСПОДАРСТВА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Завдання та склад ремонтного господарства промислового підприємства Сутність і структура автоматизованих систем управління виробництвом Система планово-попереджувального ремонту промислового підприємства та її нормативна база ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЛІЄНТІВ ЗАПАСНИМИ ЧАСТИНАМИ Особливості запасних частин як товару Планування потреби в запасних частинах Планування системи контролю за станом парку запасних частин Управління запасами за правилом "80-20", запропонованим В. Парето ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ НАДАННЯ ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ Правила побутового обслуговування населення Порядок оформлення і замовлення побутових послуг Виконання замовлень і реалізація побутових послуг Експертне оцінювання якості побутових послугОсновні етапи проведення експертизи побутових послугВиди експертизи побутових послуг Порядок розрахунків за надані побутові послуги Порядок оплати вартості побутових послуг. Визначення результативних показників діяльності підприємств сфери побутового обслуговування ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПОСЛУГ Сутність і особливості соціально-культурних послуг Технологія надання послуг у сфері охорони здоров'я Надання санаторно-курортних послуг Технологія надання оздоровчих послуг, а також послуг фізичної культури і спорту Організація і технологія надання туристичних послугТуристичне агентство Туроператорська фірмаТуристичні корпораціїГотельні комплекси Сутність і особливості надання наукових і науково-технічних послуг Особливості надання освітніх послуг Форми і методи реалізації послуг у сфері культури ТЕХНОЛОГІЯ НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ Житлово-комунальне господарство і особливості його послуг Організація і технологія надання комунальних послуг Реалізація послуг у готельному господарствіОсновний технологічний процес виробництва готельних послуг ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ Особливості і види послуг пасажирського транспортуПослуги залізничного транспортуПослуги водного (морського, річкового) транспорту Послуги повітряного транспорту Послуги автомобільного транспорту Послуги міського електротранспорту Державне регулювання транспортних послуг Види послуг зв'язку та особливості їх наданняКористування абонементною і поштовою скриньками ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНИХ ПОСЛУГ Особливості і основні сектори ринку інформаційно-консультативних послуг Основні види консалтингових послуг і особливості їх надання Бізнес-планування як вид консалтингу ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ Суть і особливості міжнародної торгівлі послугами Організація міжнародної торгівлі технологіямиЛіцензійна форма співробітництва на міжнародному ринку послугНадання ноу-хау і технічного досвіду Надання інжинірингових послуг СТАНДАРТИ ТА ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ Цілі розробки стандартів обслуговування Критерії якості роботи організації Кількісна оцінка рівня обслуговуванняСистема управління та її функції Тенденції удосконалення сучасного технічного сервісу
 
Наст >