Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


СУТНІСТЬ АНТРОПОГЕННИХ ПРОБЛЕМ ДОВКІЛЛЯ Основні поняття сучасної екології та класифікація забруднень екосистем Екологічні проблеми в Україні Проблеми збереження біорізноманіття НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ Міжнародне співробітництво та українське екологічне законодавство Основні положення Закону України "Про екологічну експертизу" Порівняння й адаптація екологічного законодавства України до чинного в ЄС СПОСТЕРЕЖЕННЯ І КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ДОВКІЛЛЯ Основи моніторингу довкілля в ЄС Державний екологічний моніторинг в Україні Екологічне нормування ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТІВ І ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Екологічне обгрунтування інвестиційної діяльності Практичне застосування природоохоронних технологій Управління охороною навколишнього середовища на підприємствах Процедури екологічного супроводу планованої господарської діяльності Критеріальна основа оцінок впливу та методи оцінки інтенсивності техногенних навантажень на довкілля ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Оцінка впливу на навколишнє середовище Державна екологічна експертиза Громадська екологічна експертиза Державний екологічний контроль за виконанням вимог висновку ДЕЕ
 
Наст >