Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Основні компоненти біосфериНавколишнє середовищеФактори та параметри навколишнього середовищаКЛІМАТИЧНІ ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩААТМОСФЕРНИЙ ТИСКВизначення тискуАтмосферне повітря як ідеальний газГідростатична рівновагаБарометрична формулаВИМІРЮВАННЯ АТМОСФЕРНОГО ТИСКУТрадиційні методи вимірювання атмосферного тискуМетоди автоматизованого вимірювання атмосферного тискуВІТЕРПричини виникнення вітруПараметри вітруВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВГГРУАнемометриТермоанемометрУльтразвуковий анемометрМетоди дистанційного вимірювання параметрів вітруРадіозондСодарЛідарСупутники та ракетиВизначення напрямку вітруВОЛОГІСТЬВологість повітряПараметри вологостіВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯАспіраційний психрометрАвтоматизований аспіраційний психрометр АсманаВолосяний гігрометрЄмнісний гігрометрКонденсаційний гігрометрСорбційний гігрометрЕлектролітичний гігрометрІнфрачервоний газовий аналізаторВідкрита система вимірювання вологості повітряДистанційне вимірювання вологостіОПАДИМеханізми виникнення опадівПараметри опадівВИМІРЮВАННЯ ОПАДІВВимірювання параметрів опадівСтандартний опадомірНахилені черпакиСифонний опадомірВаговий опадомірОптичний опадомірЛазерний датчик опадівАкустичний опадомірВимірювання снігуВимірювання снігопадівСнігомірУльтразвуковий сенсор глибини снігуЛазерний сенсор глибини снігуВимірювання туманівВимірювання забруднюючих речовин в опадахрН-метріяЕлектропровідністьІон-обмінна хроматографіяВизначення стабільних ізотопів в опадахСтабільні ізотопи водиМас-спектрометрія ізотопного відношенняЛазерна абсорбційна спектроскопіяСпектроскопія на основі кільцевих лазерівДистанційне зондування опадівДопплерівський лідарДопплерівський радіолокаторСупутникиТЕМПЕРАТУРАТемпература та температурні пікалиТеплові потокиВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИРідинний термометрБіметалевий термометрТермометри опоруТермоелектричний термометрОптичний пірометрРадіотермометрМетоди вимірювання теплових потоківСенсор теплових потоківМетод сцинтилометріїПРИРОДНІ ВИПРОМІНЮВАННЯПараметри сонячного випромінюванняІнтенсивність сонячного випромінюванняСпектральний склад сонячного випромінюванняПеріодичність сонячного випромінюванняАтмосферне випромінюванняВипромінювання земної поверхніВипромінювальний баланс земної поверхніВИМІРЮВАННЯ ПРИРОДНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬКласифікація методів вимірювання природних випромінюваньТеплові детекториВимірювання прямого сонячного випромінювання. ПіргеліометрВимірювання дифузного випромінювання. Піранометр з кільцеподібною стрічкоюВимірювання глобального випромінювання. ПіранометрВимірювання довгохвильового випромінювання. ПіргеометрВимірювання сумарного випромінювання. ПіррадіометрВимірювання альбедо. АльбедометрВимірювання енергетичного балансу. Чотирикомпонентний сумарний радіометрКвантові детекториФотодіодФотоелектронний помножувачФотометриСпеціалізовані оцінки випромінюванняТурбулентністьГраничний шар атмосфериМетод вихрової коваріаціїПотік вертикального моментуПеренесення аерозолівПотік відчутної теплотиПотік прихованої теплотиПотік двоокису вуглецюВИМІРЮВАННЯ ВИХРОВОЇ КОВАРІАЦІЇ ТА АКУМУЛЯЦІЇМетеорологічні вежіІнфрачервоні газові аналізаториГазові аналізатори закритого типуГазові аналізатори відкритого типуКвантовий каскадний лазерПринцип дії каскадного лазераВимірювання вихрової акумуляціїАТМОСФЕРНІ ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩААТМОСФЕРАСклад і структура атмосфериЗабруднення атмосфериОксид вуглецю СОДіоксид азоту NO2ЧастинкиДіоксид сірки SO2Озон О3СвинецьВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОВІТРЯВимірювання оксиду вуглецю СОМетод інфрачервоного поглинанняМетод газової хроматографіїВимірювання діоксиду азоту NO2Хемілюмінесцентний методВимірювання фазового зсувуПасивні дифузійні пробовідбірникиТовстоплівковий сенсорВимірювання діоксиду сірки SO2Флуоресцентний метод визначення SO2Відкриті системи аналізу повітряДиференційна оптична спектроскопія поглинанняСпектроскопія Фур'є-перетворенняСистеми мікроаналізуМікросистеми газового аналізу для розчинених у воді газівМікросистеми газового аналізу на основі рідких краплин та плівокМетоди вимірювання та оцінювання частинокГравіметричний методКрупнооб'ємні пробовідбірникиІнерційна багатокамерна системаЦиклонний колекторМалооб'ємні пробовідбірникиДіхотомна системаБезперервні методиЗагасання бета-випромінюванняВібраційні мікроваги з конічним елементомМетоди вимірювання параметрів аерозолівМетод ХірстаМатрично-активована лазерна десорбція/іонізаціяВимірювання атмосферного озонуОзоновий зондСпектрофотометри Добсона та БрюераЛідариСупутникиПасивні системи моніторингу озонуВимірювання приземного озонуХемілюмінесцентний методОпорний метод ЕРАУльтрафіолетова фотометріяВимірювання свинцюАтомно-абсорбційна спектрометрія свинцюЯКІСТЬ ПОВІТРЯ ПРИМІЩЕНЬПовітря приміщеньЛеткі органічні сполукиВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ ПРИМІЩЕНЬГазова хроматографія (ГХ)Мас-спектрометрія (МС)Комбінація методів хроматографії та мас-спектрометрії (ГХ/МС)Метод оптико-акустичної спектроскопії (ОАС)Техніка мас-спектрометрії на основі реакцій переносу протона (РПП/МС)ГІДРОГРАФІЧНІ ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩАЯКІСТЬ ВОДИКласифікація водЗабруднення водиЯкість води та параметри якості водиВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ВОДИВимірювання in situ параметрів якості водиВимірювання розчиненого киснюВимірювання окисно-відновного потенціалуВимірювання каламутностіВимірювання потоку течіїЛабораторні методи вимірювання параметрів якості водиМетод продування-вловлювання з термодесорбцієюМетод мас-спектрометрії з мембранним введенням (МСМВ)ЕДАФІЧНІ ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩАЯКІСТЬ ҐРУНТУСклад ґрунтуЗабруднення ґрунтуЯкість ґрунту та показники якості ґрунтуФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ГРУНТУ ТА ЇХ ВИМІРЮВАННЯАгрегаційна стабільністьВимірювання агрегаційної стабільностіУльтразвукове диспергуванняЛазерний гранулометрДоступна грунтова вологаВимірювання доступної грунтової вологиОб'ємна густинаВимірювання об'ємної густини грунтуВимірювання об'ємної густини сухого грунтуВизначення об'ємної густини грунту методом парафінування3-D Лазерне скануванняІнфільтраціяВимірювання інфільтраціїТест на інфільтраціюІнфільтрометри з поодиноким і подвійним кільцямиТензіонний інфільтрометрХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ГРУНТУ ТА ЇХ ВИМІРЮВАННЯОптична емісійна спектроскопія з індуктивно зв'язаною плазмоюМас-спектрометрія з індуктивно-зв'язаною плазмою (ІСП-МС)Індукована лазером деструктивна спектроскопіяБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ГРУНТУ ТА ЇХ ВИМІРЮВАННЯДихання грунтуАвтоматизована система вимірювання потоку СО2 в грунтіДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ БІОСФЕРИПРИНЦИПИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯПоширення електромагнітного випромінювання крізь атмосферуВзаємодія оптичного випромінювання з атмосфероюКласифікація систем дистанційного зондуванняМЕТОДИ ДИСТАПЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯРеєстрація γ-ви промінюванняФотографічні та відеографічні системиБагатоспектральні сканериТеплові сенсориНадвисокочастотні (НВЧ) локаториЛазерні системиЛідар на основі реєстрації зворотного випромінюванняЛедар на основі реєстрації диференційного поглинанняДопплерівський лідарЛідар на основі реєстрації флуоресценціїЛідар на основі реєстрації комбінаційного розсіюванняЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯДистанційне зондування атмосфериДистанційне зондування грунтуДистанційне зондування водних середовищДистанційне зондування рослинних покривівСпектральні ділянки MSS та ТМСпектральні вегетаційні індекси, що використовують під час дистанційного зондування
 
Наст >