< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Характеристика моделей обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕМП

Згідно з „Інструкцією про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті", яка була затверджена Постановою Правління Національного банку України 17 березня 2004 року за № 110, банк та його філії мають змогу працювати в СЕМП з використанням відповідної моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку.

Кореспондентський рахунок - рахунок, що відкривається одним банком іншому банку для здійснення міжбанківських переказів [7].

Консолідований кореспондентський рахунок (ККР) — кореспондентський рахунок, що відкритий у територіальному управлінні і на якому об'єднані гроші банку та його філій або певної кількості філій у разі роботи банку (філії*) у СЕМП за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку [7].

Всі наявні кошти банку, перебуваючи на одному рахунку, дають змогу ефективніше управляти їх використанням.

Модель обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕМП - сукупність механізмів і правил роботи СЕМП, банку та його філій, згідно з якими виконується міжбанківський переказ за консолідованим кореспондентським рахунком [7].

Модель 1, Консолідований кореспондентський рахунок уповноваженої установи з відкриттям технічних рахунків філіям.

Уовноважена установа (УУ) - філія банку (банк), яка виконує спеціально обумовлені функції (залежно від моделі) під час виконання міжбанківських переказів групою підпорядкованих їй філій, що розташовані в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці, та визначається такою керівництвом банку, про що інформується в територіальне управління (ТУ) [7].

Територіальні управління - філії Національного банку та Операційне управління Національного банку [7].

Технічний рахунок банківської установи - інформація в електронній формі, що зберігається в СМТР та відображається в АРМ-2, поновлюється під час оброблення міжбанківських електронних розрахункових документів і фактично відображає стан кореспондентського рахунку банківської установи на певний час або обороти філій, що не мають кореспондентських рахунків, на певний час [7].

За першою моделлю обслуговування УУ відкриває консолідований кореспондентський рахунок у територіальному управлінні, а її філії не можуть відкрити кореспондентських рахунків у ТУ. Розрахунки філії відображаються на технічних рахунках філії та УУ.

УУ має змогу протягом операційного дня встановлювати ліміти технічних рахунків та початкових оборотів філій, а також отримувати від СЕП підсумкову технологічну інформацію про їх роботу. Як УУ, так і її філії мають програмно-технічні комплекси АРМ-НБУ, засоби захисту інформації СЕП, і можуть обмінюватися міжбанківськими електронними розрахунковими документами з СЕП незалежно одна від одної.

Модель 2. Консолідований кореспондентський рахунок уповноваженої установи без відкриття технічних рахунків філіям.

За другою моделлю УУ має консолідований кореспондентський рахунок у ТУ, а її філії не мають ні кореспондентських, ні технічних рахунків.

Для виконання внутрішньо банківського переказу УУ має власну ВПС, а філії УУ не мають програмно-технічних комплексів для виходу в СЕП і обмінюються міжбанківськими електронними розрахунковими документами з СЕП засобами ВПС через АРМ-НБУ уповноваженої установи з відображенням результатів розрахунків на її технічному рахунку.

Модель 3. Консолідований кореспондентський рахунок банку без відкриття технічних рахунків філіям.

Банк має консолідований кореспондентський рахунок у ТУ і має власну ВПС для виконання внутрішньо банківського переказу. Філії банку не мають кореспондентських рахунків у ТУ, не мають програмно-технічних комплексів для виходу в СЕП і обмінюються міжбанківськими електронними розрахунковими документами з СЕП засобами ВПС через АРМ-НБУ банку з відображенням результатів розрахунків на технічному рахунку банку.

Модель 4. Консолідований кореспондентський рахунок банку з відкриттям технічних рахунків філіям.

Банк має консолідований кореспондентський рахунок у ТУ. Філії банку не можуть мати кореспондентських рахунків у ТУ і технічні рахунки відкриваються в тій РП, у якій відкрито технічний рахунок банку.

Банк та філії мають програмно-технічні комплекси АРМ-НБУ, засоби захисту інформації, обмінюються міжбанківськими електронними розрахунковими документами з СЕП незалежно один від одного. Розрахунки філії відображаються на технічних рахунках філії та банку.

Протягом операційного дня банк має змогу встановлювати ліміти технічних рахунків та початкових оборотів філій, а також отримувати від СЕП підсумкову технологічну інформацію про їх роботу.

Модель 5. Консолідований кореспондентський рахунок банку з відкриттям технічних рахунків уповноваженим установам.

За п'ятою моделлю банк має ККР у ТУ. Філії банку не можуть мати кореспондентських рахунків у ТУ. УУ відкриваються технічні рахунки в тій РП, у якій відкрито технічний рахунок банку, і на кожному з них відображаються розрахунки як УУ, так і ЇЇ філій. УУ мають власні ВПС для виконання внутрішньо банківського переказу.

Банк та УУ мають програмно-технічні комплекси АРМ-НБУ, засоби захисту інформації, і обмінюються міжбанківськими електронними розрахунковими документами з СЕП незалежно один від одного, а філії УУ не мають програмно-технічних комплексів для виходу в СЕП і обмінюються міжбанківськими електронними розрахунковими документами з СЕП засобами ВПС через АРМ-НБУ уповноваженої установи.

Розрахунки філії відображаються на технічних рахунках УУ і банку, а розрахунки УУ відображаються на її технічному рахунку і на технічному рахунку банку. Протягом операційного дня банк може встановлювати ліміти технічних рахунків та початкових оборотів для УУ, а також отримувати від СЕП підсумкову технологічну інформацію про їх роботу.

Модель 6. Консолідований кореспондентський рахунок банку з відкриттям технічних рахунків уповноваженим установам та їх філіям.

Банк має ККР у територіальному управлінні, але філії банку не можуть мати кореспондентських рахунків у ТУ.

УУ та філіям відкриваються технічні рахунки в тій РП, де відкрито технічний рахунок банку. Банк, УУ та філії мають програмно-технічні комплекси АРМ-НБУ, засоби захисту інформації СЕП, обмінюються міжбанківськими електронними розрахунковими документами з СЕП незалежно один від одного.

Розрахунки філії відображаються на технічних рахунках філії, УУ та банку. Розрахунки УУ відображаються на її технічному рахунку і на технічному рахунку банку. Банк має змогу протягом операційного дня встановлювати ліміти технічних рахунків та початкових оборотів для УУ, а УУ - для своїх філій. Банк отримує від СЕП підсумкову технологічну інформацію про роботу УУ та філій, а УУ - про роботу своїх філій.

Модель 7. Консолідований кореспондентський рахунок банку з відкриттям технічних рахунків філіям.

Банк має ККР у ТУ, а його філії не можуть мати кореспондентських рахунків у територіальних управліннях. Технічні рахунки філіям відкриваються в тій РП, у якій відкрито технічний рахунок банку.

Банк та філії мають програмно-технічні комплекси АРМ-НБУ, засоби захисту інформації, обмінюються міжбанківськими електронними розрахунковими документами з СЕП незалежно один від одного. Розрахунки філії відображаються на технічних рахунках філії та банку. Банк має змогу протягом операційного дня встановлювати ліміти технічних рахунків та початкових оборотів філій, виконувати початкові платежі від їх імені та отримувати від системи підсумкову технологічну інформацію про роботу.

Характерним для моделі 7 с те, що банк має змогу обмежувати повноваження філій щодо виконання розрахункових та інших операцій за допомогою операційних правил, які є додатковим механізмом, органічно вбудованим у САБ, та може використовувати програмно-технічні засоби, що забезпечують обмін внутрішньобанківськими повідомленнями між ним та його філіями без виходу в СЕП. Структура і зміст внугрішньо банківських повідомлень визначаються банком.

Модель 8. Консолідований кореспондентський рахунок банку з відкриттям технічних рахунків філіям.

Банк має ККР у ТУ, а філії не можуть мати кореспондентських рахунків у територіальних управліннях.

Філіям відкриваються технічні рахунки в РП за місцем розташування філій. Банк та філії мають програмно-технічні комплекси АРМ-НБУ, засоби захисту інформації, обмінюються міжбанківськими електронними розрахунковими документами з СЕП незалежно один від одного. Розрахунки філії відображаються на технічних рахунках філії та банку.

Характерним для моделі 8 є те, що банк має бути учасником СТП. Ліміти технічних рахунків і початкових оборотів філій у СМТР банк установлює засобами СТП протягом банківського дня та отримує від СМТР підсумкову технологічну інформацію про їх роботу.

Учасниками СЕП станом на 1 жовтня 2006 року були 1644 установ, у тому числі:

  • 169- банки;
  • 1412 - філії банків;
  • 28 - органи Державного казначейства України;
  • 35 - установи Національного банку України.

Послугами СЕП користувалися усі банківські установи України, органи Державного казначейства України, установи Національного банку України.

Послугами СТП щодо переказу коштів користувалися 137 банківських установ (у тому числі 14 банків).

За консолідованим кореспондентським рахунком працювало 1414 установ (у тому числі 76 банків). Найбільшим попитом користувалася З модель, яку обрали 640 установ (у тому числі 50 банків), що становить 39 % від загальної кількості учасників систем. Ними виконано 87822 тисячі початкових платежів на суму 1165288 млн. грн., що перевищує показники за 9 місяців 2005 року відповідно на 20% та 44 %.

Учасники систем, які працювали за 1, 2, 4, 6, 7, 8 моделями обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку, склали 47 % від їх загальної кількості. Ними за 9 місяців 2006 року виконано 99249 тисяч платежів на суму 1076594 млн. грн., що перевищує показники порівняно з цим же періодом 2005 року відповідно на 10 % та ЗО %.

За незалежним кореспондентським рахунком працювало 230 установ (у тому числі 93 банки) або 14 % від загальної кількості учасників систем. Ними протягом 9 місяців 2006 року виконано 18949 тисяч початкових платежів на суму 591229 млн. грн [27].

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >