< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вступ

У зв'язку зі становленням ринкових відносин у нашій країні в останні роки з'явилася і стала активно розвиватися нова наукова дисципліна — торговельна логістика.

Інтерес, що виявляють до торговельної логістики вчені, викладачі вузів, науково-технічні робітники, менеджери торговельних підприємств і організацій, бізнесмени, пояснюється тими вражаючими результатами, що отримані завдяки застосуванню логістичного підходу в економіці розвинутих капіталістичних країн.

На Заході логістика давно стала практичним інструментом бізнесу. З логістичними системами пов'язане одержання 20-30% валового національного продукту таких головних капіталістичних країн, як США, Японії, Німеччини, Франції і Великобританії.

Вплив торговельної логістики на валовий національний продукт США, Японії, Німеччини, Франції і Великобританії

Рис. 1. Вплив торговельної логістики на валовий національний продукт США, Японії, Німеччини, Франції і Великобританії.

Впровадження торговельної логістики дозволяє практично ліквідувати або значно скоротити усі види запасів матеріальних ресурсів у сфері обертання продукції, прискорити оборотність оборотних коштів підприємств торгівлі, знизити витрати обертання в товаропровідних структурах, забезпечити найбільш повне задоволення запитів споживачів у якості продукції, термінах її доставки і після продажному сервісі.

Вплив скорочення питомих витрат на виконання логістичних функцій в торговельній діяльності фірми

Рис.2. Вплив скорочення питомих витрат на виконання логістичних функцій в торговельній діяльності фірми

В умовах ринкової економіки торговельна логістика розглядається як інструмент, що дозволяє здійснювати розробку і проведення стратегії підприємця, що відповідає вимогам комплексу управлінських, транспортних і ринкових процесів.

Новизна логістичного підходу в торгівлі полягає в зміні пріоритетів господарської діяльності. Головну роль відіграє не товар, а процес у формі потоку (матеріального, інформаційного, грошового і т. ін.). Управління потоковими процесами, їх перетворення й інтеграція є новою формою управління, що перевершує традиційні як за рівнем творчого потенціалу, так і за ефективністю кінцевих результатів. Оптимізація потокових процесів в економіці стала можливою з лише завдяки переорієнтації з кількісних критеріїв оцінки господарської діяльності торговельного підприємства на якісні.

Теоретичні положення і конкретні рекомендації торговельної логістики активно впроваджуються в практичну діяльність фірм і компаній у багатьох країнах.

До торговельної логістики як наукової основи управління потоковими процесами звертаються не тільки у торгівлі, на транспорті, також у сфері послуг, організації післяпродажного сервісу, у сфері туризму та інших областях діяльності.

Торговельна логістика це гармонізація інтересів учасників процесу переміщення продукції, форма оптимізації ринкових зв'язків вона є наукою про планування, організацію, контроль і керування транспортування, складування та інші матеріальні і нематеріальні операції, що здійснюються в процесі доведення готової продукції до споживача відповідно вимогам останнього, а також передача, зберігання і переробка відповідної інформації.

Головна ідея торговельної логістики — організація у рамках єдиного потокового процесу переміщення матеріалів та інформації вздовж всього ланцюга торговельних підприємств від виробника до споживача.

Мета торговельної логістики — це оптимізація циклу відтворення шляхом комплексного, орієнтованого на потребу, формування потоку матеріалів та інформації у розподілі продукції та забезпечення найкращої і швидкої відповіді на ринковий попит при найменших витратах.

Шість правил логістичного міксу: продукт — потрібний продукт; кількість — у необхідній кількості; якість — необхідної якості; час — необхідно доставити у потрібний час; місце — у потрібне місце; витрати — з мінімальними витратами.

Шість правил торговельної логістики

Рис.3. Шість правил торговельної логістики

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >