< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фактори, що впливають на розвиток ринку керамічної плитки в Україні

Рівень розвитку будівництва говорить про економічний стан країни та рівень життя її населення. Так, фаза спаду й кризи в економіці найперше відчувається саме у будівництві, бо темпи падіння його обсягів чи не найбільші серед інших галузей народного господарства. Світова криза негативно вплинула на будівельну галузь України. Сприятливі прогнози відносно об'ємів житлового і нежитлового будівництва, які спостерігалися протягом 2006-2007 років, а відповідно, і збуту більшості будівельних матеріалів - наразі виявилися нездійсненними і тепер потребують істотного корегування.

Аналіз стану ринку керамічної плитки, його тенденцій і перспектив у нинішній ситуації, потребує дослідження чинників, які впливають на ці процеси.

Спершу виявимо чинники, що визначають попит на керамічну плитку в Україні. До таких відносяться: динаміка будівництва житлової і комерційної нерухомості; динаміка монтажно-ремонтних робіт, що здійснюються будівельними організаціями; динаміка індивідуального будівництва і ремонту; зміна рівня добробуту населення; якісні зміни споживчої поведінки.

Так, якщо в 2000 році було збудовано 5558 тис. кв.м. житла, то в 2008 році його обсяги зросли в 1,88 разів і склали 10496 тис. кв.м. Звичайно, що фінансово-економічна криза не могла не відобразитися на тенденції будівництва. За оптимістичних прогнозів в

2009 році планувалося збудувати 7343,2 тис. кв.м. житла, а за песимістичних 5248 тис. кв.м.

Ситуація з уповільненням темпів житлового будівництва в першому півріччі і фінансовими потрясіннями в економіці в другому півріччі 2008 року, дещо порушило стабільну динаміку розвитку ринку керамічної плитки. У зв'язку із кризою відбулося зниження попиту й на ремонтні послуги. Все це, безумовно, вплинуло на стан ринку керамічної плитки.

Сьогодні важко знайти галузь, яка б не переживала важкі часи, викликані глобальним економічним потрясінням. Проте експерти упевнено прогнозують благополучне майбутнє ринку будматеріалів, який розвиватиметься найближчими роками, не дивлячись на кризу, отже дана ситуація відіб'ється й на ринку керамічної плитки вже за підсумками 2009 року. За оцінками аналітиків, темпи зростання ринку знизяться лише до 5-6 %, отже, нинішня криза у будівництві не приведе до кризи на ринку керамічної плитки.

На корпоративний сегмент споживачів (будівельні і будівельно-монтажні компанії) на сьогоднішній день доводиться менше половини об'єму попиту на керамічну плитку. Ринок з кожним роком все більшою мірою почав залежати від об'ємів індивідуального ремонту і будівництва, чим від об'ємів корпоративного будівництва житла і комерційної нерухомості. Тому від тенденцій, що існують в сегменті індивідуального ремонту і будівництва - інтенсивності ремонтних і будівельних робіт, частки витрат на будівельні матеріали унаслідок добробуту населення, прагнення приватних споживачів до якісніших і естетичніших матеріалів - будуть залежати прогнози на розвиток ринку в середньостроковій перспективі.

Значних змін на ринку керамічної плитки наступного року експерти в більшості своїй не прогнозують, чекаючи відродження ринку нерухомості в цілому, "наміченого" на 2011 р. Основними споживачами облицювальних матеріалів стануть переважно об'єкти, визначені УЄФА як ключові в підготовці країни до ЄВРО-2012 - стадіони, аеропорти, готелі. Але оскільки контракти на роботи підписані давно і прийом їх комісією УЄФА очікується вже наступного року, то таке планове споживання навряд чи зробить значний вплив на ринок. Інші об'єкти в містах, що прийматимуть матчі ЄВРО-2012, упорядковуватимуть в авральному режимі, напередодні старту чемпіонату, тому слід сподіватися, що саме весна 2012 р. покаже найбільше зростання споживання матеріалів для облицювання.

Отже, враховуючи вищезазначене, можна дійти висновку, що кризове зростання цін спровокувало падіння об'ємів споживання облицювальних матеріалів майже на третину. Виробники ж розраховують на стабілізацію і підйом ринку в 2011-2012 рр. у рамках підготовки країни до ЄВРО-2012.

З погляду на основні види продукції, ринок в останні 2-3 роки демонструє значні структурні зміни: істотно зростає споживання керамограніту; частка цього продукту зараз складає більш за третину від загального об'єму ринку, тоді як ще в 2007 році частка керамограніту складала близько 25 %. Цей продукт витісняє з ринку фасадну плитку: більшість українських заводів відмовилися від її випуску, і її частка в об'ємі ринку складає зараз вже менше 0,5 %.

Ринок керамічної плитки і керамограніту може бути охарактеризований з погляду цінових сегментів. На обох субринках - керамічної плитки і керамограніту - вироби сегменту "економ" займають понад половину від всієї продукції в натуральному вираженні; в той же час, останніми роками існує виражена тенденція до підвищення відносних часток "середнього" і "преміум" цінових сегментів в загальному об'ємі керамічної плитки і керамограніту на українському ринку: очевидно, це пов'язано з підвищенням вимог споживачів до якості ремонту і естетичних характеристик нового житла.

Серед вітчизняних виробників також помітне прагнення до переходу у вищі цінові сегменти продукції: компанії поступово оновлюють виробничі лінії і, на думку експертів, загальна тенденція полягає в наближенні якості вітчизняної продукції до імпортних зразків. В найбільш масовому ціновому сегменті керамічної плитки (до $25 за 1 кв. м) ринкова рівновага зміщується від ринку продавця (виробника) до ринку споживача. Це обумовлено по-перше, тиском збільшеного обсягу внутрішнього виробництва на канали збуту, що приводить або до агресивної конкуренції, зниження рентабельності продажів імпортерів керамічної плитки, або до переходу імпортерів на продукцію іншого, дорожчого цінового сегменту. По-друге, повсюдне розширення ділового, житлового і ін-фраструктурного будівництва стимулює зростання попиту на плитку певного асортименту (наприклад, плитку для басейнів, кислотостійку плитку тощо).

Введення нових виробничих потужностей із випуску керамічної плитки в Україні призвело до збільшення ринкової частки вітчизняних підприємств. Європейська продукція поступово витісняється з нижнього і середнього цінових сегментів у дорогий. У нижньому ж ціновому сегменті посилилася конкуренція між українськими, російськими, і білоруськими виробниками.

На думку експертів з числа українських виробників, ринок наближається до насичення; темпи його зростання сповільнюються, у порівнянні з періодом до 2007 року. Крім того, на попит негативно вплинула фінансова криза 2008 року, і зниження споживання відчули виробники плитки, орієнтовані на пропозицію своєї продукції переважно корпоративним клієнтам. Проте, визнаючи вплив нинішньої фінансової кризи на розвиток ринку в 2009 році, експерти указують на тимчасовий характер цього явища і оцінюють український ринок як перспективний. Багато українських підприємств заявляють про плани по істотному збільшенню виробничих потужностей в середньостроковій перспективі. Очікується також, що підтримати високий рівень попиту допоможуть державні програми по житловому будівництву.

Таким чином, наразі на ринку керамічної плитки і керамограніту існують наступні тенденції:

  • - зменшення частки імпортної продукції;
  • - зміна структури ринку керамічної плитки по цінових сегментах;
  • - зміна структури ринку по видах продукції;
  • - розширення експансії вітчизняних виробників;
  • - значне загострення конкуренції і зростання консолідації на українському ринку.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >