Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ КОМПАНІЙОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ ТУРИСТИЧНИХ ФІРМВиди туристичної діяльності.Туристичні послуги та їх правове забезпеченняПроцес укладення туристичного договоруРозробка туристичного продуктуФормування туристичного продуктуМіжнародні принципи розрахунків у туристичному бізнесіКанали збуту туристичних послугМАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІЗагальна сутність маркетингових досліджень на підприємствіСутність і функції маркетингового дослідження у туристичній галузіДоцільність проведення та нормативна база маркетингових дослідженьСтандарти якості маркетингових досліджень у маркетингу послугОсобливості складових маркетингу туризму та основні принципи маркетингової інформації у процесі проведення маркетингових дослідженьСутність маркетингової інформаційної системиОсновні дослідницькі прийомиОсновні напрями здійснення маркетингових досліджень у туристичних компаніяхСпособи маркетингових досліджень, що використовуються в туристичній галузіАналіз сегментації споживачів готельних послуг. Приклад розрахунківДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧИХ ПЕРЕВАГ ПОТЕНЦІЙНИХ ТУРИСТІВВиявлення споживчих переваг потенційних туристівПринципи вибору туристичного агентства серед потенційних туристівПлан маркетингового дослідження туристичних послугОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГВизначення маркетингу послуг у сучасному бізнес-середовищіКласифікація послугНаявні моделі маркетингу послугДиференційований підхід до маркетингу послугТипи наявних послугВизначення споживчих вигід процесу обслуговування в маркетингу послугХАРАКТЕРИСТИКА ВИВЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ РИНКІВ У МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГМетоди дослідження внутрішнього і зовнішнього ринківВизначення сильних та слабких сторін фірми-конкурентаОсобливості комплексу зовнішнього маркетингу туристичних компанійСТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ПОСЛУГОсновні маркетингові стратегії, що застосовуються в туристичній галузіКомплекси маркетингу, що застосовуються в сучасному бізнес-середовищіМаркетингові комплекси компаній, що працюють у сфері туризмуДиференціація стратегій туристичних послугРозроблення конкурентних стратегій туристичної компаніїЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГКОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НА МІЖНАРОДНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУЗагальна характеристика конкурентоспроможного підприємстваВизначальні чинники конкурентоспроможності туристичної фірмиКількісна оцінка визначення конкурентоспроможності туристичної фірмиКОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НА ВНУТРІШНЬОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ ТА УПРАВЛІННЯ КАНАЛАМИ ЗБУТУОцінювання конкурентного середовища у туристичній галузіВизначення обсягів реалізації туристичних послугНапрями підвищення конкурентоспроможності туристичної фірмиУправління каналами збуту туристичної фірмиДослідження конкурентного середовища на туристичному ринку в м. КиєвіРОЗРАХУНКИ ІНТЕГРАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ КОМПАНІЇІнтегральний показник конкурентоспроможності туристичної компаніїРозрахунок показника конкурентоспроможності туристичної компанії у зовнішньому середовищіВизначення конкурентоспоможності туристичних компаній на національному ринкуаналіз методів ціноутворення на туристичні послугиПоняття ціноутворення в туристичній галузі та види цінових методівОсобливості укладення договору між туроператором і турагентом.Особливості методів ціноутворенняВиди методів ціноутворення В ДІЯЛЬНОСТІ туристичних компанійРозрахунок ціни туристичного пакетаРівноважний ціновий оптимум між пропозиціями туристичної компанії та потенційними туристамиОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІФункції та принципи міжнародного маркетингуСпецифіка функціонування зовнішніх ринків та умов маркетингової діяльностіСкладові розвитку міжнародного маркетингу туризмуСтратегії туристичної компанії під час виходу на міжнародний ринокУПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ РЕКЛАМИ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІОсновні принципи реклами в туристичному бізнесіАналіз проблеми і вибір методу вирішення завдання на етапах розробки рекламної кампаніїРозроблення рекламної кампанії просування туристичного продуктуДослідження ефективності рекламиЗакономірності розрахунку ефективності реклами в туристичному бізнесіКритеріальне рівняння ефективності реклами туристичної компаніїЗміна ефективності доходів і витрат підприємства залежно від зміни параметрів рекламоносіяРозрахунок рейтингових витрат під час проведення рекламної кампанії в туристичному бізнесіРОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБКИ НОВОГО ТУРУВизначення поняття "туристичний пакет" та основні чинники його формуванняРозрахунок бюджету туристичної компаніїОсобливості калькуляції різних видів турівРозрахунок обсягу беззбиткової діяльності туристичної фірмиСтратегічне планування маркетингових комунікацій туристичного підприємствСутність стратегічного планування маркетингуТехнологія розроблення маркетингової стратегії фірмиСутність стратегічної бізнес-одиниціРозроблення ефективної стратегії маркетингу туристичної компаніїВИСНОВКИОсобливості планування та організації навчального процесу з дисципліни "маркетинг туризму" за кредитно-модульною системоюРозгорнута програма дисципліни "маркетинг туризму"
 
Наст >