< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ


КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НА МІЖНАРОДНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ

  • 7.1. Загальна характеристика конкурентоспроможного підприємства.
  • 7.2. Визначальні чинники конкурентоспроможності туристичної фірми.
  • 7.3. Кількісна оцінка визначення конкурентоспроможності туристичної фірми.

Загальна характеристика конкурентоспроможного підприємства

Конкурентоспроможність — це здатність об'єкта, який характеризується ступенем реального або потенційного задоволення ним конкретної потреби порівняно з аналогічними об'єктами, які представлені на одному ринку. Конкурентоспроможність визначає здатність витримати конкуренцію, на відміну від аналогічних об'єктів на цьому ринку.

Європейський форум з проблем управління визначив, що конкурентоспроможність — це реальна або потенційна можливість фірм за наявних для них умов проектувати, виготовляти і збувати товари, які за ціновими і неціновими характеристиками привабливіші для споживача, ніж товари їх конкурентів".

Конкурентоспроможність об'єкта визначається стосовно конкретного ринку або конкретної групи споживачів, яка формується за відповідними ознаками стратегічної сегментації ринку. Якщо ринок, на якому об'єкт є конкурентоспроможним, не вказаний, це означає, що такий об'єкт у певний момент є найкращою фірмою-прикладом, на яку слід орієнтуватися іншим фірмам, що працюють на цьому ринку або на його сегменті. В умовах ринкових відносин конкурентоспроможність характеризує ступінь розвитку суспільства. Чим вища конкурентоспроможність країни, тим вищий життєвий рівень у цій країні.

Конкурентоспроможність підприємства — здатність підприємства здійснювати прибуткову господарську діяльність в умовах конкурентного ринку. Забезпечується вона вмілим використанням організаційно-управлінських, науково-технічних, економічних, виробничих, маркетингових та інших засобів для здійснення ефективної господарської діяльності.

Виробництво конкурентоспроможних товарів (послуг) — вирішальна передумова конкурентоспроможного підпри- ємства-виробника. Проте для того щоб ця передумова була успішно реалізована, необхідна вміла організація роботи на ринку. Між собою конкурують не тільки товари та послуги, а й стратегії ринкової діяльності підприємства, їх керівники і керовані системи, робочі колективи, уміння створювати на ринку сприятливі умови для успіху цього підприємства.

Враховуючи широкий спектр питань, з якими стикається сучасне підприємство під час виходу на ринок (особливо зовнішній), збереження (поліпшення) своїх позицій на різноманітних ринках, до складу системи забезпечення конкурентоспроможності повинні входити системи (блоки):

· підготовчих робіт;

· аналізу і діагностики, зокрема аналізу продукту (послуги) і технології;

· аналізу попиту і виявлення потреб споживачів (замовників);

· аналізу ринкових цін;

· дослідження ринків;

· аналізу середовища, в якому діє підприємство;

· аналізу форм і методів збуту, розподіли, обслуговування;

· аналізу конкуренції;

· прогнозування, у тому числі можливостей диференціації продукції, інновацій, науково-технічного розвитку, перспектив ринку, потреб споживачів і цінової політики конкурентів;

· формування потреб ринку і пошуку нових покупців;

· регулювання цін і витрат виробництва;

· організація управління збутом, просуванням товару і післяпродажним сервісом;

· стратегічне планування.

У самостійну підсистему виокремлюють завдання управління маркетингом.

Поняття конкурентоспроможності містить великий комплекс характеристик, які визначають становище підприємства на конкретному ринку товару.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >