< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Зміна ефективності доходів і витрат підприємства залежно від зміни параметрів рекламоносія

Для збільшення своїх доходів багато українських турагентств рекламують свої послуги через журнал "Международный туризм". Такий вибір зумовлений тим, що зі списку журналів і газет з туризму, що друкуються в Україні, представлених у табл. 12.2, цей журнал має найбільший тираж розповсюдження в Україні і найменшу редакційну вартість рекламних оголошень.

Проаналізуємо рекламну діяльність у розрізі друкованих видань з туризму, наприклад, туристичної компанії "Сага". Згідно з табл. 12.3 при восьми рекламних оголошеннях на місяць середня кількість туристичних пакетів, що продаються, збільшилася з 1000 до 1800 пакетів на місяць. Відповідно виручка туристичної компанії "Сага" за середньої вартості туристичного пакета (485 дол. США) збільшилася з 25 000 до 45 000 дол. США на місяць.

Задача

Потрібно проаналізувати ефективність доходів і витрат туристичної компанії "Сага" після подання реклами в журналі

Таблиця 12.2. Аналіз друкованих видань з туризму в Україні

Найменування

"Международный туризм"

"Mandry"

"Бизнес и уризм"

"Все о туризме"

"Туризм и развлечения"

1

Загальний тираж

300 000

115 000

100 000

890 000

120 000

2

Регіон

Київ, Дніпропетровськ, Донецьк, Харків, Одеса

СНД

Україна

Україна

Київ

3

Тираж розповсюдження

300 000

12 000

10 000

90 000

60 000

4

Періодичність видання

3 рази на тиждень

5 разів на тиждень

6 разів на тиждень

6 разів на тиждень

1 раз на тиждень

5

Розмір модуля (мм)

45х58

94х30

94х60

44х62

60х41

6

Редакційна вартість реклами , дол. США

250

500

650

340

360

Таблиця 12.3. Чисельні значення очікуваних доходів і витрат ТК "Сага"

Найменування

"Международный туризм"

"Mandry"

"Бизнес и туризм"

"Все о туризме"

"Туризм и развлечения"

1

Кількість туристичних пакетів, що продаються до реклами

1 000

1000

1000

1 000

1 000

2

Кількість туристичних пакетів, що продаються після реклами

1 800

1 292

1326

2 144

1 461

3

Виручка ТК "Сага" до реклами, дол. США

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

4

Виручка ТК "Сага" після реклами, дол. США

45 000

32 300

33 150

53 600

36 525

5

Витрати на рекламу ТК "Сага", оголошень на місяць

2 000

4 000

5 200

2 720

2 880


"Международный туризм" і порівняти їх з аналогічними показниками, які б могли мати місце під час розміщення того самого рекламного оголошення в інших журналах і газетах.

Розв'язання

Основна суть розв'язання цієї задачі полягає в тому, що, визначивши чисельні значення параметрів, які відображають ефективність реклами, переданої через журнал "Международный туризм", можна за допомогою нескладних математичних розрахунків обчислити значення параметрів, які за інших рівних умов матимуть місце під час передавання того самого рекламного оголошення через інші журнали і газети (табл. 12.3).

З табл. 12.2—12.3 випливає, що реклама туристичних послуг у будь-яких зі згаданих вище журналів і газет принесла б ТК "Сага" додаткові доходи. Проте найбільша виручка в розмірі 53 600 дол. США на місяць мала б місце за умови, якщо б рекламні оголошення були розміщені в газеті "Все про туризм". У цьому випадку виручка TK "Сага" збільшилася б порівняно з рекламою в журналі "Международный туризм" майже на 20 %. Найменша виручка мала б місце за реклами в журналі "Mandry". Якби TK "Сага" розмістила рекламні оголошення в цьому журналі, її виручка зменшилася б на 28 % порівняно з виручкою, яка мала місце за реклами в журналі "Международный туризм".

Результати табл. 12.2—12.3 показують, що під час передавання рекламної інформації через різні носії реклами змінюється не лише виручка, а й витрати на рекламу. Тому для порівняння ефективності зазначених рекламоносіїв необхідно провести порівняння ефективності витрат на рекламу (табл. 12.4).

З табл. 12.4 випливає, що найбільша ефективність витрат на рекламу мала б місце за умови, якби ТК "Сага" розмістила свої рекламні оголошення в журналі "Все о туризме", а найменша — у журналах "Mandry" і "Бизнес и туризм". Зокрема, якби ТК "Сага" розмістила згадані вище оголошення в газеті "Все о туризме", ефективність витрат зросла б порівняно з журналом "Международный туризм" па 50 %. Ефективність витрат на рекламу в журналах "Mandry" і "Бизнес и туризм"

Таблиця 12.4. Аналіз ефективності витрат на рекламу ТК "Сага"

Найменування

"Международный туризм"

"Mandry"

"Бизнес и туризм"

"Все о туризме"

"Туризм и развлечения"

1

Критерій ефективності витрат на рекламу

0,32

0,02

0,02

0,48

0,07

2

Критерій ефективності доходів від реклами

0,8

0,29

0,33

1,14

0,46

однакова. У таких випадках для вибору найдоцільнішого для туристичної компанії носія реклами необхідно проаналізувати ефективність доходів від реклами. За умови, якщо для ТК "Сага" має значення рівень доходів, що надходять, для вибору доцільнішого рекламоносія необхідно проаналізувати ефективність доходів від реклами. У табл. 12.4 чисельні значення ефективності доходів від реклами, які показують, що ефективність доходів від реклами в журналі "Бизнес и туризм" на 13 % вища, ніж ефективність доходів від журналу "Mandry".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >