Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ЛОГІСТИКА ТУРИЗМУ ЯК СКЛАДОВА ЛОГІСТИКИ ПОСЛУГ Особливості та класифікація послуг Сутність і склад туристичних та готельних послуг Зростання значення національного і міжнародного туристичного бізнесу Концептуальні основи логістики послуг ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛОГІСТИКИ ТУРИЗМУ Комплексна структура логістики туризму Туристопотік як головний об'єкт дослідження логістики туризму Характеристика обслуговувальних потоків у логістиці туризму Базові поняття логістики туризму ЛОГІСТИЧНІ ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ Концепція сталого розвитку туризму Принципова логістична модель сталого розвитку туризму Логістичний потенціал туристопотоку, ресурсної та матеріально-технічної баз туризму Розгорнута логістична модель і логістичний аудит сталого розвитку туризму Застосування логістичного підходу в українському туризмі ЛОГІСТИКА РЕСУРСНОЇ БАЗИ ТУРИЗМУ Значення ресурсної бази туризму та її логістичної оцінки Методика визначення логістичного потенціалу рекреаційно-туристичних ресурсів Розрахунок логістичного потенціалу морської пляжної зони ЛОГІСТИКА ТУРФІРМИ Концепція логістики турфірми Стратегія, планування та організаційні форми логістики турфірми Вертикальна та горизонтальна інтеграції в туризмі Логістичні канали просування турпродукту: традиційний та новітній підходи ЛОГІСТИКА ТУРУ Тури та їх класифікація Логістична розробка туру: сутність і послідовність Класифікація туристичних маршрутів Узагальнена методика логістичної розробки туру Вибір пунктів маршруту Ієрархізація попередньо обраних пунктів Вибір початкового та кінцевого пунктів маршруту Розробка схеми маршруту Оптимізація маршруту Програмне забезпечення туру Організаційно-технічні заходи із забезпечення туру Застосування теорії графів у логістиці туру ЛОГІСТИКА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ Чинники розвитку міжнародного туризму Туристопотоки за макрорегіонами світу Фінансові потоки в міжнародному туризмі Моделі управління туристичним бізнесом за кордоном ЛОГІСТИКА ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ У ТУРИЗМІ Сектор розміщення як основний постачальник послуг у туризмі Логістичний цикл обслуговування туристів у готеляхПідготовча стадіяВ'їзд Перебування Виїзд Логістичні потоки та вузли в готельному господарстві Логістична система управління готелем ІНФОРМАЦІЙНА ЛОГІСТИКА В ТУРИЗМІ Логістичні інформаційні системи в туризмі, їх принципи побудови та можливості Інформаційні технології як складові логістично-маркетингової політики в туризмі Логістично-маркетингові проблеми впровадження інформаційних технологій у практику українського туризму Туризм: інформаційні технології майбутнього ФІНАНСОВА ЛОГІСТИКА В ТУРИЗМІ Логістика фінансово-банківських послуг Грошові потоки в туризмі Управління фінансовими потоками туристичних фірм Логістика фінансового планування та прогнозування туристичної діяльності ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА В ТУРИЗМІ Класифікація транспортних подорожей і транспортних засобів у туризмі Вибір виду транспорту та компанії-перевізника в логістиці туризму Логістика повітряного транспорту в туризмі Логістика автомобільних перевезень у туризмі Логістика залізничних подорожей Логістичне забезпечення морських круїзів Логістична організація річкових круїзів та прогулянок МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ КОРИДОРИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ) Інтеграція в Європейську транспортно-логістичну систему як стратегічний вибір України Розвиток туризму в Україні в контексті розбудови міжнародних транспортних коридорів Єврологістика та Україна: напрями співпраці в XXI ст. ЄВРОЛОГІСТИКА В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ: УКРАЇНСЬКО-ДАВНЬОРИМСЬКИЙ КОНТЕКСТ Розвиток і дислокація дорожньої мережі Давнього Риму Проектування та будівництво доріг Інфраструктура та управління дорогами ЛОГІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ТУРИСТИЧНИХ "ЧУДЕС СВІТУ" ТА УКРАЇНИ Логістична оцінка класичних "чудес світу"Єгипетські піраміди: стародавня будівельна логістика "Висячі сади" Семіраміди у ВавилоніХрам Артеміди в ЕфесіСтатуя Зевса в ОлімпіїГалікарнаський мавзолейКолос Родоський: споруджений при вході до морського портуАлександрійський маяк: розміщений на острові Форос біля морського порту Логістичне оцінювання сучасних "чудес світу"КолізейВелика китайська стінаСтатуя Христа в Ріо-де-ЖанейроМісто давніх інків Мачу-ПікчуПіраміда індіанців майя в Чичен-ІтцаМавзолей Тадж МахалСкельний комплекс Петра Логістична оцінка туристичних "чудес" УкраїниНаціональний історико-архітектурний заповідник "Кам'янець"Національний заповідник "Хортиця"Національний дендрологічний парк Софіївка (м. Умань Черкаської обл)Києво-Печерська ЛавраСофія КиївськаХотинська фортецяХерсонес Таврійський
 
Наст >