Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ЛОГІСТИКА ТУРИЗМУ ЯК СКЛАДОВА ЛОГІСТИКИ ПОСЛУГОсобливості та класифікація послугСутність і склад туристичних та готельних послугЗростання значення національного і міжнародного туристичного бізнесуКонцептуальні основи логістики послугТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛОГІСТИКИ ТУРИЗМУКомплексна структура логістики туризмуТуристопотік як головний об'єкт дослідження логістики туризмуХарактеристика обслуговувальних потоків у логістиці туризмуБазові поняття логістики туризмуЛОГІСТИЧНІ ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУКонцепція сталого розвитку туризмуПринципова логістична модель сталого розвитку туризмуЛогістичний потенціал туристопотоку, ресурсної та матеріально-технічної баз туризмуРозгорнута логістична модель і логістичний аудит сталого розвитку туризмуЗастосування логістичного підходу в українському туризміЛОГІСТИКА РЕСУРСНОЇ БАЗИ ТУРИЗМУЗначення ресурсної бази туризму та її логістичної оцінкиМетодика визначення логістичного потенціалу рекреаційно-туристичних ресурсівРозрахунок логістичного потенціалу морської пляжної зониЛОГІСТИКА ТУРФІРМИКонцепція логістики турфірмиСтратегія, планування та організаційні форми логістики турфірмиВертикальна та горизонтальна інтеграції в туризміЛогістичні канали просування турпродукту: традиційний та новітній підходиЛОГІСТИКА ТУРУТури та їх класифікаціяЛогістична розробка туру: сутність і послідовністьКласифікація туристичних маршрутівУзагальнена методика логістичної розробки туруВибір пунктів маршрутуІєрархізація попередньо обраних пунктівВибір початкового та кінцевого пунктів маршрутуРозробка схеми маршрутуОптимізація маршрутуПрограмне забезпечення туруОрганізаційно-технічні заходи із забезпечення туруЗастосування теорії графів у логістиці туруЛОГІСТИКА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ Чинники розвитку міжнародного туризмуТуристопотоки за макрорегіонами світуФінансові потоки в міжнародному туризміМоделі управління туристичним бізнесом за кордономЛОГІСТИКА ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ У ТУРИЗМІСектор розміщення як основний постачальник послуг у туризміЛогістичний цикл обслуговування туристів у готеляхПідготовча стадіяВ'їзд Перебування Виїзд Логістичні потоки та вузли в готельному господарствіЛогістична система управління готелемІНФОРМАЦІЙНА ЛОГІСТИКА В ТУРИЗМІЛогістичні інформаційні системи в туризмі, їх принципи побудови та можливостіІнформаційні технології як складові логістично-маркетингової політики в туризміЛогістично-маркетингові проблеми впровадження інформаційних технологій у практику українського туризмуТуризм: інформаційні технології майбутньогоФІНАНСОВА ЛОГІСТИКА В ТУРИЗМІЛогістика фінансово-банківських послугГрошові потоки в туризміУправління фінансовими потоками туристичних фірмЛогістика фінансового планування та прогнозування туристичної діяльностіТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА В ТУРИЗМІКласифікація транспортних подорожей і транспортних засобів у туризміВибір виду транспорту та компанії-перевізника в логістиці туризмуЛогістика повітряного транспорту в туризміЛогістика автомобільних перевезень у туризміЛогістика залізничних подорожейЛогістичне забезпечення морських круїзівЛогістична організація річкових круїзів та прогулянокМІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ КОРИДОРИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ)Інтеграція в Європейську транспортно-логістичну систему як стратегічний вибір УкраїниРозвиток туризму в Україні в контексті розбудови міжнародних транспортних коридорівЄврологістика та Україна: напрями співпраці в XXI ст.ЄВРОЛОГІСТИКА В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ: УКРАЇНСЬКО-ДАВНЬОРИМСЬКИЙ КОНТЕКСТРозвиток і дислокація дорожньої мережі Давнього РимуПроектування та будівництво дорігІнфраструктура та управління дорогамиЛОГІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ТУРИСТИЧНИХ "ЧУДЕС СВІТУ" ТА УКРАЇНИЛогістична оцінка класичних "чудес світу"Єгипетські піраміди: стародавня будівельна логістика "Висячі сади" Семіраміди у ВавилоніХрам Артеміди в ЕфесіСтатуя Зевса в ОлімпіїГалікарнаський мавзолейКолос Родоський: споруджений при вході до морського портуАлександрійський маяк: розміщений на острові Форос біля морського портуЛогістичне оцінювання сучасних "чудес світу"КолізейВелика китайська стінаСтатуя Христа в Ріо-де-ЖанейроМісто давніх інків Мачу-ПікчуПіраміда індіанців майя в Чичен-ІтцаМавзолей Тадж МахалСкельний комплекс ПетраЛогістична оцінка туристичних "чудес" УкраїниНаціональний історико-архітектурний заповідник "Кам'янець"Національний заповідник "Хортиця"Національний дендрологічний парк Софіївка (м. Умань Черкаської обл)Києво-Печерська ЛавраСофія КиївськаХотинська фортецяХерсонес Таврійський
 
Наст >